Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 

Kalachakra
Bánh Xe Thời Gian
Đạo Pháp
Mật Giáo Tối Thượng
The Practice
of Kalachakra
Glenn . H . Mullin
Dịch giả
Lục Thạch

 
 
 

   
   

Kính Lễ

Bậc Đạo Sư
Chư Phật đà
Đạt Ma
Tăng Già
Bổn Tôn
Dakini
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền năo vô tận thệ nguyện đoạn .
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ,
Phước trí vô cùng thệ nguyện tu .
Như Lai vô số thệ phụng sự ,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành .

Kính Lễ

His Holiness Orgyen Kusum – Lingpa
Lama Jamyang Chokyi Gyeltsen

Biển pháp Trí tuệ của các đấng Chiến Thắng


Mục Lục

Lời giới thiệu của đức Dalai Lama
Lời nói đầu
*

1. 
Khung cảnh hiện tại của Kalachakra
*

2. 
Ngoại giáo , Nội giáo

Mật giáo của đức Phật
*

3. 
Kinh điển thừa công truyền
 và
Kim cương thừa bí truyền
*

4. 
Kinh điển thừa như đạo pháp sơ khởi
*

5. 
Đạo pháp giác ngộ của Mật giáo
*

6. 
Ba loại nghi quỹ thấp
 *

7. 
Nhập môn nghi quỹ Du Già tối thượng
*

8. 
Bốn hệ thống nghi quỹ Du Già tối thượng
*

9.
Các pháp của giai đoạn thành tựu
 trong các nghi quỹ gịng chính
*

10.
Pháp Kalachakra
*

11.
Ḍng truyền thừa
*

12.
Shambala
*

13.
Bài cầu nguyện đạo pháp Kalachakra
*

14.
Về lễ điểm đạo Kalachakra
*

15.
Những điều kiện tiên quyết để được điểm đạo Mật giáo
*

16.
Tóm lược về truyền thống
*

17.
Chú giải hai giai đoạn tu tập của Kalachakra vinh quang
*

18.
Pháp đạo sư quán Kalachakra
*

19.
Viên ngọc quư nhất
*

20.
Ư nguyện thực hiện các giai đoạn tu tập
của đạo pháp Kalachakra vinh quang


   
 

Trở về đầu trang

   

Webmaster@maytrang.org