Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 


KHO TÀNG TÂM
CÁC BẬC GIÁC NGỘ
( PATRUL  RINPOCHE )

 
 
 

 

Bản Rút Gọn
Để Dể Cầu Nguyện Và Tụng Đọc

DILGO  KHUYENTSE  B̀NH  GIẢNG.

Đầu tiên tưởng tượng ra một cái tôi ,
Chúng ta bám vào một bản ngă .
Rồi vọng tưởng ra một cái tôi ,
Chúng ta bám vào thế giới bên ngoài .
Như nước trong guồng bánh xe quay nước ,
Chúng ta quay ṿng một cách vô vọng .
Con kính lạy ,
Ḷng Đại Bi – khởi ra cho tất cả chúng sanh .

Chandrakirti .

OHM  MANI  PADME  HÙM

DẪN NHẬP

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa

Bằng kinh điển lưu truyền của ḍng truyền thừa không gián đoạn .
Được khởi từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Vị thầy của cả nhân thiên ,
Cha lành của bốn loài , con một ḷng xin quy kính .
Con thường biết , chỉ nương tựa Thầy – Phật , Pháp , Tăng - Tam Bảo mới diệt trừ tam nghiệp - phá sạch vô minh phiền năo .
Con cũng biết sau khi vô minh được phá tan , mới tỏ rơ sâu sắc :
“ Tất cả chúng sanh trong pháp giới , cho dù một côn trùng nhỏ bé nhất cũng muốn được hạnh phúc và không muốn khổ đau ” .
Con được biết hạnh phúc chỉ đến từ hành động tốt và ngược lại hành động xấu chỉ mang đến khổ đau nhưng bằng cách vô ư thức , con thường quay lưng lại với hạnh phúc để đi ngược lại với những ǵ thầy dẫn giải .
Giờ đây con nhận ra rằng : “ Không thể nào chấm dứt khổ nếu c̣n buông thả ḿnh vào ác hạnh , hay con sẽ không bao giờ được hạnh phúc nếu không xuyên qua hành vi , lời nói và tư tưởng tốt ” .

Con nhận đă ra bất cứ hành động nào xuất sinh , cũng chính là những biểu hiện của Thân , Ngử , Ư . Nhưng chỉ có Thân và Ngử th́ không thể sinh ra hành động , hay hành động của thân và ngử chỉ được xăy ra khi tâm thức ( ư ) quyết định .

Từ vô thủy đến nay , con thường buông thả tâm thức trong ḍng sanh khởi vô vàn hành động xấu . Cho nên giờ đây , con c̣n măi lang thang trong ḍng sanh tử . Trong sanh tử luân hồi từ đời này qua đời khác , nhiều đến nổi một chúng sanh đều có thể đă là cha mẹ , anh em , vợ con , thân bằng quyến thuộc trong quá khứ và có thể sẽ là cha mẹ , vợ con , anh em hay thân bằng quyến thuộc trong tương lai . Họ cũng như con đều là những người mù đi lạc lối lang thang không ai giúp đở trong nổi khổ đau luân hồi sinh tử .

Tuy nhiên , nếu chỉ với ḷng bi mẫn th́ tự nó không đủ . Họ cần có một sự giúp đở thực tiển . Nhưng ,chừng nào tâm thức con c̣n giới hạn bởi tham chấp , th́ sự cung cấp vật chất hay thương yêu chỉ là giải pháp tạm thời . Một thứ hạnh phúc mong manh . Điều mà con cần phải làm là t́m kiếm một phương thức để giải thoát họ khỏi đau khổ thường t́nh .

Qua ḍng kệ cuả bậc Đạo Sư vĩ đại  PATRUL RINPOCHE . Một sự rung động cần thiết phát xuất từ cơi tối tăm cuả vô thức . Con chợt nhận ra : “ Việc này chỉ có thể xăy ra nếu con đem những lời dạy của Phật –Pháp – Tăng vào hành  động ”.


Muốn đi vào hành động , con phải tỏ rơ thái độ rộng lớn , hoàn hảo của Bồ Đề Tâm . Bồ Đề Tâm c̣n có nghĩa là : “ Tư Tưởng Giác Ngộ ” bằng hai phương diện . 

