Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 

 

Mahamudra

 
 
 

 

Diệu Pháp Đại Thủ Ấn
Được truyền bởi Đại sư Tilopa .
( 988-1069 )

Đại Thủ Ấn ;
Vượt ngoài ngôn ngữ và biểu tượng
Nay ,
Ta truyền cho con- Naropa ,
Người hành giả trung hậu và kiên tŕ .

Tánh không không chỗ bám ,
Đại Thủ Ấn không nương tựa vào đâu .
Không cần chút dụng công nào ,
Chỉ để tâm buông xả tự nhiên .
Con có thể đập tan gông xiềng trói buộc ;
Và đạt đến sự Giải thoát .

Nếu không c̣n bị vướng mắc ;
Khi nh́n vào không gian .
Nếu từ tâm quan sát tâm ,
Mọi sự phân biệt không tồn tại ;
Và con sẽ đạt ngay đến Phật tánh .

Như mây trôi lang thang trên bầu trời ,
Không gốc rễ .
Không nơi trú ngụ ,
Không phân biệt .
Các ư tưởng nổi trôi trong tâm ta cũng thế ,
Khi nh́n thấy được tự tánh .
Đương nhiên ;
Mọi phân biệt tự nhiên chấm dứt .

Trong không gian ,
Có rất nhiều h́nh dạng đầy mầu sắc .
Nhưng chẳng bị mầu sắc làm đổi dạng ,
Từ tự tánh mọi thứ đều xuất hiện .
Nhưng không bị ô nhiễm ;
Cho dù bởi đức hạnh hay tội lỗi .

Bức màn đen tối từ muôn niên kỷ ,
Không thể phủ che mặt trời tỏa chiếu .
Cho nên ,
Thời gian dài vô cùng tận của luân hồi .
Không thể làm mờ ánh sáng Diệu Tâm .

Dù cố dùng ngôn ngữ giải thích Tánh Không ,
Tánh không không bao giờ hiển lộ
Do đó ,
Có thể nói :
“ Tâm là ánh sáng huyền diệu ” ,
Vượt thoát khỏi ngôn ngữ và biểu tượng .
Cho dù tự Tâm bản chất là trống rỗng ,
Nhưng lại bao trùm và dung chứa muôn vật .

Hăy giữ thân yên tịnh ;
Khép miệng và im lặng .
Để tâm trống rỗng và không suy nghĩ bất cứ ǵ
Giống như cây tre trống rỗng  ,
Hoàn toàn yên nghỉ trong thân con .
Không cho và không nhận ,
Giữ lặng yên .
Đại Thủ Ấn ;
Là tâm không c̣n chỗ dính mắc .
Do thực hành ,
Tức thời con thể đi vào Phật Tánh .

Dù Mật chú hay Bát Nhă được thực hành ,
Hoặc giảng dạy  trong kinh và luật luận .
Và được hành tŕ theo truyền thống kinh viện ,
Con cũng không thể đạt đến Chân Nghĩa ,
Khi tâm c̣n tràn đầy tham muốn .
Nó sẽ che lấp ;
Ánh Sáng Chân Lư đang t́m đến .
 
Nếu luôn miên mật với Đại Thủ Ấn ,
Như đă giải thích .
Đó là tinh túy của Mật hạnh .
Trong mọi hành động ,
Con hăy buông bỏ mọi mong cầu .
Hăy để những vọng tưởng tự đến và đi ,
Giống như đại dương .
Vẫn tồn tại bền vững dù có nhiều sóng lớn ,
Cũng không làm tổn hại đến Tâm vô trụ .
Thậm chí đến Tâm vô phân biệt ,
Đó chính là Mật chú cao thượng nhất .

Nếu thoát khỏi mọi tham đắm ,
Hoặc không c̣n bám víu vào giả tưởng.
Con sẽ thấu rơ ;
Chân nghĩa Kinh tạng .

Khi miên mật trong Đại Thủ Ấn ,
Mọi tội lỗi đều được đốt sạch .
Trong Đại Thủ Ấn ,
Con thoát khỏi ngục tù giam giữ của vọng tưởng .
Đó là ngọn Pháp Đăng tối thượng ,
Người nào thiếu ḷng tin vào Đại Thủ Ấn .
Đó là vô minh ,
Luôn bị dằn vặt trong khổ đau và phiền năo .

