Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 


Những Lời Khai Thị
Của
Padmasambhava
Về
Con Đường Đại Toàn Thiện
An Phong dịch ra Việt ngữ
Nhà xuất bản Rangjungyeshe, 1994

 
 
 

 
 

 
 
 

MỤC LỤC 

Lời nói đầu

Chúc Thư Trên Đầu Nhọn Hạt Ngọc

1*- Bài Ca Cho 25 Đệ Tử

2*- Chuỗi Hạt Vàng Cam Lộ

3*- Không Xung Đột
Giữa
Tiểu Thừa Và Đại Thừa

4*- Lời Khai Thị Cho Trisong Deutsen

5*- Kho Ngọc Quư Xua Tan Các Chướng NgạiNhững Lời Khai Thị Từ
Padmasambhava
Thực Hành
Phật Pháp
Thế Nào Cho Đúng

1*- Lời Dạy Cây Gậy Chỉ Thẳng Vào Người Già

2*- Lời Khai Thị Truyền Khẩu Về Thực Hành

3*- Viên Ngọc Như Ư Của Sự Hồi Hướng

4*- Khuyến Khích Thực Hành Tâm Linh

5*- Người Chú Ư Đến Pháp
H́nh Như
Không Muốn Hạnh Phúc !

6*- Không Nhàm Chán Sinh Tử
Sẽ
 Không Ngừng Đau Khổ

7* Những Điều Tạo
Cái Thấy Sai Lầm - Hơn Lợi Lạc !

8*- Rất Nhiều Người
Không Lưu Tâm Đến Giáo Pháp

*- Thuật Ngữ

Lời Nguyện Mandala
Kim Cương Giới
*


Lời nói đầu

Những chỉ dạy trong Những Lời Khai Thị ; được nói trực tiếp bởi Padmasambhava cho các đệ tử thân thiết ở Tây tạng . Trước tiên để trả lời các câu hỏi từ Bà Tsogyal , công chúa của Kharchen và bà đă chép lại và cất giấu như kho tàng Terma quư báu để được khám phá vào nhiều thế kỷ sau .

Hầu hết mỗi chương đều đề cập : “ Các giáo huấn này được ban cho v́ sự lợi lạc của các hành giả các thế hệ tương lai ” . Và thường thường kết thúc với câu : “ Mong rằng sách này gặp được những ai xứng đáng và có duyên trong tương lai! ” .

Những lời khai thị từ Padmasambhava là một bộ đi cùng với quyển Dakini Teachings ( Những giáo huấn Dakinis - Shambhala , 1989 ) . Được khởi từ sự cố gắng liên tục nhằm giới thiệu những chỉ dạy của Padmasambhava cho những hành giả hiện đại tu học .

Padmasambhava là những bậc Đạo sư vĩ đại đă thiết lập Phật giáo ở Tây tạng vào cuối thế kỷ thứ tám . Quyển Padmasambhava - Shambhala 1993 chứa đựng rất nhiều chi tiết về cuộc đời ngài .

Tulku Urgyen Rinpoche biểu lộ sự tin tưởng của ḿnh : “Đây là bản dịch Anh ngữ về các lời dạy quư báu sẽ mang lại lợi lạc to lớn ” . Và ngài yêu cầu tôi t́m kiếm các chủ đề khác ; như các chủ đề được tŕnh bày trong Những Giáo Huấn Dakinis .

Bộ sách này gồm những lời khẩu truyền về Kim Cương thừa , do những đạo sư kiệt xuất nhất đă chọn lọc từ các giáo lư Terma . V́ những phát giác này trải rộng qua nhiều thế kỷ và được phát hiện do những người khác nhau , ở những địa điểm khác nhau . Nhưng ngôn ngữ và văn phạm hầu hết đều đồng nhất.

Nguyên bản được giới thiệu chỉ đại diện một phần trong toàn bộ kho tàng Terma mênh mông được khám phá được hơn một thiên niên kỷ nay . Quyển sách này được sưu tập từ các nguồn :

Gongpa Sangtal của Rigzin Godem - Martri của Nyang Ral - Lama Gondu của Sangye Lingpa - Tongwa Dệnden ( một bộ sưu tập) - Khandro Nyingtig của Pema Ledrel Tsal và Chokling Tersar của Chokgyur Linpa .

Chương đầu tựa là :

Chúc Thư Đầu Nhọn Hạt Ngọc ” và chương sáu cũng là chương dài nhất “ Kho Tàng Các Viên Ngọc Quư ” , lấy từ bộ Gongpa Sangtal nổi tiếng . Một “ ṿng ” Terma được khám phá bởi Rigdzin Godem ( 1337-1408 ) , vị thầy của Jangter hay truyền thống “ Terma Bắc ” của phái Nyingma - Rigdzin Godem . Nghĩa đen là “ Vị Vidyadhara với lông chim kên kên ” .

Ngài có tên ấy v́ ba lông chim kên kiên mọc trên đầu từ lúc mười hai tuổi và thêm năm cái vào năm hai mươi bốn tuổi . Là Hóa thân của Dorje Dudjom họ Nanam . Một trong chín đệ tử thân cận người Tây tạng của Padmasambhava . Ngài cũng được tính vào một trong năm v́ vua Terton .

Gongpa Sangtal là một rút gọn của “ Chỉ Thẳng Chứng Ngộ Phổ Hiền ” - Phật nguyên thủy . Tuyển tập này cũng chứa đựng “ Nguyện Vọng Của Phổ Hiền ” nổi tiếng . Gongpa Sangtal bao gồm năm phần ; các chương này thuộc về phần gọi là : Kadag Rangjung Rangshar - “ Tánh Thanh Tịnh Bổn Nhiên Tự Hữu Tự Hiện ” .

