Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 


Năm Mươi Đoạn
Về Sự Sùng Kính Với Thầy
 A-ry-a-su-ra
( At-s-va-gốt-sa )
biên soạn
Ghê-sê Nga-u-ăng Đác-ji-ê
b́nh giảng

Viên Huệ dịch
Nhà xuất bản Phương đông

 
 
 

 
 

 
 
 

Mở đầu

   

Năm mươi đoạn về sự thành kính đối với thầy ( Guru Păng-ca-si-ca ) được viết vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Thiên chúa bởi At-s-va-got-sa . Nhà thơ Ân-độ này có nhiều tên như : A-ry-a-su-ra Ma-trít-sê-ta , Pa-trít-sê-ta và Ba-vi-đê-va . Ông là người cùng thời với vua Ka-mít-s-ka của triều đại Ku-săng .  Lúc đầu ông theo đạo khác rồi về sau trở thành Phật-tử sùng kính và viết rất nhiều bài về các khía cạnh khác nhau về Phật-pháp .

Phật Thích Ca Mâu Ni sống khoảng 5 thế kỷ trước A-s-va-gốt-sa . Ngài dạy các kinh điển ( Su-tra ) về các phép tu thiền để đạt đến giải thoát và giác ngộ .  Riêng Đại thủ ấn và các Mật điển ( Tantra ) bao gồm các phương pháp nhanh hơn nhưng lại nguy hiểm hơn để đạt đến mục đích . 

Sự thành công trên con đường cho dù Kinh điển ( Tantra ) hay các Mật điển( Sutra ) đều nhấn mạnh vào sự kính yêu thầy . Thật vậy , Phật đă nói trong kinh “ Xa-đác-ma-pun-đa-ri-ka ( II.124 ) ” và “ Ki-ê-đo Sa-gi-u đoóc-jê Ji-uô ” bản b́nh luận về Mật điển Hê-vaj-ra rằng : “ Trong thời đại suy đồi của tương lai . Ngài sẽ mang h́nh tướng của các vị thầy ( Guru ) .  Trong thời ấy , những Guru phải được kính trọng như Phật . V́ họ là đại diện sống của Phật ” .

Ḷng sùng kính thầy bao gồm những tư tưởng lẫn hành động của bạn .  Quan trọng nhất là có niềm tin hoàn toàn thầy chính là một vị Phật . Với niềm tin như thế là điều kiện trước tiên để có được trí huệ . Nếu có ư định muốn làm lợi ích cho bạn và vượt mọi đau khổ bằng sự thực hiện giác ngộ ; hay muốn đạt đến trạng thái hoàn toàn của một vị Phật hoàn toàn giác ngộ để có thể giúp cho chúng sinh được giải thoát . Chỉ có thầy mới có thể chỉ đường cho bạn . Nếu ngài đă thực hiện được sự thành tựu . 

Nếu không tin vào sự tu chứng và khả năng d́u dắt của thầy . Những sự tu tập của bạn chắc chắn sẽ không bền vững chút nào và không thể tiến bộ . Bạn phải hoàn toàn tin chắc rằng ḿnh có thể giác ngộ và thầy bạn chính là sự minh chứng sống . Nếu tuân theo tuyệt đối những lời giảng dạy về Phật pháp . Bạn sẽ giác ngộ như thầy như thế sự tu tập mới thật sự có ích .

Chỉ khi nhận ra các đức tính nơi vị thầy . Đó là cách tốt nhất để phát triển các đức tính từ chính bạn . Đa số người ta thường mù quáng với các khuyết điểm của ḿnh trong khi các khuyết điểm của người khác hiện ra rơ ràng . Nhưng nếu không có khuyết điểm . Bạn không thể nhận ra khuyết điểm của người khác . 