Để đạt được Giải Thoát ,
Con vẫn cần nương tựa vị Du già .
Khi tâm nhận sự gia tŕ của Ngài ,
Con đường Giác Ngộ đang ở trong tầm tay .
Thực vậy ,
Tất cả pháp trong thế gian đều vô nghĩa .
V́ chúng mang hạt giống phiền năo .
Những lời giảng dạy thiển cận ;
Thường đưa vào những hành động sai lầm .
Con hăy nương theo ;
Những giáo pháp rộng lớn hơn .

Với con mắt Nhăn Vương nh́n thấu rơ ,
Vượt qua mọi đối đăi nhị nguyên .
Dùng Pháp bảo ;
Để chế ngự những sự giải đăi .

Con đường vô hành ;
Là pháp môn của chư Phật .
Thực hành không xao lăng theo con đường ,
Con sẽ đạt quả vị Phật .
Thế gian vô thường ,
Như mộng ảo thực chất vốn không .

Thế nên ,
Hăy từ bỏ và rời xa những ràng buộc .
Cắt đứt sợi dây tham ái và hận thù ,
Vào rừng sâu núi thẳm để thiền quán .
Nếu con đạt được sự b́nh thản ;
Mà không cần dụng công
Không bao lâu con sẽ thâm nhập Đại Thủ Ấn .
Và đạt được quả vị Vô Chứng .

Như chặt đứt rễ của cây ,
Bao nhiêu lá sẽ rơi rụng
Cắt đứt gốc rễ phiền năo trong tâm ,
Bao nhiêu hành nghiệp đều tiêu tan .

Như ánh sáng ngọn đèn thắp lên ,
Đẩy lùi hết bóng tối u mê dày đặc .
Ánh sáng giác ngộ chiếu diệu mạnh mẽ trong tâm ,
Chỉ một lóe sáng cũng thiêu hủy hết màn vô minh .

Người nào c̣n bám chắc cái thấy do vọng tâm ,
Sẽ không thấu rơ sự thật vượt ngoài tâm .
Người nào bám chấp vào các Pháp thực hành ,
Sẽ không t́m thấy chân lư Bên Kia Sự Thực Hành .
Để biết được điều ǵ Siêu Việt ;
Qua sự đối đăi giữa tâm và tu tập .
Con phải cắt sạch gốc rễ vọng tưởng trong tâm .

Bằng con mắt chân thật ,
Con phải phá vỡ mọi sự phân biệt ;
Và lắng yên trong an lạc .

Con không cần dụng công cho hay nhận ;
Chỉ cần ở trong trạng thái an tỉnh .
V́ Đại Thủ Ấn ;
Vượt qua khẳng định hay phủ định .
Khi thức A-lại-gia là vô sinh ;
Không có ǵ có thể ;
Che phủ hay làm ô nhiễm .
An tỉnh trong suối nguồn Vô Sinh ,
Mọi sắc tướng đều ḥa tan trong Pháp giới .
Mọi chấp ngă và kiêu hănh ;
Sẽ tan biến vào hư không .

Sự Chứng Đắc Tối Thượng ,
Vượt lên trên mọi nhị nguyên đối đăi .
Sự Thực Hành Tối Thắng ;
Bao trùm mọi suối nguồn ,
 Không một dính mắc .
Sự Thành Tựu Hoàn Măn ;
Là làm tâm an định không một sở cầu .

Khi thực hành pháp nầy ,
Con sẽ cảm thấy tâm vọng động như ngọn thác đổ .
Khoảng thời gian sau ,
Tâm chảy hiền ḥa và êm dịu như ḍng sông Hằng .
Và cuối cùng ,
Tâm như đại dương bao la
Mọi Ánh Sáng của Con và Mẹ ;
Hợp nhất như trăm sông đổ ra biển cả . 

Lời Phát Nguyện
Của Hành Giả
Thực Hành Đại Thủ Ấn

 Được truyền lại bởi ngài
Garmapa Rangjang Dorje

Trong Mandala ,
Con nưong tựa ngài Thượng sư ,
Bổn Tôn và chư Thần .
Trong tất cả mười phương mọi thời ,
Con hướng về Đức Phật và chư Bồ Tát .
Với ḷng chí thành ,
Cầu xin ngài gia hộ con sớm đạt sự toàn măn .

Những hạt giống của tâm và thân ,
Và những thiện hạnh của chúng sinh .
Đều thanh tịnh từ ḍng suối chảy của núi Tuyết ,
Cầu xin cho ḍng suối chảy tự do ;
Và ḥa tan trong bể cả của bốn thân và Phật tánh .

