Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 


Comment Pratiquer
Le Boudhisme
Dịch ra tiếng Pháp
Yolande du Luart

Anh Ngữ
How To Practice
The Way To A Meaningfull Live
Làm Thế Nào Thực Hành
Con Đường Dẫn Đến
Cuộc Sống Có ư Nghĩa
Dalai Lama XIV
Phát hành và để tựa :
Jeffrey Hopkins, PH.D.

 
 
 

   
   

Mục lục

Lời tựa *

Nhập đề : *
Nhu cầu ḥa b́nh và ḷng tử tế
Hai con đường dẫn đến hạnh phúc
Ḷng tử tế.
Tiềm năng con người.
Sự tương thuộc
Tạo ra sự hài ḥa.
Cái nh́n tổng thể về sách


I *
Những nền tảng

1-
Ba phương cách thực hành

Mô h́nh tỉnh thức của đức Phật
Sự thay đổi tiệm tiến
Ba pháp thực hành
Thứ tự thực hành


II
  *
Thực hành đạo đức


1-
*
Đánh giá những gi
i hạn của đau khổ
Cái nh́n tổng thể v

những dạng thức khác biệt của luân lư.
Luân lư giải thoát cá nhân
Tứ diệu đế

Diệu đế thứ nhất :
Sự đau khổ
Điều kiện con người
Kiên nhẫn và hy vọng
Sơ lược cho một thực hành hàng ngày


2-
*
Khám phá
sao những vấn đề xuất hiện và biến mất.

Diệu đế thứ hai :
Nguồn gốc đau khổ
Những cảm xúc đau đớn
Những nghiệp lực lây lan
Quá tŕnh cái chết
Trạng thái trung gian
Quá tŕnh tái sinh


Diệu đế thứ ba :
Sự ngừng đau khổ.


Diệu đế thứ tư :
Những con đường thật sự.
Tóm lược cho một thực hành hàng ngày.


1- *
Tiết chế làm xấu


Những tŕnh độ thực hành đạo đức dẫn đến sự thành tựu tâm linh
Những ích lợi của đạo đức
Sơ lược cho một thực hành hàng ngày.


2- *
Lan rộng sự giúp đở người

Giá trị những hoàn cảnh khó khăn.
Thực hành sự cân bằng và trao đổi những chúng ta và người
Ích kỷ một cách thông minh
Mô phỏng
Rỏ biết về trách nhiệm chúng ta
Kiên quyết đạt đến tỉnh thức
Sơ lược về một thực hành hàng ngày


3- *
Hoài bảo đi đến tỉnh thức

Tại sao hướng về tỉnh thức ?
Bảy thực hành đáng đáng khen
Trách nhiệm giúp người
Duy tŕ sự dấn thân ḿnh trong cuộc sống
Duy tŕ sự dấn thân
Trong suốt những cuộc sống tương lai
Bốn hành động nguy hại
Bốn thực hành tích cực.
Dự ư thực tế đạt đến tỉnh thức
Sơ lược cho một thực tập hàng ngày


III  *
Thực hành thiền định tập trung

1-
Sắp xếp tâm thức

Những dạng thức thiền định
Đạt đến khoảng lặng bất khả xâm phạm.
Hỗ trợ thiền định
Để cân bằng trạo cử và hôn trầm
Chú ư và nội quan
Những phẫm chất của khoảng lặng bất khả xâm
Tập trun
g trên chính tâm thức ḿnh
Những kỷ thuật khác để đạt đến khoảng lặng
Sơ lược cho một thực hành hàng ngày


IV
Thực hành minh triết *

1-
Làm sao chúng sinh được phát sinh
và những hiện tượng

Nhận xét lướt qua theo thực hành tâm linh
Sự vắng bặt bản ngă
Hai sự thật
Trống không cái ǵ ?
Những hiện tượng có hiện hửu không ?
Nếu những hiện tượng th́ trống không, chúng có thể vận hành ?
Rơ biết tự lừa thế nào ?
Sơ lược cho một thực hành hàng ngày


3-
Trung đạo *

Nhu cầu đồng thời sự tập trung và minh triết
Nhu cầu lư luận
Sự tương hợp những hiện tượng tương tác và tánh không
Tâm kinh
Sắc và không
Sơ lược cho một thực hành h
àng ngày

4-
Tâm thức và bản chất sâu đậm *
Những ô nhiễm tâm thức th́ hời hợt, tinh túy của tâm thức là ánh sáng sáng tỏ
Tâm thức không khởi đầu
Những trạng thái tâm thức sai lầm do vô minh
Sơ lược cho một thực hành hàng ngày


V
Mật tông  *

1-
Yoga thần linh

Lễ khai tâm
Những hứa hẹn và nguyện lực
Sử dụng tính dục tron
g con đường
Sơ lược cho một thực hành hàng ngày


VI
Những giai đoạn của con đường  *

1-
Cái nh́n tổng thể của Con đường tỉnh thức
Tiến bộ tiệm tiến
Năm Con đường
Những phẫm chất của phật tính
Thực hành cho một hành tŕnh lâu dài
Sơ lược cho một thực hành hàng ngày
Luân lư của giải thoát cá nhân
Luân lư về sự quan tâm người khác
Thiền định tập trung
Minh triết
Mật tông


Lời tựa 

Vào năm 1972 , tôi bắt đầu theo dơi giáo huấn của đức Dalai Lama vào lúc ngài vừa đến Dharamshala ở Bắc Ấn sau ba ngày . Khi ấy ngài bắt đầu bằng một loạt mười sáu thảo luận kéo dài từ bốn đến sáu giờ mỗi ngày trên chủ đề của Con đường Tỉnh Thức . Tôi bắt đầu nghiên cứu và thực hành phật học Tây tạng vào năm 1962 . Những giáo sư đă nghiên cứu những bài b́nh luận phức tạp để chuẩn bị dạy tôi với những học giả Tây tạng - Những hành giả đang tỵ nạn ở Ấn độ .