Giả dụ : Có hai miếng trái cây , một chín và một bị hư hỏng . Người ngồi cạnh bạn lấy miếng chín . Nếu bạn bảo người ấy tham làm và ích kỷ . Đó là do chính bạn đă tham .  Nếu bạn không tham th́ người ấy lấy miếng nào cũng không quan trọng và bạn chỉ thấy người ấy lấy một miếng trái cây . Cũng thế , nếu chỉ thấy đức tính tốt không hề có các khuyết điểm nơi vị thầy . Đó là cái nh́n hoàn toàn ích lợi . Từ đó các bạn bắt đầu đi vào ḍng pháp . Tất cả đức tính sẽ lớn mạnh ra và phản ánh từ trạng thái tâm của bạn . V́ tất cả các chúng sinh đều sẵn có Đại Thủ Ân nền tảng tức Phật tính , trạng thái sáng không ô nhiễm của tâm thanh tịnh không hiện hữu riêng biệt với bất cứ một ai . 

Nếu có thể thấy thầy dưới dạng một vị Phật . Bạn có thể đánh thức bản chất Phật trong bạn trở thành hiện thực . Tức là đạt đến Đại thủ ấn như kết quả của hành tŕnh . Nếu chỉ thấy lỗi nơi thầy sẽ làm mạnh thêm các thiếu sót với những thái độ tiêu cực . V́ thế , nếu chỉ thấy toàn thiện . Chắc chắn bạn có thể đạt đến sự toàn thiện của Phật tính . 

Một trong những phép tu quan trọng nhất của Guru Yoga . Đặc biệt trong Đại thủ ấn và các Mật điển dùng để chứng được trạng thái không tách rời tâm bạn với thầy . Những vị Phật hay Bồ Tát bạn quán tưởng trong thiền định . Chính là những biểu tượng của tâm giác ngộ .  V́ vậy ḷng sùng kính thầy là nguồn gốc của tất cả các thành tựu .

Nếu thầy hành động có vẻ không hợp với sự giác ngộ . Bạn nghĩ thật giả dối khi xem thầy là Phật . Phải nhớ : “ Những ư kiến này không đáng tin và những điều bạn thấy như là lỗi có thể chỉ là một sự phản ánh trong tâm vọng ” .  Bạn nghĩ xem : “ Nếu vị thầy hành động một cách hoàn toàn . Chắc chắn bạn sẽ không tiếp xúc được với thầy ”

Tất cả đều do ḷng đại bi của thầy thị hiện ra các khuyết điểm . Đó là phương diện của các phương tiện khéo thầy dùng để dạy bạn .  Ngài đang phản ảnh lại các lỗi lầm của chính bạn .  V́ thế hăy tự xem xét ḿnh và học cách trừ các khuyết điểm . Bằng cách quan sát những lầm lẫn và tự quyết tâm không rơi vào . 

Nếu chỉ biết chỉ trích vị thầy . Bạn không bao giờ nhận được chút ích lợi ǵ từ thầy .  Đức Phật nguyên thủy Vajradhara nói : “ Thầy phải được xem như một vị Phật ” .  V́ thế , nếu đă có đức tin và quy y Phật pháp . Bạn phải t́m hiểu xem Phật muốn nói ǵ qua cách nói quyết định này . 

Những vị Phật có lợi ích rất lớn cho thế gian giống như mặt trời . V́ thế , hành vi của các ngài cần thiết như chiếc kính lúp dùng để tập trung các tia sáng mặt trời vào những chất liệu dùng để tạo thành ngọn lửa . Cũng như thế , hành vi của vị thầy rất cần thiết  để tập trung hạnh kiểm và giúp bạn vững chắc trên con đường .  V́ thế , các thầy là tấm gương sống dùng để phản ánh lại các hành vi của chúng ta . Vị thầy như những vị Phật trở lại tiếp tục công việc đưa chúng sinh đến tỉnh thức . V́ thế những hành động làm tiêu điểm cho sự tu tập và giúp bạn đạt đến giác ngộ .

Với sự sùng kính với thầy . Tỏ ra kính trọng , phục vụ thầy và cúng dường thầy thật ḷng . Có nghĩa bạn đang tích tụ công đức . Công đức này cho phép bạn đạt đến giải thoát khỏi mọi đau khổ . Phục vụ như thế không phải lợi ích cho thầy bạn mà v́ lợi ích của bạn . 

