Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 


Cây Giác-Ngộ
The Tree of Enlightenment.
Nguyên tác: Peter Della Santina, Ph.D.
Việt dịch: Minh Thiện Trịnh Chỉnh
Melbourne 2001

 
 
 

   
   

Đây là quyển sách Phật học Tây phương thực dụng và cận đại, đề cập đến các Tông phái chính của Phật giáo, gồm Bốn Phần. Cuối mỗi Phần đều có Chương chỉ dẫn các cách tu tập cho đời sống thực tiễn hằng ngày.

(An Introduction to the Major Traditions of Buddhism and Practices in Daily Life).

Mục lục
---o0o---

Lời tác giả

Lời người dịch

Đôi nét về Tác giả

 Phần Một.
Các Nguyên tắc Căn bản của Phật giáo (Tài liệu từ tiếng Nam Phạn Pali: LND)

Chương 1

Phật giáo: Một Triển vọng Cận đại

Chương 2

Bối cảnh Tiền Phật giáo

Chương 3

Cuộc đời của Đức Phật

Chương 4

Tứ Diệu Đế

Chương 5

Đức hạnh (Giới)

Chương 6

Phát triển Tinh thần (Định)

Chương 7

Trí tuệ (Huệ)

Chương 8

Nghiệp quả

Chương 9

Tái sinh

Chương 10

Duyên khởi

Chương 11

Ba Đặc tính Phổ biến (Tam Ấn)

Chương 12

Năm Món Hợp thành Người (Ngũ Uẩn: LND)

Chương 13

Thực hành cho Đời sống

 Phần Hai.
Đại Thừa (Tài liệu từ tiếng Bắc Phạn Sanscrit: LND)

Chương 14

Nguồn gốc Đại thừa

Chương 15

Kinh (Diệu) Pháp (Liên) Hoa

Chương 16

Kinh Bát nhă Ba la mật đa

Chương 17

Kinh Lăng già

Chương 18

Triết lư Trung đạo

Chương 19

Triết lư Duy tâm

Chương 20

Sự Phát triển của Triết lư Đại thừa

Chương 21

Thực hành cho Đời sống

Phần Ba.
Kim cương Thừa (Tài liệu từ tiếng Bắc Phạn)

Chương 22

Nguồn gốc Kim cương thừa

Chương 23

Các Nền tảng Triết lư và Tôn giáo

Chương 24

Phương pháp luận

Chương 25

Huyền thoại và Biểu tượng học

Chương 26

Tâm lư học, Sinh lư học và Vũ trụ học

Chương 27

Thực hành tiên khởi

Chương 28

Lễ kết nạp trong Kim cương thừa

Chương 29

Thực hành cho Đời sống

Phần Bốn.
Vi diệu Pháp (Tài liệu từ tiếng Nam Phạn Pali)

Chương 30

Vi diệu pháp nhập môn

Chương 31

Triết lư và Tâm lư trong Vi diệu pháp

Chương 32

Phương pháp luận

Chương 33

Phân tích Thức

Chương 34

Sắc giới và Vô sắc giới

Chương 35

Siêu thức

Chương 36

Phân tích các Tâm hành (Tâm sở)

Chương 37

Phân tích các Tiến tŕnh Tư tưởng

Chương 38

Phân tích Sắc (Vật chất)

Chương 39

Phân tích thuyết Duyên khởi (hay: tính Bị Tác động, luật Nhân Quả...)

Chương 40

Ba mươi bảy phẩm trợ đạo

Chương 41

Thực hành cho Đời sống 

 


 

Lời Tác giả

Từ 1983 đến 1985 khi đang ở Singapore, bận bịu với chương tŕnh nghiên cứu Phật giáo tại Viện Phát triển Giáo Tŕnh, tôi được Tu viện Phật giáo Srilankaramaya và một số đạo hữu mời giảng bốn loạt bài pháp nói về một vài tông phái chính của Phật giáo. Các bài giảng được ưa thích, và nhờ các cố gắng của Ô. Yeo Eng Chen và một số bạn khác, chúng đă được ghi âm, chép tay và in ấn để phát miễn phí cho các học viên. Kể từ đó, các bài pháp khởi đi từ h́nh thức của các tập rời được ngưỡng mộ và cũng được tái bản. Sau đó, tôi nhận thấy có vẻ hay hơn nếu in ấn bốn phần ấy thành một quyển hợp nhất, và với vài lần nhuận sắc, xuất bản chúng để cho công chúng dùng chung.

 

Nhằm giữ được các mục tiêu độc đáo của các bài giảng, quyển sách này cố giữ không có nhiều từ khó hiểu. Nó nhắm vào đại chúng không quen nhiều với các môn học hay các loại ngôn ngữ kinh điển Phật giáo. V́ thế, các từ ngôn ngữ gốc được giữ ở độ tối thiểu và các phụ chú đă được tránh dùng. Các tên của kinh điển đôi khi được để nguyên không dịch ra, đó là v́ các chữ dịch tiếng Anh nghe không ổn và không làm đề tài được rơ ràng hơn. Nói chung tôi hy vọng rằng quyển sách này sẽ được xem như là bước đầu của việc giáo dục về Phật giáo của các độc giả và đồng thời cũng không phải là bước cuối. Quyển sách này có thể cung cấp như là một sự làm quen tổng quát về các tông phái chính của Phật giáo, nhưng tôi cũng không có ư cho nó là toàn bộ và dứt khoát. Tôi cũng không dám xác quyết là không c̣n lỗi. V́ thế tôi xin lỗi trước nếu có lỗi dù rằng tôi đă cố gắng hết sức ḿnh.

