Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 

The Cycle of Day and Night
Namkhai Norbu

Station Hill Press 1987

Chu Kỳ
Sống Trong Tham Thiền
Ngày và đêm

 
 
 

 
 

 
 
 

Lời Nói Đầu

Bản văn này có tựa đề tiếng Tây Tạng là gDod-ma’I  rnal-‘byor gyi lam khyer  nyin mtshan ‘khor-lo-ma . Được Namkhai Norbu Rinpoche viết trước cuộc nhập thất do ngài hướng dẫn ở Cộng đồng Dzog-chen của Conway , Massachusetts vào tháng Mười , 1983 . Trong bộ Longde của những giáo lư Dzogchen đă t́m thấy những giáo huấn của Garab Dorje về thực hành tham thiền liên tục cả ngày và đêm như thế nào . Bản văn này chính là toát yếu của sự thực hành .

Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng , Garab Dorje là vị thầy nhân loại đầu tiên của hệ thống Dzogchen thực hành tham thiền . Danh từ Dzogchen của Tây Tạng thường được dịch là “ Đại Toàn Thiện ” . Ở Tây Tạng Đại toàn Thiện được tiêu biểu cho tinh túy của những giáo lư Phật giáo . 

Garab Dorje sinh ở xứ Uddiyana tây bắc Ấn độ và đă nhận sự trao truyền Dzogchen trực tiếp từ Vajrasattva . Phương diện Báo thân của Phật quả . Vajrasattva nhận sự trao truyền trực tiếp tâm qua tâm từ Phật Bổn Nguyên Samantabhadra ( Phổ Hiền ) . Từ Garab Dorje , Dzogchen được truyền cho Manjusrimitra và từ vị này đến Buddhajnana và Srisimha . Trong thế kỷ thứ tám , sự trao truyền những lời dạy Dzogchen được Guru Padmasambhava,  Vimalamitra và dịch giả Vairocana mang vào Tây Tạng .

Từ thời của những vị thầy trên . Những giáo lư Dzogchen đă được truyền từ thầy qua tṛ không dứt đoạn . Trong hệ thống Nyingma Tây Tạng , Dzogchen hay c̣n gọi là Atiyoga và được xem là thừa thứ chín trong chín thừa Phật giáo . 

Nhiều vị thầy lỗi lạc thuộc bốn phái chính của Phật giáo Tây Tạng . Trong đó có những nhân vật nổi bật như Dalai Lama V , Karmapa thứ Ba và Drugpa Padma Karpo đă thực hành công khai những giáo lư này . Nhiều vị khác đă thực hành chúng một cách bí mật .  V́ thế, chắc rằng Dzogchen không phải là một tài sản đặc biệt của phái nào . Thực ra những giáo lư này vượt khỏi mọi giới hạn nhánh phái , văn hóa hay quốc gia .

Dzogchen gắn liền với sự liễu ngộ trong trăi nghiệm trực tiếp trạng thái bổn nguyên của cá nhân - Bản tánh không điều kiện của tâm . Bản tánh của tâm siêu vượt những nội dung riêng biệt của tâm . Có nghĩa khi những tư tưởng khởi lên trong tâm phản chiếu theo quy ước của tâm thức , văn hóa và xă hội . 

Có thể phân định tương tự như tấm gương  . Có khả năng phản chiếu tự nhiên bẩm sinh với những h́nh bóng phản chiếu đă xuất hiện trong đó . Sự tŕnh bày Dzogchen ở đây , là sự tháo gỡ khỏi những giới hạn trên . Theo truyền thống Rimed hay không bộ phái của những vị thầy vĩ đại gần đây của miền đông Tây Tạng như : Jamyang Khyentse Wangpo , Jamgon Kongtrul , Chogyur Lingpa và Adzom Drugpa .

Những chữ số trong bản dịch để chỉ những câu kệ trong bản Tây Tạng . Những chú thích sau bản dịch được xếp đặt phù hợp theo thứ tự trên .  Những chú thích này được rút ra từ b́nh giảng của Namkhai Norbu Rinpoche ở kỳ nhập thất Conway , 8-9 tháng Mười 1983 . Vào thời gian đó , Norbu Rinpoche nói bằng tiếng Ư . Kennard Lipman và John Shane dịch b́nh giảng sang tiếng Anh .

Cuối cùng , dịch giả bản văn muốn được cám ơn Dr. Kennard Lipman và ông John Shane . Trong việc phụ giúp dịch bản văn này ra tiếng Anh thích hợp . Và cám ơn rất nhiều thành viên của Cộng đồng Dzogchen ở Conway đă tham dự vào bằng cách này hay cách khác . 

Mong bản dịch này có nhiều lợi lạc thực tiễn cho người đọc .

Sarva Mangalam

John Myrdhin Reynolds
Conway, Massachusetts
Tháng Mười 1983

Trở về đầu trang

Giới Thiệu *
 

 

MucLuc Chu Ky Ngay va Dem

 
 

Webmaster@maytrang.org