Như khi gieo hạt vào cánh đồng . Không phải v́ lợi ích của đất . V́ bạn sẽ gặt hái các thành quả . Như thế , với thái độ sùng kính và xem thầy như một vị Phật . Bạn càng đi gần đến năng lực của ngài . Có nghĩa càng tiến đến gần quả vị Phật . Ngược lại , nếu ghét thầy . Có nghĩa bạn đang tạo ra năng lực xấu với ngài , Như thế là tự tách rời khỏi trạng thái giác ngộ của ngài và không thể ĺa khỏi sự đau khổ thế gian . 

Kết quả tự tạo cho ḿnh nỗi thống khổ cực mạnh nếu chỉ thấy lỗi nơi thầy và có khuynh hướng khinh ngài . Hăy nhớ : “ Những tư tưởng này không đáng tin cậy . Nó chỉ mang lại đau khổ và tai họa . Do khinh mạn thái hạnh phúc ngài đă thể hiện ” .

Nghĩ đến ḷng tốt của thầy . Nghĩ đến những ǵ ngài mong bạn trong thời đại suy đồi  sau khi Phật thích Ca Mâu Ni đă đi . Bạn nên phát triển ḷng kính yêu ngài . V́ ngài đă thật ḷng truyền dạy . Cho dù bạn đầy những vọng tưởng . Nhưng ngài không hề bắt bạn phải chịu những thử thách như Milarepa hay những bậg thành tựu khác đă chịu đựng trong quá khứ . 

Ngài đă cho bạn những lễ điểm đạo , những lời truyền khẩu và trao truyền ḍng tu không gián đoạn khởi từ đức Phật .  Ngài làm bạn phát sinh ḷng mong muốn đạt đến trạng thái của ngài và giúp cả vật chất khi bạn cần . V́ thế , nếu không kính yêu thầy . Bạn không thể đạt đến giác ngộ . Nếu không kính trọng trạng thái Phật ngài đang thể hiện làm sao bạn đạt được tỉnh thức ? .

Có nhiều cách khác nhau để tận tâm với thầy trong tư tưởng , được giảng rộng trong các bài như kinh Gaudavyuha được quy chiếu trong kinh điển như “ Lamrim Chenmo của Tsongkhapa ” . Đơn cử bài “ Guru Păng-ca-si-ka ” của A-va-gốt-sa là bản tóm tắt nhưng đầy đủ nhất về cách phục vụ thầy bằng hành động . Tất cả bao gồm trong Mật-điển : Gu-hy-a-xa-mat-đja , Kalachakra , Chakraxamvara , Vajra Dakini và Vajra-hri-đay-ya-lăm-ka-rä .  Từng câu thơ của Mật-điển La-ma-nga-chu-pây-nam-sê với b́nh giảng cũng do ngài Tsongkhapa viết .

Trong sự nghiên cứu và tu tập Mật-điển . Sự sùng kính thầy quan trọng hơn hết và được nhấn mạnh hơn trong đường tu bằng kinh điển . Các pháp tu Mật-điển rất khó và nhiều phức tạp .  Nếu được thực hành đúng đắn . Có thể khiến thành tựu trong chỉ một đời .  Ngược lại , có thể rất nguy hiễm và đưa đến những hậu quả ghê gớm .  V́ thế đích thân vị thầy phải trực tiếp giúp bạn .  Bài Gu-ru Păng-ca-si-ka đặc biệt nhấn mạnh về cách đệ tử đối xử với thầy . Do đó thường được giảng dạy trước khi truyền trao quyền năng ( lễ điểm đạo ) .  Một khi sự liên hệ mật thiết giữa thầy và đệ tử được thiết lập .

Học tṛ được chỉ dạy về sự sùng kính đối với thầy và về con đường chung về sự từ bỏ nỗi khổ của luân hồi . Chí hướng giác ngộ của Bồ-đề-tâm và cái nh́n đúng về rỗng lặng ( Shunyata ) .  Sau khi nhận được những sự trao truyền quyền năng thích ứng . Người ấy dần dần được dẫn dắt qua các giai đoạn Mật-điển với nền tảng vững chắc của ḷng sùng kính đối với thầy  trên “ Ba con đường chính thống ” .

Trở về đầu trang

 

Tiếp Chương Sùng Kính Thầy

 
 

Webmaster@maytrang.org