Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 


1- Khai Khoá
Gọi Là Nghi Thức

 
 
 

   
   

Gọi là nghi thức - Không ǵ khác hơn,
Sự rung động  - Xuất phát từ trái tim trong ḍng pháp.

Gọi là tụng niệm – Không ǵ khác hơn ,
Cấu trúc hài ḥa - sự phối hợp của ḥa điệu-
Của thân lời , ư vào ḍng pháp.

Gọi nghi thức tụng niệm – Không ǵ khác hơn,
Cử hành tấu khúc vủ trụ-
Không cần giàn giao hưởng – Và nhạc trưởng vận hành.

Hăy như thế hành tŕ bốn pháp – Mà không ǵ khác hơn là ,
Cử hành nghi thức tŕ tụng nhiều lần –
Cho thấm nhuần ḍng Tâm của hành giả Kim Cang .

SAMAYA !
ẤN NIÊM
SARVA  MANGALAM

LỜI  NGUYỆN  MANDALA
KIM CANG GIỚI
     Namo Tassa Bhagavato Araharo Sammăsambuddhassa.
                Namo Guru Deva , Daka , Dakini – Hum

1/-
Các bậc Điều ngự - Và các Pháp tử trong muời phương bốn thời . Các chúng Guru – Yidam – Dakini và Hộ pháp .
Xin tất cả các Ngài đến đây nhiều như bụi nhỏ trong thế giới và ngồi trên hoa sen – trên nguyệt ṭa , trước mặt con .

2/-
Với Thân , Lời ,
Ư – Kính cẩn con lể lạy – Xin dâng các Ngài đồ cúng . Bên ngoài – Bên trong – Bí mật – Và rất Bí mật .

3/-
Trong sự hiện diện của chư Như Lai . Đối tượng ḷng kính ngưỡng . Con cảm thấy xấu hổ - Cho các hành động xấu trong quá khứ và ăn năn sám hối – Các nghiệp bất thiện trong hiện tại . Con sẽ chừa bỏ và xa ĺa chúng trong tương lai.
Mọi công đức gom chứa – Con xin tùy hỷ , và thỉnh cầu các bậc Điều Ngự - Không nhập Niết bàn ; mà vẫn chuyển bánh xe Pháp ba tạng và giáo lư không ǵ sánh . Mọi công đức tích lũy – Con xin Hồi hướng đến tâm của chúng sanh , để họ có thể đạt đến giải thoát vô thượng .

4/-
Chư Phật và tùy tùng thị giả của các Ngài – Xin hăy nghe con ! . Mong lời nguyện toàn hảo con vừa phát ra - Được tương ưng ḥa hợp với đức Phật Phổ Hiền, cùng các con của Ngài và với trí huệ của đức Văn Thù cao quư .

5/-
Nguyện tất cả các Đạo Sư quư báu . Ánh sáng rực rở của Giáo Pháp . Ngọn Hải Đăng tỏa sáng giửa bảo tố kinh hoàng . Thấu đến mọi chốn mọi nơi . Như mặt trời ngự trị phóng chiếu giửa bầu trời .
Nguyện các Ngài soi sáng trên mỗi người như mặt trời – như mặt trăng và con nguyện cuộc đời các Ngài vững vàng như núi .

6/-
Nguyện Tăng già quư báu – Là nền tảng của giáo pháp . Được ḥa hợp – Luôn giử các nguyện thanh tịnh . Và nguồn cảm hứng với sự thịnh vượng luôn măi - Hiện diện trong tâm họ .
Nguyện – Các hành giả Mật thừa – Tinh túy của Giáo Pháp ,
Giử các Samaya – Và hoàn thành các giai đoạn phát triển và thành tựu .

Nguyện – Các bậc cai trị - Hộ tŕ Pháp - Người bảo trợ Giáo Pháp . Mở rộng quyền cai trị và giúp đở cho Phật giáo.
Nguyện - giới quư tộc – Các Trưởng bộ tộc . Những bậc tôi tớ của Giáo Pháp – Tăng trưởng trí thông minh được thêm tháo vát và thoát mọi chuớng ngại .

7/-
Nguyện - mọi chủ gia đ́nh giàu có . Những người tài trợ Giáo Pháp . Được thịnh vượng hoan hỷ - Và thoát khỏi tổn hại . Nguyện mọi quốc gia với ḷng tin vào giáo pháp được ḥa b́nh hạnh phúc.

8/-
Nguyện rằng tôi - Một Thiền giả trên con đường , có được Samaya không tỳ vết và hoàn thành các ước nguyện.
Nguyện bất kỳ ai – Liên hệ đến tôi qua nghiệp tốt cũng như nghiệp xấu . Bây giờ và măi đến cuối cùng ; đều được Chư Phật thương tưởng .
Nguyện - Tất cả chúng sanh đi vào cửa của thừa vô thượng và đạt đến vương quốc bao la của đức Phổ Hiền .

Hăy nỗ lực trong lời nguyện nầy - Kể cả sáu thời .