 

Một số từ ngữ và tên riêng thuộc ngôn ngữ gốc mà hiện nay đă trở thành ngôn ngữ Anh như Pháp (Dharma), nghiệp (karma), Niết bàn (Nirvana) và Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) đă được dùng trong suốt quyển này đưới h́nh thức của tiếng Bắc Phạn Sanscrit. Phần c̣n lại, các từ ngữ gốc Nam Phạn Pali, tựa sách và các tên riêng đă được giữ lại trong phần I và IV được dựa vào nguồn tài liệu Pali; trong khi đó các từ chuyên môn gốc Bắc Phạn, các tựa sách và danh từ riêng đă được dùng trong phần II và III hầu hết đều dựa vào nguồn tài liệu Bắc Phạn và Tây tạng. Thỉnh thoảng, luật chung này đă được bỏ qua khi tên sách và người muốn nói đến trong một tài liệu nhất định lại xăy ra vào các ngôn ngữ kinh điển khác. Trong nhiều trường hợp cả hai tiếng Bắc Phạn Sanscrit và Nam Phạn Pali đều tương đối giống nhau, tôi tin rằng độc giả trung b́nh sẽ không có sự khó khăn trong việc t́m hiểu với sự sắp xếp này.

 

Tôi chịu ơn rất nhiều một số lớn bạn bè cho việc thực hiện quyển sách này. Trên và trước nhất, tôi xin cảm ơn H.H. Sakya Trizin. Nếu không nhờ vị này, sở thích của tôi về Phật giáo vẫn c̣n nông cạn và chỉ là tri thức mà thôi. Kế đến tôi xin cảm ơn Yeo Eng Chen và nhiều thành viên của cộng đồng Phật giáo Singapore. Nếu không có sự giúp đỡ và khuyến khích, các bài pháp này sẽ không bao giờ được giảng và những bài viết gốc mà quyển sách này dựa vào sẽ không bao giờ thực hiện được. Kế đến nữa, tôi cũng xin cảm ơn rất nhiều bạn và học viên khắp Á, Âu và Mỹ châu đă khuyến khích tôi nghĩ đến việc các bài giảng pháp này có thể đem lợi lạc cho một giai tầng độc giả nhiều hơn và cao hơn. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người nào đă liên hệ đến việc thực hiện thực sự quyển sách này. Những người này bao gồm, các thành viên của nhóm nghiên cứu Pháp Phật vùng Chico (California), đặc biệt, Jo và Jim Murphy, Victoria Scott cho việc giúp đỡ soạn bản thảo của cô, L. Jamspal cho việc giúp đỡ của anh về các từ nguyên ngữ, vợ tôi Krishna Ghosh cho việc nàng bỏ ra hằng giờ kiểm lại bản thảo, và con trai tôi Siddharta Della Santina cho việc vẻ b́a và sắp xếp chương tŕnh thành bản in.

 

Sau cùng, tôi xin được cống hiến quyển sách này cho đại chúng. Cơ sở Học hỏi Pháp Phật Chico hy vọng khởi xướng được một chương tŕnh, qua đó các tài liệu Nghiên cứu các Vấn đề Phật giáo có thể có được cho các học viên Phật giáo qua một số lớn phương tiện truyền thông mà khỏi phải qua sự trả công có lợi nhuận. Hiện nay, quyển sách này đang có dưới h́nh thức b́a cứng và trên mạng lưới toàn cầu. Trong tương lai, Cơ sở Nghiên Cứu Pháp Phật Chico dự định in ra nhiều tài liệu quan trọng trong các lănh vực triết lư, thực hành và dân gian Phật giáo, bao gồm tài liệu cho trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng tôi sẽ vui mừng có sự giúp đỡ của bất kỳ quí vị nào muốn đóng góp dưới bất cứ h́nh thức nào cho những hoạt động giáo dục của Cơ sở và chúng tôi mời các bạn tiếp xúc với chúng tôi cùng với những lời đề nghị của bạn.  

Peter Della Santina

7.7.1997 Chico, California, USA.

Chico Dharma Study Foundation

26 Kirkway, Chico, CA. 95928

U.S.A.