Một là = Hướng đến chúng sanh với ḷng Bi b́nh đẳng không phân biệt bạn hay thù . V́ thế với ḷng bi thường trực trong tâm , con phải làm hành động tốt , dù chỉ dâng một ngọn nến hay tŕ tụng một thần chú , đều nằm trong ước nguyện làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh không một ai chừa sót.

Tuy nhiên nếu chỉ cảm thấy bi mẫn , th́ không đủ để thực sự giúp đở chúng sanh – Đó là sự bất lực cuả con nếu con không làm bất cứ hành động thiết thực nào để cứu thoát và đưa họ đến chốn hạnh phúc .

Con phải hiểu rằng , rất phước đức đă được sinh vào thế giới Đức Phật giáng sinh và dạy pháp , đă được sự giáo huấn do vị thầy tâm linh khai mở , nên con phải dùng chính cuộc đời quư báu này để tiến trên con đường giải thoát .

Với ḷng bi b́nh đẳng , con phải khát khao giải thoát tất cả chúng sanh thoát khỏỉ sinh tử luân hồi . V́ chắc rằng con sẽ hoàn thành được ư định cao cả đó . Bởi thế , con không nguyện hướng ḿnh vào mục tiêu thấp mà phải hướng về mục đích tối thượng Bồ Đề Tâm . 

Hai là = Phương tiện nhắm vào Trí Huệ là sự chứng ngộ tánh không để thành tựu giác ngộ v́ lợi lạc người khác . 

Với hai phương diện Bồ Đề Tâm này :

1. Phương diện thiện xảo của Đại Bi .

2. Phương diện Trí Huệ Tánh Không .

Không bao giờ tách rời nhau - hành giả giống như thân một con chim và hai phương diện là hai cánh . Chúng không thể tách rời , con cần biết như thế để hiểu rằng : “ Không thể thành tựu giác ngộ chỉ bằng với Đại Bi hay chỉ bằng sự chứng ngộ Tánh Không ” . 

Làm điều Đức Hạnh với động cơ tầm thường , chắc chắn mang lại một số hạnh phúc nhưng nhất thời . Cái nhất thời rồi sẽ qua đi , để con tiếp tục lạc lơng trong tṛ đùa của luân hồi sinh tử . Làm điều đức hạnh với mọi hành vi làm , nói , nghĩ được chuyển hoá bởi bồ đề tâm . Hạnh phúc sẽ liên tục tăng trưởng không hề cạn kiệt . Thế con phải nh́n vào bên trong , xét nghiệm động cơ chính tâm thức ḿnh , v́ nó quyết định mọi hành vi của con tốt hay xấu .

Giáo lư Đức Bổn Sư chính là tập trung vào sự hoàn thiện tâm thức đi đến hoàn toàn Chân Thiện Mỹ , nhưng tâm thức con chỉ đơn giản là cái tưởng ra và ghi nhớ vô số cái tưởng ra . Nên con cần phải hoàn thiện tâm thức ḿnh có nghĩa là : “ Nếu ḍng tâm thức là đức hạnh , tức tâm thức con được thuần hoá và ngược lại ” .

Những lời dạy trong pháp có thể đem chúng sanh đến Phật tánh viên măn . Bởi thế khi con nhận những lời dạy này , con phải thoát khỏi hậu quả , hệ lụy của thóí quen ngăn chận con thông suốt , rơ ràng . Con phải chuyên tâm vào lời dạy với chánh niệm hoàn hăo , để áp dụng sáu hoàn thiện - loại trừ ba khuyết điểm , sáu dơ nhiểm và năm cách sai lầm :

Thế nào được gọi là sáu hoàn thiện , ba khuyết điểm , sáu dơ nhiểm và năm cách sai lầm :
1. Sáu hoàn thiện c̣n gọi là sáu ba la mật , hay những hành động siêu việt , những hoàn thiện dẫn ra khởỉ sinh tử như :

- Rộng lượng .

- Tŕ giới .

- Nhẫn nhục .

- Tinh tấn .

