Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 

GAMPOPA

 
 
 

   

Mục Lục
(
28 đề mục những châm ngôn thiền .)

1- Mười nguyên nhân của hối tiếc .

2-Muời yêu cầu tiếp theo .

3- Mười điều phải nương tựa .

4- Mười điều nên tránh .

5- Mười điều không nên tránh .

6- Muời điều người ta phải biết .

7- Mười điều cần thực hành .

8- Mười điều cần kiên tŕ .

9- Mười điều kích động .

10- Mười điều lầm lạc .

11- Mười biểu hiện giống nhau , có thể làm lầm lạc .

12- Mười điều không nên làm .

13- Mười bốn sự thất bại trầm trọng .

14- Mười tám tệ nạn ẩn dấu của các hành giả .

15- Muời hai điều cần thiết .

16- Mười một dấu hiệu của một người cao cả .

17- Mười điều vô ích .

18- Mười cách tự tạo thành tai họa cho chính ḿnh .

19- Mười điều tốt đẹp lớn lao cho chính ḿnh .

20- Mười điều hoàn hảo .

21- Mười lỗi lầm trầm trọng của hành giả .

22- Mười điều cần thiết .

23- Mười điều không cần thiết .

24- Mười điều qúy giá hơn .

25- Mười điều tốt như nhau .

26- Mười đức hạnh của chánh pháp .

27- Mười điều chỉ là danh từ .

28- Mười biểu hiện tự nhiên như là Đại lạc .

Trở về đầu trang

 
 

 
 

Webmaster@maytrang.org