E-mail: Dsantina@ecst.csuchico.edu

WWW: http:/ /www.ecst.csuchico.edu/~dsantina/  

 


 

Lời Người Dịch

Dịch phẩm này ra đời phần lớn nhờ nhiều nhân tố khác, người dịch xin lại nơi đây ḷng tri ân chân thành của những vị có tên sau đây: Ba Má của con, Việt nam, Ḥa Thượng Thích Thanh Từ, Thiền tông Việt nam Cận đại, Thiền viện Trúc Lâm, Đà lạt, Việt nam, Ḥa Thượng Thích Nhất Hạnh, Thiền viện Làng Mai Làng Hồng, Pháp quốc, Đại đức Thích Thông Giác, Thiền viện Hiện Quang, Tuệ Đăng, Melbourne, Úc đại lợi, Nhị vị huynh đệ Đại đức Thích Tâm Phương và Thích Nguyên Tạng, Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc đại lợi, Anh Ngô Thanh Tùng, kỹ sư Ericcson, Melbourne, con người của Lăo Trang, của Khổng, của “Người Sống Một Ḿnh”, Các Em các Cháu, Việt nam và Úc đại lợi, Sau cùng nhưng không phải là ít nhất, Đại Gia đ́nh Mỹ Ngọc, Ba Má Trương Thế Xương, Bạn đường Mỹ Ngọc cùng các Con Ngọc Trâm, Trịnh Hội, Quỳnh Trâm và Thu Trâm,

Một lần nữa tôi xin biết và ghi ơn Tất Cả đă tạo tác các Duyên khởi Nghiệp cảm, Duyên khởi A Lại da, Duyên khởi Như Lai tạng, Duyên khởi Pháp giới, giúp đỡ tôi thành một người cho đến ngày nay.

 

Quư độc giả sẽ lần lượt  đọc qua quyển “Cây Giác Ngộ” này, trong muôn một, tôi chúc nguyện quư vị áp dụng và thực hành cho được những  lợi lạc từ tác phẩm cho riêng ḿnh và tiếp ban đến cho người.

 

Nhân đây người dịch xin phép nói rơ thêm vài điểm:

 

1. Thực Hành:

Chỉ có thực hành tu tập mới chứng được các giáo thuyết suông bằng chữ bằng lời trong quyển này. Đạo Phật là đạo thực dụng, ta cứ hành (hạnh) nó tức sẽ dùng (dụng) được nó một cách huyền diệu không ngờ trong đời sống hằng ngày. Có một điều kiện (duyên khởi) trớ trêu là “không gặp khó khăn, không gặp phiền năo, không chứng một cách dễ dàng”. Không chứng một cách dễ dàng không có nghĩa là không chứng được. Xin phụ chú là chữ “chứng” tiếng Anh dịch là experience, witness, substantiate, penetrate, attain. Mọi người trong chúng ta đều có khả năng “kinh nghiệm qua, chứng kiến thấy sự thật, chứng minh cho đúng, thâm nhập sự lư, đạt được”;

 

2. Cho Được:

Đây là cái quả của cái nhân cố gắng (tinh tấn) (xin xem bốn giai đoạn Tinh tấn hay Tứ Chánh Cần (mẫn). Có ai trong chúng ta lại không (chuyên) cần mẫn (cán), chăm chỉ siêng năng?

 


 

Đôi nét về Tác giả

Peter Della Santina sanh tại Hoa kỳ. Ông đă bỏ ra nhiều năm nghiên cứu và dạy học ở Đông Nam Á . Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Tôn giáo tại Đại học Wesleyan, Connecticut (Mỹ) vào năm 1972, ông sang Ấn độ và học lấy bằng Cao học Triết học tại Đại học Tân đề li (Ấn) 2 năm sau đó. Năm 1979, Santina đă hoàn thành học vị Tiến sĩ Phật giáo cũng tại Đại học Tân đề li.

 

Ông làm việc với tư cách học giả trong 3 năm cho Viện Nghiên cứu Các Tôn giáo Thế giới Cao cấp thuộc tiểu bang New Jersey, phiên dịch các kinh sách triết học Phật giáo Tây tạng thế kỷ thứ VIII. Ông dạy tại Đại học Pisa ở Ư, Đại học Quốc gia ở Singapore,

 

Học viện Tây tạng ở Tân đề li. Ông là điều hợp viên của Chương tŕnh Nghiên cứu Phật giáo tại Nha Phát triển Chương tŕnh Giảng dạy, thuộc Bộ Giáo dục Singapore từ 1983 đến1985.

Mới vừa đây nhất, Santina là giảng viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Phật giáo Simla (Ấn độ) và dạy Triết học tại Viện Phật giáo Trung hoa Fo Kuang Shan, Đài loan.

 

Trong 25 năm, Peter Della Santina là môn sinh của Ngài H.H. Sakya Trizin, Viện trưởng Tăng đoàn Thích Ca của Phật giáo Tây tạng và là thiền sinh xuất chúng. Ông đă tu tập thiền định Phật giáo và tham dự nhiều khoá tu.

 

Santina đă ấn hành một số sách và tạp chí như “Thư của Bồ tát Long Thọ gửi vua Gautamiputra”, Delhi 1978 và 1982; “Các Tông phái Trung đạo ở Ấn độ”, Delhi 1986; “Trung đạo và Triết học Tây phương Hiện đại” và “Triết học Đông và Tây’,Hawaii, 1986.

 


 

 

   
 

Trở về đầu trang

   

Webmaster@maytrang.org