Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 

Một Phút Hài Hước
Pháp Ngữ :
Une Minute
Humour

Của
Anthony de Mello.
Ghi chú :
Phiên bản gốc
Tonysham
Karunasham
Lưu Hành Nội Bộ

 
 
 

   
   

Một Phút Hài Hước
Anthony De Mello
Ghi chú theo phiên bản gốc

Đây là tác phẩm cuối của Tony De Mello trước khi chết . Tác giả đă viết quyển này sau quyển Một Phút Minh Triết dịch từ One Minute Wisdom ; trước khi viết Những Câu Chuyện Khôi Hài Minh Triết dịch từ Prayer of the Frog . Ông đă đưa chúng tôi bản văn và yêu cầu phát hành càng sớm càng tốt . Chúng tôi tôn trọng và bắt tay vào việc lên trang bản văn . Chúng tôi giữ nguyên bản không tựa , không mục lục . Bản văn được đánh máy , trừ lời b́nh luận ngắn đi kèm câu chuyện đầu tiên do tác giả viết tay . Khi khởi sự lên chữ vào cuối năm 1986 . Tony đă viết cho chúng tôi : Tôi làm việc với quyển sách khác tựa Những Câu Chuyện Hài Hước Minh Triết  và mong nó được phát hành trước Một Phút Vô Nghĩa . V́ thế , tôi yêu cầu trả lại bản thảo tác phẩm cuối .

Suốt những tháng đầu 1987 . Tony đă làm việc miệt mài với tác phẩm Những Câu Chuyện Hài Hước Minh Triết . Ông muốn trả lại bản văn kết thúc trước khi đi New York vào cuối tháng 5 . Tôi gặp ông ngày 30 cùng tháng cùng bàn bạc cách lên trang suốt nhiều giờ . Sau khi kết thúc , tôi hỏi Tony Một Phút Vô Nghĩa đến đâu rồi . Ông đáp : Đă sẵn sàng và sẽ gởi lại cho tôi khi từ Mỹ về . Sau đó ông bắt đầu chuẩn bị một quyền về thiền định .

Tối đó , khoảng sáu giờ, tôi giả từ Tony để lấy chuyến xe lửa đến Gujarat . Hai giờ sau , ông đến phi trường và mất ngày 1 tháng 6 ở Đại học Fordham . Đó là đêm đầu tiên ông ở New York . Chưa bao giờ ông nghĩ trở về nước mau như vậy . Thi hài đă đến Ấn độ vào sáng 13 tháng 6 và chôn cùng ngày ở nghiă trang St. Peter ở Bandra nơi ông được rửa tội . Trong số những bản thảo của ông chúng tôi đă gặp ba bản thảo :

1-
Một Phút Hài Hư
ớc
Ghi chú :
Bon à composer .

Những câu chuyện không có tựa và tác phẩm không có mục lục . Ông có dự ư viết thêm về sau hay không . Chúng ta không bao giờ biết được.  Riêng chúng tôi nghĩ rằng không , v́ lư do : ghi chú Bon à composer .

2-
Đến với Thượng đế
(
dịch từ Contact with God ) .

Chúng tôi đă phát hành dưới tựa : Bản Thảo Về Những Thất Hội Thảo . Chấm dứt và đă sẵn sàng soạn thảo nhưng Tony không nói với ai .

3-
Tiếng Gọi T́nh Thương
(
dịch từ Call to love )

Chúng tôi đă phát hành . Bản thảo chưa xong là quyển về thiền định ông muốn kết thúc sau khi từ Mỹ về . Bây giờ chúng tôi xin cống hiến bạn tác phẩm cuối cùng của ông : Một Phút Vô Nghĩa , ông đă muốn phát hành sau Những Câu Chuyện Hài Hước Minh Triết . Chúng tôi phát hành trung thành với bản thảo . Không tựa không mục lục . Những câu chuyện được tiếp nối theo thứ tự Anthony De Mello đă để lại cho chúng tôi .


   

Nhập Đề

Người này nói tầm bậy . Một khách nói sau khi nghe vị Thầy nói chuyện . Học tṛ đáp : Anh cũng nói tầm bậy nếu cố thử diễn tả Cái Không Thể Tả là ǵ . . . Người khách lặp lại lời đối thoại này với vị Thầy . Vị Thầy đáp :

- Không ai tránh khỏi nói tầm bậy . Nhưng những ǵ được xem đáng thương nhất là : Phát biểu những ǵ tầm bậy một cách long trọng .

Vị Thầy , trong câu chuyện . Không phải là một người b́nh thường . Đây là Guru Ấn độ , một vị thầy Zen , một nhà hiền triết Lăo giáo , một giáo sĩ Do thái , một linh mục công giáo , một nhà huyền thuật Soufi . Cũng có thể Lăo tử , Socrate , Đức Phật hay Chúa Jésus được kéo dài đến thế kỷ XX . Minh triết của ông đồng thuộc về phương đông và tây . Những giai thoại lịch sử đi trước thật sự quan trọng hay chăng ? . Hơn hết , lịch sử chỉ tŕnh bày những hiện tượng thường được tin là Sự Thật . Những ǵ người ta thấy về những những giáo điều không phải là trong Khoảng Lặng .

Một phút cũng quá đủ để đọc một giai thoại được kể . Chắc chắn bạn t́m thấy ngôn ngữ của vị Thầy làm bạn chưng hửng , khó chịu và vô nghĩa . Quyển sách này không phải là một quyển sách dễ đọc . V́ nó được viết không phải dung để học hỏi hay trang bị tri thức . Nó làm ra là để thức tỉnh . Ẩn dưới những trang này . ( Không phải chứa trong những được chữ in trong những câu chuyện . Thật sự các bạn phải tim thấy những ǵ trong tâm thức và giọng điệu sách và trong chính sự chứa đựng của nó ) . Có nghĩa : Những ǵ được t́m thấy được gọi là Minh triết . Không thể được trao truyền bằng những bài diễn văn tuyệt vời .

Khi đọc những trang này . Khi hiểu ngôn ngữ hay thái độ của vị thầy . Bạn có thể gặp hay không Giáo Huấn Yên Lặng Ẩn Tàng để tỉnh thức hay chuyển hóa . Đây là những ǵ được gọi là : Minh Triết . Cũng muốn nói : Tác động chuyển hóa không mảy may cố gắng . V́ chỉ đơn giản tỉnh thức vào hiện thực không thể t́m thấy trong từ ngữ . V́ nó vượt ra ngoài tất cả mọi ngôn từ .

Nếu may mắn nhận ra và tỉnh thức theo cách này . Bạn sẽ hiểu tại sao ngôn ngữ vi tế nhất là : Ngôn Ngữ Yên Lặng . Hành động tế nhị nhất không được đặt ra . Sự thay đổi đáng kinh ngạc nhất không theo ư muốn . Hăy thận trọng , và đọc một mẫu chuyện từng liều nhỏ - một hay hai cùng lúc nhưng không thể nhiều hơn . Một liều quá độ rất có thể sẽ làm giảm sức mạnh của sự tác động . Xin cám ơn .

Chương Tiếp 1-45


   
 

Trở về đầu trang

   

Webmaster@maytrang.org