- Tập trung .

- Trí huệ .

2. Ba khuyết điểm : C̣n gọi là ba khuyết điểm của b́nh chứa :

- Không chú tâm vào lời dạy như b́nh úp ngược .

- Quên lời dạy như b́nh bị thủng .

- Nghe với tâm thức đầy tư tưởng xấu như chiếc b́nh bẩn . 

3. Sáu dơ nhiễm :

- Nghe với kiêu mạn rằng ta cũng như thầy .

- Nghe không có niềm tin , cố t́m lỗi nơi lời dạy và thấy lỗi của thầy .

- Thản nhiên với lời dạy cho rằng được hay không là không quan trọng .

- Bị xao lăng bởi chung quanh hay rút vào ẩn nấp cho đến bị hôn trầm .

- Bực ḿnh v́ cho rằng lời dạy quá dài hay hoàn cảnh không thân thiện .

- Chán nản nghĩ rằng không thể thực hành lời dạy hay không thể đạt được giác ngộ .

4. Năm cách sai lầm:

- Nhớ lời không nhớ nghĩa .

- Nhớ nghĩa không nhớ lời .

- Nhớ lời và nghĩa nhưng không nhận ra ư định tối hậu .

- Nhớ lời và nghĩa nhưng lẫn lộn thứ tự .

- Nhớ nghĩa sai .
 

Lời dạy mà con học nơi đây có tên là bài giảng Đức Hạnh trong lúc khởi đầu , ở giửa và kết thúc . Nó c̣n được mang tên là Sự Thực Hành Cái Thấy , Thiền Định Và Hành Động , là Kho Tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ của Đạo Sư DZA PATRUL RINPOCHE.

Tất cả những giáo lư Phật giáo , dù thấy có khác nhau nhưng mục đích cuối cùng là dẩn đến giải thoát . Sự khác nhau này , chẳng qua là phản ảnh những khả năng và khuynh hướng sai biệt đặc thù của mỗi hành giả . Thực sự tất cả đều đồng giải thoát .

Theo truyền thống , lời dạy này được chia ra ba phần : Nhập đề , phần chính và kết luận . Mổi phần được tập trung vào một chủ đề riêng biệt .

- Phần I nói đến những hư hỏng và sự khốn khổ của chúng sanh trong thời đại tối tăm .

- Phần II  nói  về cái thấy , thiền định (đức ) và hành động ( hạnh ) của Kinh điển thừa và Mật thừa .

- Phần III   nói về giải thoát khỏi những mối bận tâm thế gian . 

Con kính lạy và quy ngưỡng bậc tối cao của vũ trụ vô biên , Đại Bồ Tát Quán Thế Âm .
Ḷng tốt của người bao trùm khắp cả chúng sinh không thừa sót .

Người là hiện thân Ḷng Đaị Bi không tách ĺa cảnh giới bao la Tâm Phật .
V́ ḷng Bi là trung tâm giáo lư , chính từ ḷng Bi mà tất cả sự rộng lớn sâu xa của con đường Bồ Tát đă sinh khởi .
Ḷng Bi chính là bản thân Tâm Giác Ngộ .

Con kính lạy Ngài , Người chính là con ruột tất cả Chư Phật ,
lại chính là nền tảng mà từ đó xuất sanh các cơi Phật và chư Phật cũng như tất cả Chuyển Luân Vương trong hiện kiếp .
Người được biết như bậc tối cao Trí Huệ và Đại Bi hoàn toàn giải thoát sanh tử .

Con kính lễ và quy ngưỡng bậc tối cao của Từ Bi B́nh Đẳng .

Con kính lễ , Ngài người đại diện cho tất cả tam bảo.
Người là tất cả Phật , tất cả Pháp , tất cả Tăng là vị thầy , là con đường , là bạn đồng hành dẫn dắt .

Con kính lễ người với ḷng sùng mộ vô bờ .

Con kính lễ ,
Bậc Tối Cao của Vủ Trụ Vô Biên và xin cho con được gợi hứng bởi trí huệ này .

Chương Kế Tiếp

 

Trở về đầu trang

 
 

Webmaster@maytrang.org