Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 


Nhẹ Nhàng
Hướng Về Sự Tỉnh Thức
Dịch từ tiếng Tây tạng
Bản Anh Ngữ
Becoming Enlightment
Đức Ngài
Dalai Lama
2009
Nhà xuất bản Plon
Bản Pháp Ngữ
Cheminer Vers L'éveil
Alain Wang
dịch từ bản Anh ngữ
Lời tựa
Jeffrey Hopkins, Ph. D
Phát hành
Jeffrey Hopkins, Ph. D

Tonysham
Phỏng dịch
Karunasham
Hiệu đính

Lưu Hành Nội Bộ

 
 
 

   
   

Mục Lục

Lời Tựa *

1-
Về tỉnh thức *

2-
Những hệ thống tôn giáo tương đồng *

3-
Sườn của Phật học. *

4-
Thực hành Phật học.*

5-
Nhận ra những khả năng của vị thầy *

6-
Phật học ở Ấn độ và Tây tạng
Tŕnh độ cơ bản thực hành
 
*

7-
Nhận ra hoàn cảnh như sự thuận lợi *

8-
Nhận ra cái chết của chính ḿnh *

9-
Nghĩ đến những cuộc sống tương lai *

10-
Qui y *

11-
Karma *

Tŕnh Độ Thực Hành Trung Cấp

12-
Nhận ra vấn đề và chửa trị
 *

13-
Những hệ quả của vô thường *


Tŕnh Độ Thực Hành Cao Cấp

14-
Ḷng nhân ái *

15-
Phát tâm Đại bi *

16-
Thay đổi bản ngă của ḿnh với người *

17-
Nhận ra sự thật *

18-
Con đường phân tích *

19-
Phật tính *

20-
Ôn tập những giai đoạn khác nhau *
( Gồm 3 trang)


Lời tựa 

Tây tạng nổi tiếng khắp thế giới . V́ trao truyền tinh túy thực hành Phật học một cách đơn giản và phổ biến . Nên tất cả mọi tŕnh độ đều đáp ứng dễ dàng . Đức Ngài Dalai Lama đề nghị cung cấp cho chúng ta một phương pháp giáo huấn và thực hành đơn giản bao gồm : Tập họp những bài tập dẫn đến tỉnh thức . Sau khi quan sát giáo huấn chủ yếu về tính duyên khởi của đức Phật . Đức ngài minh chứng tầm quan trọng của quan kiến nền tảng . Cho phép chúng ta thấu hiểu về điều kiện con người và cách tránh khỏi chu kỳ bị giam hăm từ tái sinh đến tái sinh dưới sự chi phối của đau khổ . Đức Dalai Lama nhấn mạnh một phương pháp đặc biệt về thực hành . Phật học là : Nhắm vào vắng bặt bản ngă để phát triển thái độ nhân từ . Từ đó mở rộng ḷng tử tế và tính khoan dung .

Dành riêng cho người đi t́m phương tiện cũng cố tiềm năng tâm linh . Những giai đoạn khác biệt về thực hành được khởi đầu bằng phương cách đánh giá điều kiện con người và cũng là điều kiện hiện thời của chúng ta . Sau đó , suy gẫm về tài nguyên vô giá đă cống hiến cho chúng ta sự may mắn tuyệt vời để có thể tiến bộ trên đường tâm linh . Từ hoàn cảnh thuận tiện này , đức ngài chứng tỏ sự hiểu biết mong manh về tinh túy cuộc sống . Ngài giải thích về bản chất hành động ( Karma ) và hệ quả . Sau đó ban cho những phương tiện loại trừ quả của những hành động tiêu cực đă vi phạm .

Chọn theo quan điểm cởi mở hơn . Ngưng dồn sức vào sự khoái lạc tức thời để nghĩ đến tương lai . Đó là mục tiêu của giai đoạn đầu tiên dùng để chuyển hóa tư tưởng về tính tâm linh . Sự thay đổi quan kiến sẽ được thành tựu ngay khi thấu hiểu hạnh phúc đạt đến . Vượt ra ngoài sự thỏa măn trong giây phút hiện tại và không c̣n lao vào những hoạt động tạm thời và hời hợt để dấn thân vào thực hành đức hạnh lợi lạc ngắn và dài hạn . Thay v́ đi t́m khoái lạc sau khi đă tích lũy sự giàu có , quyền lực và bè bạn . Tốt hơn nên thực hành những đức hạnh như ḷng từ . . . Một giải pháp hữu hiệu để tự đảm bảo tương lai thích nghi về lâu dài . Mục tiêu chính của giai đoạn này là ; Dừng lại mọi sự chểnh mảng về hoàn cảnh hiện thời , để mở rộng viễn ảnh những ǵ vượt ngoài hiện tại . Điều này cần bước qua sự truy vấn về cái chết và tái sinh đóng góp vào việc tăng trưởng nhận thức .

Những bài tập tŕnh độ trung cấp đào sâu phạm vi quan kiến . Có nghĩa đi t́m những ǵ có thể tự giải thoát khỏi chu kỳ gần như vô tận của cái chết và tái sinh . Vào giai đoạn này , khẩn cấp loại trừ t́nh cảm quá độ của chúng ta cũng như của người khác . Những đối tượng của dục vọng hay tâm sân hận . Vô minh về bản chất thật sự là những sự việc được xem như nguồn gốc những cảm xúc tiêu cực . Đức Dalai Lama giải thích những cảm xúc có hại phát sinh như thế nào . Bằng cách nào nhận ra nguồn gốc vấn đề nẩy sinh từ những dấu ấn để lại trong tâm thức . Cứ thế , chúng thiết lập những thử thách trong tương lai với quả là chiếc bẫy giăng trong cơn lốc hậu quả thường không tốt đẹp .

