Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 


Những Lối Vào
Thực Tại Tối Hậu
Buddhahood Without Meditation
Dudjom Lingpa

Chỉ Dạy Để Làm Hiển Lộ
Khuôn Mặt
Xưa Nay Như Đại Toàn Thiện
Hay Bản Tánh Cố Hữu

Richard Barron dịch từ tiếng Tây Tạng
dưới sự hướng dẫn của
Chagdud Tulku Rinpoche
Padma Publishing, 1994
Nguyễn An Cư dịch
NXB Thiện Tri Thức, 2004

 
 
 

 
 

 
 
 

Mục Lục

Giới Thiệu của Chagdud Tulku
Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu
(Phật Quả Không Thiền định)
*

Mở đầu
*

I-
Tánh Không của mọi sự vật
*

II-
Thể Nhập vào Như Huyễn
*

III-
Bảy đặc tính như kim cương của hư không
*

IV-
Thể nhập tính cách như mộng của tánh Không
*

V-
Những thần linh và ma quỷ chỉ là sự hóa hiện của tâm thức
*

VI-
Thực tại vốn ĺa các h́nh tướng
*

VII
Chuyển sanh tử và niết bàn về cùng một nền tảng
*

VIII-
Những h́nh tướng xuất hiện như thế nào
*

IX-
Không, Vô tướng, Vô nguyện
*

X-
Tánh Giác và những biểu lộ của nó
*

XI-
Lư do thực hành
quán tưởng bổn tôn và các cơi tịnh độ
*

XII-
Những danh hiệu của thực tại tối hậu
*

XIII-
Con đường đại Toàn Thiện
*

XIV –
Phân biệt trí và thức
*

Lời Bạt của đức Ngài Dudjom Rinpoche
Phân Tích và Phác Họa *
Cơ Cấu của đức Ngài Dudjom Rinpoche
 


 

Trở về đầu trang

 
 

Webmaster@maytrang.org