Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 

Đại Tâm Thức Nghỉ Ngơi
Quan Kiến Tỉnh Thức
Đại Toàn Thiện
Đức ngài
Dalai Lama
Tựa
Sogyal Rinpoché.

Bảng tiếng Anh
Mind in Comfort and Ease
The vision of enlightment
in the Great Perfection
2007
The Tertön Sogyal Trust
and
Tenzin Gyatso ,
Dalai Lama XIV
Tonysham
Phỏng dịch
Karunasham
Hiệu đính

Lưu hành nội bộ

 
 
 

   
   

Mục lục

Vinh danh của Kyabjé Trulshik Rinpoché *
Tựa của Sogyal Rinpoché.
Lời mở đầu.


Phần I :

Lời tựa *

1-
Những nguyên lư chính của giáo huấn đức Phật. *

2-
Chuyển hóa tâm thức .
*

3-
Bề ngoài ( apparence ) và hiện thực.
*

4-
Vấn đề của rỏ biết.
*

5-
Chiến thắng những nguyên nhân khổ.
*

Phần II :

T́m thấy sự tiện nghi và thoải mái
Trong thiền định đại toàn thiện. * ( Thi tụng)

6-
Truyền thống cổ xưa Nyingma.
*

7-
Cá tính độc nhất Đại toàn thiện
*

8-
Không khí và nơi chốn thích nghi cho thiền định
*

9-
Hành giả
*

10-
Bản ngă và vô ngă
*

11-
Cuộc sống , sự chết và thực hành
*

12-
Hành pháp sơ khởi
*

13-
Bồ đề tâm, trái tim của tâm thức tỉnh thức
*

14-
Thệ nguyện bồ tát đạo.
*

15-
Những trao truyền quyền năng ;
của ngài Padmasambhava và Tám Hoá Thân .
*

16-
Ánh sáng sáng tỏ.
*

17-
Tổng hợp những giáo huấn.
*

18-
Minh triết Rigpa.
*

Văn bản gốc :
T́m thấy tiện nghi và thoải mái
Đại Toàn Thiện của Longchen Rabja.

Phụ chương :
Bối cảnh lịch sử.


   
 

Trở về đầu trang

   

Webmaster@maytrang.org