Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 


Giáo Lư Về Bardo

Con Đường
Của Cái Chết Và Tái Sinh

của

Venerable Lama Lodo
Evam phỏng dịch
Karunasham hiệu đính

 
 
 

 
 

 


Quyển sách này dâng tặng cho
Vị thầy cao quí Kalu Rinpoche
V́ lợi ích tất cả chúng sanh .


Lời Tựa

Tôi thông báo cho tất cả những người hỗ trợ Phật pháp , bắt nguồn từ sự khao khát chân thành và sự nối kết thiện nghiệp . Tác phẩm này được viết ra do một đệ tử của tôi là Lama Lodo .

Trong tác phẩm này , tŕnh bày ba khía cạnh của Bardo , Với nguyện lực làm lợi ích cho tất cả người khác . Những lời của Lama  Lodo quan tâm , chính xác và phù hợp với chủ đề Bardo Thodol được sự biên soạn của các vị thầy như Karma Chagme Rinpoche .

Hy vọng rằng tất cả moị người , sẽ có lợi ích lớn từ quyển sách này . Tôi tha thiết mọi người hăy quan tâm ; đến sự tiếp cận giáo lư này và sống trọn vẹn với tâm thức ḿnh . Tôi nói như người đă có cái nh́n sáng tỏ tất cả các truyền thống ; và những lời chỉ dạy của chư Phật với sự cao quư và đầy tôn kính .

   

Lời Giới Thiệu
Của
Nhà Học Giả Tôn Kính
Lama Lodo

Giáo lư sau đây , chúng ta sắp sửa quan hệ với Chikai Bardo và Sipai Bardo . Tôi đă thọ nhận giáo lư này qua khẩu truyền từ vị thầy cao quư Kalu Rinpoche  ; và học hỏi những mô tả của Sipai Bardo trong : “ Pháp của trạng thái đơn độc ” . Qua Chagme Rinpoche . Chonyi Bardo không hiện diện chi tiết trong sách này  và nó sẽ hiện diện từ tác phẩm của Trungpa Rinpoche và  Francesca Fremantle . Tất cả được tham khảo ư kiến của những ai chú ư về đề tài này . Những tài liệu này được sự chuyển ngữ của Kazi Dawa - Samdup ; và ấn hành bởi Evans-Wentz .

Tuy nhiên , giáo lư  về Chikai Bardo ; chưa bao giờ xuất bản trước đây bằng những tài liệu được chuyển ngữ . Bây giờ , những giáo huấn cao quư này được ra đời và chúng ta sẽ nhận thức sự lợi ích về những lời chỉ dạy của Vajrayana ; để đi đến sự giải thoát .

Chúng tôi gọi Vajrayana là : “ Con đường bí mật ”  . V́ nó bao hàm những kỹ thuật rất đặc biệt để h́nh thành con đường , có thể đạt đến sự giác ngộ ngay trong một đời . Nhưng những phương cách này đơn giản và quá dễ , làm cho mọi người không thể tin tưởng và thực hành để có thể thẩm thấu tận bên trong .  

Nếu những kỹ thuật  tiết lộ cho một người tâm thức chưa sẵn sàng chuẩn bị đón nhận thực hành pháp . Có nghĩa có nguy cơ cho cả hai thấy và tṛ . Nó rất nguy hiểm cho người hướng dẫn . Bởi v́ ông chỉ dạy giáo lư thực hành mà chưa kiểm chứng và quan sát người học tṛ chu đáo . Cho nên họ không tin vào con đường và  có quan kiến sai lầm về con đường tu học .

Nếu chư Phật xuất hiện bất ngờ trước mặt chúng ta vào lúc chết . Có nghĩa sự giác ngộ sẽ xảy ra cho chúng ta đồng  thời và lập tức  . Quan điểm chính của toàn bộ giáo lư này là : “ Chúng ta nhận thức được những ǵ đang xảy ra . Đó là ch́a  khóa để gia tăng sự tỉnh thức ” .

Nếu trong đời sống đă tích luỷ một số nghiệp tiêu cực ; với một chút ít tín tâm về vấn đề tỉnh thức . Sau khi chết ,  sức mạnh nghiệp lực xấu sẽ ngăn ngại chúng ta  nhận thức những Hoá thần thiêng liêng . Cũng có nghĩa , chúng ta không có khả năng giải thoát và đạt tự do hoàn hảo .

Sự lầm lẫn nghiêm trọng nhất là tin rằng : “ Chúng ta đă đạt đến trạng thái Hóa thần trong Bardo . Không cần nỗ lực hay phấn đấu trong cuộc sống này ” . Điều  quan trọng nhất là : Ngay bây giờ ,  phải tích lủy những đức hạnh qua tu dưỡng về ḷng bi với tất cả chúng sinh ; và  dâng hiến trọn vẹn tất cả đến chư Phật .

Những điều này chính là bản chất của thiền định hoàn hảo và nên mô phỏng Hóa thần bổn tôn rơ ràng nếu có thể . Tiếp theo , chúng ta có khả năng đạt sự giác ngộ trong Bardo bằng những thuộc tính tích cực được huân tập trong đời này .

Bây giờ chính là lúc các bạn cần Nghe - Tư duy - Thiền định   ( Văn - Tư-   Tu ) ; để đạt đến sự tỉnh thức ; v́ lợi ích cho tất cả chúng sinh . Những ai có sự điểm đạo về một trăm Hóa thần của Bardo , về năng lượng gió ( Lung ) , và những lời chỉ dạy . Nên thực tập thiền định Dorje Sempa ; với mục đích giử lời thệ nguyện và sự ủy thác và thần chú trăm âm  là cốt tủy của một trăm Hóa thần trong Bardo .

Nguyện ;
Nương vào giáo lư này ;
Xin cho tất cả chúng sinh khắp các cơi ,
Được giải thoát khỏi biển luân hồi sinh tử .

Trở về đầu trang
Chương I :Chikai Bardo

 

MuclucGiaoLyBardo 

 
 

Webmaster@maytrang.org