Nhận định tính sơ khai của con người dùng để cũng cố ư chí t́m trong thực hành tâm linh một giải pháp hoàn toàn tự giải thoát ṿng khó kiểm soát của sinh , lăo , bệnh , tử . Sự sáng suốt về bản chất thật sự của hiện tượng đi kèm sự thay đổi trạng thái tâm thức . Không dồn nén hạnh phúc , nhưng khi quyết định về hạnh phúc tối ưu sẽ giúp chúng ta thiền định về tính duyên khởi và ḷng từ để cắt đứt vô minh do những cảm xúc tiêu cực h́nh thành .

Trong phần cuối , đức ngài mô tả ḷng nhân ái sống động thúc đẩy hành giả vượt đến tŕnh độ cao hơn của hoạt động tâm linh . Sự cải thiện tiềm năng tâm linh xuyên qua sự rơ biết về hoàn cảnh cá nhân đầy thất vọng . Từ đó chúng ta hiểu được hoàn cảnh tha nhân . Bạn nhận ra họ chia xẻ những điều kiện như chúng ta . Sự nhấn mạnh được đặt vào việc phát triển ḷng từ hoàn toàn không thiên vị . Nương vào một loạt những bài tập tiệm tiến về luật nhân quả . Sự ân cần b́nh thường và ḷng từ không hề chuyển đổi nhưng cần lan rộng vượt ngoài tầm vốc b́nh thường . Có nghĩa chúng được chuyển hóa . Đức Dalai Lama nhấn mạnh phương cách làm nảy sinh , duy tŕ và gia tăng thái độ tỉnh thức bằng cách tránh xa những ǵ có thể làm hại nó . Đến độ , vào giai đoạn cuối . Công cuộc đi t́m hạnh phúc không thể bỏ rơi . Nó tái định hướng về mục tiêu tối cao hơn . Sự thay đổi xảy ra tương ưng với sự rộng mở viễn cảnh về : Sự đau khổ tha nhân . Đó là những ǵ cần quan tâm trước tiên . Quá tŕnh thực tập tự học và tiến bộ cá nhân được đề nghị trong sách là : Giải pháp trước tiên cần tránh xa việc đi t́m khoái lạc hời hợt trong giây phút hiện tại . Sau đó là : Gông cùm của cảm xúc g̣ bó . Cuối cùng là tính vị kỷ . Nhờ vào ḷng từ chúng ta đ̣i hỏi tâm thức phát triển về minh triết . Và đức ngài đă khai triển cái nh́n tổng thể về thực hành một cách khoa học .

Và trong chương kế chót , ngài tŕnh bày những khái niệm về bản chất thật sự của hiện thực . Những giai đoạn thiền định được đề nghị trong phần này . Từ từ khai mở tâm thức vào nhận thức trực tiếp . Vai tṛ thật sự của con người và sự việc . Những trạng thái tâm thức tiêu cực có thể được loại trừ và được thay thế bằng những cảm xúc tích cực . Để kết luận , đức ngài mô tả tỉnh thức như : Trạng thái thành tựu của thân , lời và tâm đạt đến nhờ vào sự tương tác giữa minh triết và quyền lực ngoại hạng của ḷng nhân ái .

Những chương sau đó , đức Dalai Lama đào sâu một cách chính xác . Mỗi thực hành sẽ phát triển từng giai đoạn một . Tiếp cận này thật sự độc nhất . Pha trộn những thực hành chủ yếu , ḷng từ  và sự hiểu biết về vô ngă xuyên suốt một loạt những bài tập . Hai thực hành này được xem như hai cánh của một con chim bay về sự tỉnh thức . V́ thế , ngay từ lúc đầu ngài chỉ cho chúng ta tác động và thích ứng . Đức Dalai Lama giải thích : Bằng mô h́nh xen kẻ . Hai thực hành sẽ chi phối và hỗ tương lẫn nhau .Như thế , những giai đoạn thực hành tâm linh không thrể h́nh thành tiếp nối một cách cứng ngắt bằng những phạm trù . Những bài tập đ̣i hỏi sự thành tựu trọn vẹn giai đoạn trước . Từ đó mới có thể đi vào giai đoạn sau . Đúng hơn,  những giai đoạn thực hành tâm linh yêu cầu chúng ta làm quen và thực hành thường xuyên đầy đủ  những bài tập để sự phong phú của tính hỗ tương xuất hiện .

Sự quan tâm của đức Dalai Lama rất khoa học và những quan hệ ngài duy tŕ từ ba thập kỷ với cộng đồng khoa học quốc tế giúp ngài ngài định nghĩa lại những trạng thái tâm thức Phật học nền tảng . Một sự tiếp cận trong khung cảnh tri thức đầy chia xẻ . Điều này giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận . Như thế , mỗi người chúng ta đều có thể tận dụng nền giáo dục sâu sắc của văn hóa tâm linh hiện thế giới đang rất cần .  

Jeffrey Hopkins, Ph.D.
Giảng sư ưu tú về Tây tạng học,
Đại học Virginia.


   
 

Trở về đầu trang

   

Webmaster@maytrang.org