Nhưng nói thật , tôi không thể tin lần tái sinh phát xuất từ tây-bắc Tây tạng vào năm 1935 . Đức Dalai Lama thứ muời bốn mới tṛn hai tuổi đă được chánh quyền phong chức và chấp nhận nhờ vào những lời tiên tri , những giấc mộng , những biến cố ngoại hạng và những trắc nghiệm để xác minh sự nổi tiếng của ngài .

Nhưng dù sao , tôi vẫn hoàn toàn kinh ngạc , Khi nhận ra ngài thực sự đă từng tiếp cận vô số chủ đề liên quan đến Con đường Tỉnh thức . Những điều này đă đánh thức tâm thức và trái tim tôi nhờ vào những quan niệm rất đơn giản nhưng lại là những điều chủ yếu . V́ thế làm tôi sáng tỏ những vấn đề từ lâu chưa giải quyết và ngày càng lan rộng thêm . Từ đó tôi càng sáng tỏ thêm nhiều lănh vực hoàn toàn mới mẻ .

Đức Dalai Lama nổi tiếng ở Tây tạng thật nhanh và sự sáng tỏ của ngài làm tôi không thể tôn trọng . Vào một ngày , trong trạng thái hứng khởi cao độ , ngài gợi lại những nhận định dùng để giúp phát động ḷng từ . Giọng ngài phát lên với âm sắc cao nhưng diễn tả một cách hài hước với “ chất giọng ” không thể diễn đạt làm tôi nghĩ đến sự truyền cảm của một nhà thơ .

Suốt một loạt những hội thảo , ngài tŕnh bày tập họp những thực hành đưa đến tỉnh thức . Những chủ đề này được đặt kề những chủ đề , trong khi những người khác tách riêng ra bằng sự sâu sắc của một nhà triết học . Chất giọng nhị nguyên của nhà thơ và triết gia được tŕnh bày trong sách này ; mô tả sống động những điều kiện chung của cuộc sống và những sắc đẹp về ḷng nhân ái đi thẳng vào trái tim . Ngay trong giây phút nào đó đă tŕnh bày những sự thực hành sâu sắc của thiền định về tánh không trong những năm được sự trầm tư nuôi dưỡng .

Vào lúc năm tuổi , đức Dalai Lama đă được đưa về Lhasa thủ đô Tây tạng . Nơi ông được đào tạo theo con đường đầy đủ của giáo huấn tu viện . Khi cộng sản trung quốc xâm lấn Tây tạng Á châu năm 1950 . Ngài phải điều khiển chánh phủ Tây tạng lúc mười sáu tuổi. Sau đó , sự nguy hiểm cá nhân bị đe dọa dữ dội , ngài đă trốn sang Ấn độ vào năm 1959 .

Trong khi lưu vong , ngài đă thành lập những trung tâm văn hóa Tây tạng và chu du khắp thế giới để mang lại thông điệp không riêng cho Phật tử . Có thể nói dành cho những tín đồ khác nhau hay có thể nói toàn thể nhân loại . Ông được giải Nobel Ḥa b́nh vào năm 1959 . V́ những nỗ lực với vai tṛ đại diện cho những người Tây tạng và tất cả những quốc gia khác .

Đức ngài đă cho phát hành nhiều tác phẩm , dành cho công chúng rộng rải . Nhất là cho những ai quan tâm đặc biệt đến nền tảng Phật học . Trong quyển sách này , ông đề nghị một truyền thống những thực hành tâm linh cần được thực hành trong thời gian dài . Từ đó bạn có cơ hội đi đến tâm thức sáng tỏ và sự chuyển hóa những cảm xúc . Cũng trong phương cách này , ông hướng dẫn làm thế nào chúng ta có thể phát sinh  một cuộc sống nhiều ư nghĩa.

Như thế , tôi được biết ngài gần ba mươi năm . Tôi là thông dịch viên chính cho những hội thảo của ngài ở Hoa kỳ , Canada , Nam dương , Singapour , Mă lai , Úc châu , Anh quốc và Thụy sỉ trong suốt mười năm . Như thế cũng có nghĩa tôi là nhân chứng trong việc thể hiện những thực hành này đến tận cùng đối với bản thể . Thật sống động cho chúng ta nhận ra rằng con người ngoại hạng này . Với những sự trực cảm đầy ḷng từ và sự hài hước đă thể hiện những đường nét văn hóa Tây tạng . Chúng ta cần thưởng thức văn hóa này như một trong những kỳ quan thế giới .

Jeffrey Hopkins, Ph. D.
Giáo sư tây tạng học
Đại học Virginie.


   
 

Trở về đầu trang

   

Webmaster@maytrang.org