Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 

Hoang Sơ Bừng Tỉnh
Bản Anh ngữ
Wild Awakening
Cốt tủy của
Mahamudra và Dzogchen
Dzogchen Poplop
Lời tựa của
Dalai Lama và Karmapa
Đến vị thầy,
Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche,
Người  chỉ ra tinh túy
Mahamudra và Dzogchen
Evam
Phỏng dịch
Karunasham & Puentsham
Hiệu đính
Lưu hành nội bộ

 
 
 

   
   

Nội dung
Lời tựa Holiness Dalai  Lama mười bốn. *
Lời tựa Holiness Gyalwa Karmapa mười bảy. *
Lời nhà xuất bản. *

Chương I.
Tổng quát về con đường *
1.
Con đường tự nhiên
Phật giáo là tâm khoa học.
Chuẩn  bị  cho cuộc hành tŕnh
Các giai đoạn cuả Mahamudra và Dzogchen
Dấn thân vào con đường.

Chương II.
Hành tŕnh của Mahamudra

2.
Dấu ấn Mahamudra
Núi sông
Lịch sử ḍng Mahamudra
Ba phân loại  cuả Mahamudra
Viễn ảnh trên hành tŕnh Mahamudra.

3.
Con đường đi đến sự trải nghiệm
Bốn sơ bộ thông thường
Bốn sơ bộ không thông thường
Bốn sơ bộ đặc biệt.

4.
Nền tảng Mahamudra
Hai khía cạnh của con đường :
Tánh không và Vô minh
Vượt khỏi các chướng ngại đi đến sự tỉnh thức
Phát sinh tâm hoàn thiện
Luân hồi và Niết bàn bất phân ly

5.
Con đường chỉ dẫn
Mahamudra Shamatha
Kiến thức truyền cho Mahamudra
Ba giai đoạn cuả nghĩ ngơi
Ba phương  pháp cuả nghĩ ngơi.
Kỷ thuật phát sinh  về thiền định Shamatha.
Chín giai đoạn cuả tâm nghĩ ngơi.

6.
Lời chỉ dạy
Mahamudra Vipashyana
Vạch ra Vipasyana

Sự hiển lộ tâm
Dharmakaya

Sự hiển lộ của tư tưởng
Sự phô diễn của Dharmakaya
Sự hiển lộ của những sự xuất hiện: 
Ánh sáng của Dharmakaya.
Thực hành theo sự chỉ dẫn

7.
Con đường tỉnh thức: 
Bốn yoga của Mahamudra
Nhất điểm
Không giả mạo
Sự nếm trải
Không thiền định

8.
Quả của Mahamudra
 Ba Kayas
Vấn đề vượt qua
Trí huệ
Ba kayas trong đời sống

9.
Mật chú Mahamudra
Tên mật chú bí mật
Shunyata (Tánh không) và cái nh́n linh thiêng
Phẫm tính và mục tiêu con đường mật chú
Ba Vajras
Sự liên hệ giửa thầy và tṛ.

Cốt tủy của Mahamudra
 Tâm ngay bây giờ.
Sự tỉnh ngộ mảnh liệt
Nền tảng tinh túy của Mahamudra
Con đường
Shamatha và Vipashyana
Quả
Sự trong  sáng cuả Trikaya.

10.
Bản chất Mahamudra
Tâm hiện tại
Hoang sơ bừng tỉnh
Nến tảng cuả Mahamudra.
Con đường
Mahamudra Shamatha và Vipasyana.
Quả
Trikaya trong sáng.

Chương III.
Hành tŕnh Dzogchen

11.
Dzogchen
Hành tŕnh cuả chín Yana
T́nh  trạng kiệt quệ phi thường
Ḍng truyền thừa Dzogchen
Không đánh mất con đường.
Chín giai đoạn cuả con đường.

12.
Shravakayana
Cỗ xe của người nghe
Ba giai đoạn thiền định
Bốn chân lư cao quư
Pratimoksha
Sự  giải thoát  cá nhân.
Pratyekabuddhayana  
Cỗ xe của sự thấu suốt về đơn độc
Hành tŕnh của Hinayana

13. 
Bodhisattvayana
Bồ tát đạo

Cỗ xe phi thường.
Bức tường của Tâm
Nuôi dưỡng hạt giống tỉnh thức
Bồ đề tâm tương đối và tuyệt đối
Sáu sự hoàn thiện
(Paramitas)
Bồ đề  tâm
Hai ḍng chính yếu của Mahayana
( Trung thừa)
Cảm xúc
Bạn và thù
Trường phái  Chittamatra và Madhyamaka
Hai nền tảng cuả sự thực.

14
 Con đường Vajrayana
(Kim cang thừa)
Thực hiện sự mạo hiễm
Bước vào  buổi lễ trọng thể.
Quan kiến và thiền định.
Cổ xe nghiêm khắc và tỉnh giác.

15
Trận tuyến tiêu diệt cuối cùng
Cỗ xe cuả phương tiện khuất phục
Guru trong ḍng Dzogchen
Maha yoga
Anu yoga
Ati yoga
Bừng tỉnh


Lời Tựa
Dalai Lama XIV

Ngày nay rất nhiều người quan tâm đến Phật học và những kỹ thuật thực hành . Đặc biệt những người đă nhận ra sự thay đổi và tầm ảnh hưởng sâu rộng về khoa học kỹ thuật hiện đại của các nhà nghiên cứu đă sáng tạo và đang hướng về mục đích t́m kiếm con đường tương ưng để khai mở thế giới nội tại .

Cũng như truyền thống tâm linh của những tôn giáo chính thống khác . Phật giáo đă hiện diện và có rất nhiều phương cách dùng để phát sinh và nâng cao giá trị con người với những hành động và tư tưởng tích cực mănh liệt như  : T́nh yêu thương nhân loại và ḷng bi . Và những điều này có thể xuyên qua sự vun trồng những hạt mầm tốt đẹp trong trạng thái tâm thức tích cực .

Mahamudra và Dzogchen nằm trong vô số giáo lư cao nhất của truyền thống Phật giáo Tây tạng . Trọng tâm của sự thực hành chú trọng vào tâm nguyên thủy . Tuy nhiên , sẽ lầm lẫn nếu nghĩ rằng : Giáo lư này sẽ hướng dẫn chúng ta bằng con đường ngắn nhất . Nhưng nếu không có sự thấu suốt về ḷng bi ( sự cảm thông ) , Tâm tỉnh thức và Tánh không ( sự trống không bản chất nội tại của hiện tượng ) . Không những phương pháp của Mahamudra và Dzogchen không