Đời đời kiếp kiếp của con sau nầy ,
Xin cho con ;
Không c̣n nghe tiếng “ khổ ”“ tội lỗi ” .
Xin cho con luôn chia sẻ niềm an lạc ;
Và hạnh phúc trong bể Pháp mênh mông .
Xin cho con luôn luôn được thanh thản ,
An định , tinh tấn và đầy trí tuệ .
Con được gặp những chân sư ;
Và nhận được sự gia tŕ hướng dẫn của ngài .
Trong sự thực hành của con ;
Không gặp những chướng ngại .
Trong đời sống hiện nay đến vị lai ,
Con được an lạc trong Pháp .

Cầu xin những lương tri thánh thiện và trí huệ ,
Giúp con thoát khỏi vô minh .
Cầu xin những sự gia hộ hướng dẫn ;
Chỉ cho con phá tan mọi nghi hoặc và mê lầm .
Do nhờ ánh sáng của thiền định ,
Cầu xin con nh́n thấy rơ được chân lư  .
Và đốt lên ;
Ngọn đèn của ba tuệ giác .

Nguyên lư của nhị đế ;
Vượt lên trên những quan niệm ,
Về tương đối hay tuyệt đối .
Con đường chánh đạo ;
Là cụ bị tâm vượt khỏi sự thịnh, suy .
Sự chứng đắc là :
Hai đức aạnh siêu thoát Luân hồi hoặc Niết bàn .
Xin cho con đời đời kiếp kiếp ;
Luôn luôn gặp những giáo Pháp chân chánh .

Tự tánh th́ trống không và linh diệu ,
Là suối nguồn chính của hai làm một .
( Tương tức tương nhập )
Đại Thủ Ấn ;
Là thanh gươm Kim cương bén chặt đứt .
Tẩy rữa các mê lầm , tăm tối nhất thời làm sai lạc .
Xin cho con chứng nhập Pháp Tánh thanh tịnh ,
Là quả của sự thanh tịnh .

Sự chứng nhập Đại Thủ Ấn ,
Đầy đủ trong Chân Tâm. ,
Luôn sống với Cái Thấy nầy ,
Không một chút xao lăng .
Đó chính là cốt tủy của nghi quỹ ,
Trong tất cả các nghi quỹ thực hành ,
Đây là phương pháp tối thượng .
Xin cho con đạt được chân nghĩa ;
Của sự thấy và hành tŕ .

Tất cả mọi sắc tướng đều tự tâm biểu lộ
Nhưng tự tánh của tâm đều vô tâm và rỗng không
Do rỗng không, nên bất hoại
Nhưng lại trang nghiêm tất cả mọi pháp
Cầu xin cho con luôn luôn quán sát được Thực Tướng và đạt được Chân Quán.

Vô minh, chấp ngă đều rỗng không
Chúng ta chấp rằng những sự vật khách quan có thật và bên ngoài chúng ta
Chúng ta chấp đó là bản ngă thực của ḿnh
Do chính v́ có Ta và Có Người ( Nhân ngă )
Nên bị dẫn đắt lang thang trong ṿng luân hồi
Cầu xin cho con cắt đứt được gốc rễ của vô minh.


“Không pháp nào thực sự có ngă”, ngay cả Đức Phật cũng không có tự ngă.
Tất cả mọi vật đều rỗng không, để Niết Bàn và Luân hồi có mặt
Con đường Trung Đạo mầu nhiệm của Hai Làm Một (Nhất thể)
Cũng không ḥa hợp hoặc chống đối nhau
Cầu xin cho con đạt được Tự Tánh thoát khỏi mọi sự phân biệt.

Không ai có thể diễn tả Cái Ấy (Chân Tâm) bằng cái gọi”Nó là như vậy”
Không ai có thể phủ nhận Cái Ấy bằng cách nói “Nó không phải là như vậy”
Sự không tự thể của Chánh Pháp siêu việt qua suối nguồn của Tâm Thức
Cầu xin cho con thâm hiểu tường tận Chân Tâm với ḷng tin bền chắc.

Vọng chấp về Cái Nầy (Chân Tâm), ta sẽ lưu lạc trong luân hồi
Chứng nhập Cái Nầy, không ai khác hơn Đức Phật
Trong Chân Lư tối hậu, không có Cái Nầy hoặc Cái kia
Xin cho con  đạt được Chân Pháp- là ư nghĩa và Cội nguồn của vạn pháp.