Nguồn chính thứ hai là :

Martri của Nyang Ral , “ Giáo Huấn Trực Tiếp ” của Padmasambhava được Đại sư Nyang Ral Nyima ( 1124-1192 ) phát hiện . Trong Dakini Teachings , tôi đă mô tả ngắn gọn cuộc đời của Nyang Ral . Bộ lời dạy này gồm trong Rinchen Terdzu bởi Jamgon Kontrul ( 1813-1899 ) . Đó là tuyển tập các lời dạy Terma với tên là “ Kho tàng quư báu của Terma ” .

Nguồn thứ ba là :

Lama Gongdu do Sangye Lingpa (1340-1396 ) phát hiện . Tiêu đề là : “ Sự Chứng Ngộ Hiện Thân Của Đạo Sư – Padmasambhava ” . Sangye Lingpa là Hóa thân của người con thứ hai vua Trisong Deutsen ( 790-844 ) ; được tính vào tám Lingpa hay những Terton chính .

Sự phát hiện chính yếu của ngài là ṿng Terma Lama Gongdu khổng lồ , gồm 18 bộ khoảng 700 trang một bộ . Kathang Sertreng tiểu sử mở rộng của Padmasambhava “ Đầy Ư Nghĩa Để Nh́n ” , và là tiểu sử được sưu tập từ ba nguồn chính :

Biên sử Katang do Orgyen Lingpa (1329-1360/67) ;

Nyang Ral (1124-1192) ;

Guru Chowang (1212-1270) phát hiện .

Gồm 274 tờ rộng khổ đôi , bản văn này được t́m thấy trong thư viện Shechen Tennyi DargyeLingBoudhanath . Mục lục gồm các nguyên bản từ:

1/
Tiểu sử mở rộng của  Đại Đạo sư Uddiyana ,
Phát hiện bởi Orgyen Lingpa ,
Từ chỗ tối cao của Động Pha LêYarlung .

2/
Chúc Thư của Padma ,
Phát hiện bởi đại
Terton Nyang Ral .

3/
Tiểu sử về 45 công hạnh ,
Do công chúa Mandavara trước tác và cô đọng ;
Tiểu sử về 11 công hạnh bởi Guru Chowang - Vị Terton của Lhodrak .


4/
Các Giáo huấn riêng rẽ ,
Các trả lời khác nhau cho các câu hỏi ;
Và các thông điệp từ Lama Langdu của
Sangye Lingpa .

Nguồn thứ tư :
Tôi dùng một chương từ Khandro Nyingtig , “ Tâm Yếu Những Dakinis ” của Pema Ledrel Tsal . Padmasambhava cất giấu những lời chỉ dạy của ngài về “ Ṿng Thậm Thâm Vô Thượng Đại Toàn Thiện ” , được khám phá trong tương lai như là Khandro Nyingtig .

Vị Terton của ṿng quan trọng này là Pema Ledrel Tsal ( 1291-1315 ) . Một hoá thân của công chúa Pema Sal , con gái vua Trisong Deutsen , tái sanh ngay sau đó và là vị thầy nổi danh Longchen Rabjam ( 1308-1363 ) .

Tiếp theo là Pema Lingpa ( 1445-1521 ) . Trong những năm gần đây vị thầy này tái sanh là Khenpo Ngakchung , hiệu là Ngawang Palsang ( 1879-1941 )  , ngài cũng dùng tên Pema Ledrel Tsal .

Nguồn cuối cùng là :

Lời Nguyện Mạn Đà La Kim Cương Giới
là một tụng ca rất quan trọng về thiện ư trong Chokling Tersarr . Nó được tụng thuộc ḷng vào lúc chấm dứt của hầu hết mọi nhóm họp tâm linh trong truyền thống KagyuNyingma .

Chokling Tersar - Các Kho tàng Terma Mới Của Chokgyur Lingpa ( 1829-1870 ) ; được khám phá do đại Terton - Jamyang Khyentse Wangpo (1 820-1892 ) và hai cộng tác thân thiết cùng với Jamgon Kongtrul thứ nhất ( 1813-1899 ) .

Xin cảm ơn ngài Tulku Urgyen Rinpoche , người giữ ǵn trái tim của các giáo lư Padmasambhava , đă từ bi giải thích bất cứ câu hỏi nào tôi thắc mắc với các chỉ dạy sâu xa , soi sáng chiều sâu của cái thấy được tŕnh bày trong sách này . Và Chokyi Nyima Rinpoche đă giảng dạy rộng răi pháp nhiều năm nay ,  gồm cả hai khóa về câu hỏi và trả lời giữa Padmasambhava Yeshe Tsogyal .

Cuối cùng , tôi hoan hỉ v́ bản dịch này được hoàn thành ở tu viện động Asura vào ngày thứ mười âm lịch , ngày Padmasambhava hứa sẽ đến từ đất thanh tịnh - Ngọn Núi Rạng Rỡ Màu Đồng , để  ban  phước cho những ai kêu gọi đến ngài .

Nguyện những lời chỉ dạy quư giá này ;
Là nguồn cảm hứng sâu xa cho những ai được đọc ! .

Erik Pema Kunsang
Nagi Gompa, 1994

Trở về đầu trang

 

Chúc Thư Trên Đầu Nhọn Hạt Ngọc

 
 

Webmaster@maytrang.org