Chân tâm vừa linh diệu
Và cũng vừa Rỗng không
Giác ngộ cũng do Tâm, và vô minh cũng do tâm
Sự sanh diệt của mọi pháp đều do tâm
Xin  cho con thấu hiểu và nhận thức rằng tất cả mọi pháp đều lưu xuất từ tâm.

Sự thanh tịnh do sự hành tŕ miên mật và sự tinh tấn
Rời khỏi những tác động điên đảo của ngoại cảnh
Cầu xin tâm con được tư tại
Và thấu rơ sự vi diệu của giáo nghĩa trong Tâm hành.

Mạnh yếu, sáng tối
Khi những đợt sóng luân lưu của tư tưởng lặng yên
Không bị một dấy động nào, ḍng sông tâm vẫn chảy êm dịu
Rời khỏi vũng bùn của u mê và điên đảo
Cầu xin cho con an trú vững chắc trong biển Chánh Định.

Do thường quán chiếu những vọng tưởng trong tâm ,
Nhận thức tường tận chân lư vô phân biệt .
Con luôn xin từ bỏ những  nghi t́nh ;
“ Có ” và “ Không ” .
Với sự kiên định ,
Xin cho con an trú trong bản lai diện mục .

Quán chiếu những pháp bên ngoài ,
Con thấu rơ được bổn tâm .
Quán chiếu tâm ,
Chỉ thấy rỗng không .
Quán chiếu cả hai ngă và pháp ,
Con giải thoát qua cả hai sự chấp trước .
Xin cho con chứng được ;
Ánh sáng giác ngộ của tự tánh .

Bởi v́ Cái Ấy ( Tánh Giác ) vượt qua tâm ,
Nên gọi là :
Đại Biểu Tượng .
Bởi Tánh Giác không c̣n ǵ cao hơn ,
Nên được gọi là :
Con đường lớn trung đạo .
Bởi Tánh Giác ;
Chứa đựng tất cả vạn pháp ,
Nên được gọi là Đại Hoàn Măn .
Xin cho con thường nhận thức :
Khi hiểu một tức biết tất cả .

Bởi không một sự chấp trước ,
Nên Đại Chân Phúc luôn siêu việt .
Thoát khỏi mọi ràng buộc ,
Như ánh sáng tỏa chiếu .
Của Ngọn Đèn Giác rực rỡ ,
Xóa tan mọi chướng ngại và bóng tối .
Xin cho con ;
Hành tŕ không sự dụng công và thong dong .
Và từ đó ,
Giải thoát khỏi những tưởng chấp và ngă chấp .

Sự khao khát trạng thái xuất thần ;
Hay linh nghiệm tự biến mất .
Những tư tưởng si mê ;
Và tội lỗi tự thanh tịnh trong Pháp Giới .

B́nh thường tâm ;
Không chấp hoặc bỏ được hay mất ,
Xin cho con đạt được Pháp Tánh .
Điều đó vượt qua những hư ngữ.

Không hiểu tự tánh ,
Đồng Pháp tánh với đức Phật .
Chúng sinh măi luân chuyển trong Luân hồi ,
Hướng về những chúng sinh đang chịu nhiều phiền năo .
Kẻ chịu đựng những đớn đau cùng cực ,
Xin cho con luôn có t́nh thương chân thật ;
Xuyên qua ḷng đại từ bi vô hạn .

Khi ḷng từ bi có mặt ,
Th́ sự Rỗng Không to lớn .
Tỏa sáng rực rỡ vô cùng tận ,
Con đường đạo vô thượng và linh diệu .
là Sự Thể Nhập Hai Làm Một
Con nguyện ngày đêm thực hành pháp nầy .

Xin cho con đem trí tuệ ;
Và năng lực đạt được ;
Do thiền quán cứu độ chúng sinh .
Để cúng dường chư Phật ;
Và trang nghiêm tịnh thổ của ngài .
Xin cho con đầy đủ hạnh nguyện lớn ;
Của một vị Giác Ngộ .
Và sớm chứng đắc được Phật tánh ;
Cao thượng và hoàn măn .

Sự chứng đắc cao thượng ;
Là năng lực mọi đức hạnh trong Hoàn vũ .
Đó là năng lực của đức Phật ;
Và ḷng từ bi của những vị Bồ tát .
Với sự gia tŕ của năng lực ,
Và ánh sáng Pháp soi đường .
Xin cho mọi hạnh nguyện con đầy đủ ,
Dấn thân phục vụ v́ muôn loài .


 

Trở về đầu trang

 
 

Webmaster@maytrang.org