SAMAYA !
ẤN NIÊM
SARVA  MANGALAM

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRỲATAYAMI .
OHM SAMBHARA SAMBHARA VIMANASRA
MAHÀ VAJRA  HÙM .
OHM SMARASMARA VIMANASKARA
MAHÀ VAJRA HÙM .
***

HĂY LÊN CAO VỚI HÀNH VI
ĐỂ XUỐNG THẤP TRONG QUAN NIỆM

***
NAMO TASSA  BHAGAVATO
ARAHATO SAMMĂSAMBUDDHASSA
NAMO  GURU , DEVA , DAKA , DAKINI  - HUM

Con kính lễ ,
Bậc Đạo Sư – chư Phật đà – Tăng già - Bổn tôn – Daka –Dakini .

Con kính lễ ,
Vô cùng chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai là những đối tượng cũa ḷng kính tin.

Con kính lễ ,
Và dâng hiến niềm tin cho Guru Liên Hoa sanh ( Padmasambava ) . Chắc chắn con sẽ nhận được sự ban phước của Ngài . Là v́ ngài đă hứa với ḷng từ bi cho tất cả chúng sanh , trong thời đại đen tối nhanh chóng hơn bất kỳ vị Phật nào khác : “ Ta luôn luôn ở bên cạnh , ngay nơi ngưỡng cửa ḷng sùng mộ của các con ”  .

Con kính lễ ,
Khenpo Ngakga
- Vị Đại sư giác ngộ cũa Đại Toàn Thiện , xuất sanh từ trái tim của Vimalamitra . Để phụng sự cho ư định cũa Phật trong thế gian nầy.

Con kính lễ ,
Jabal Rinpoche và Tulku Rinpoche ở Népal -
Và những Đại đệ tử của Khenpo Ngakga hiện c̣n tại thế . Những người nắm giử Giáo Pháp Đại Toàn Thiện , đưa chúng sanh đến giải thoát hoàn toàn .

Con kính lễ ,
Nyoshul Lungtok Shedrup Tenpai Nying -
Người kế thừa Giáo Pháp Đại Toàn Thiện trong thế giới hiện tiền.

Con kính lễ ,
Nyoshul Khenpo Rinpoche - Jamyang Dorje –
Người xiễn dương tinh thần Đại Toàn Thiện trong hiện tại và tương lai .

Con kính lễ ngài ,
Người truyền trao giáo lư thể nghiệm Nyonti và giáo huấn cốt lơi truyền tai Nyingthig . Tinh túy tâm yếu của Longchenpa và Jigme Lingpa toàn giác . Cốt tủy của Đại Toàn Thiện vốn sẵn đủ Dzogchen .

Con kính lễ ,
Chagdud Tulku
- Người truyền trao Phật giáo thực hành Pháp Đại Toàn Thiện của ḍng truyền thừa không gián đoạn . Trong quá khứ - hiện tại- kể cả vị lai .

Con kính lễ ,
 Các Tulku , trong cả mười phương ba thời , đă ban thuốc trường sanh của giáo huấn cốt lơi để giải thoát trong ḍng độc nhất nầy . Giống như hơi thở tươi mát cũa những Dakini trí huệ .

Con kính lễ ,
Đại Lama Rigdzin Jampel Dorje
 Đại thành tựu giả đă chứng ngộ sự hợp nhất của hai gịng giáo lư Đại Ấn ( Mahamudra ) và Đại Toàn Thiện ( Dzogchen ) .

Con kính lễ ,
Ngakgi Wangpo -
Đạo sư Đại Toàn Thiện trí huệ điên cuồng . Đạo sư Togal thấu suốt và là hiện thân của tổ Đại Toàn Thiện Ấn độ Vimalamitra .

Con kính lễ ,
Các chư tổ nam nữ của ḍng phái Kim Cang thừa . Ḍng phái con đường và quả . Ḍng phái không tách ĺa sinh tử và Niết bàn .
Ḍng phái Tantra Anuttara Yoga Kalachadra , đă hoàn thành những gặp gở hóa thần bổn tôn . Với những ban phước trao truyền và những quán đảnh trực tiếp từ các vị ấy .

Con kính lễ ,
Những tiếng rống sư tử cũa Pháp đă được tuyên bày bởi những Yogi . Như những sư tử tuyết vỉ đại trong đất nươc Népal , từ hàng ngàn năm qua và sẽ vang dội măi về sau .

Con kính lễ ,
Tulku Shedrup Tenpai Nyingma -
Người truyền dạy Tummo thời đại nầy với giáo lư cốt lơi truyền khẩu những thực hành Đại Toàn Thiện .

Con kính lễ ,
Tất cả các vị Tổ cũa bốn ḍng phái chính . Thừa hưởng của ḍng truyền thừa không gián đoạn . Khởi từ đức Phật Thích Ca Mâu Ni ; Nyingma – Kagyu – Sakya – Gelug . Bốn ḍng phái chính lưu hành giáo pháp trong thời đại suy đồi .

Con kính lễ ,
Những vị thực hành Sadhana - Bát-nhă-ba-la-mật-đa của Mật thừa . C̣n gọi là Chod hay sự cắt đứt bản ngă . Những vị hiến thân cho những hồn ma đói khát hay những chủ nợ về nghiệp .

Con kính lễ ,
Đức Dilgo Khyentse Rinpoche –
Hiện thân cũa đức Văn Thù cao quư .

Con kính lễ ,
Các Đại Lama tôn quư : Tai Situ Rinpoche , Pema Norbu Rinpoche ,
 Sakya Trichen Dzichen Rinpoche -
Đă và đang phổ cập giáo pháp trong thời đại suy đồi .

Con kính lễ ,
Hai mươi lăm vị Đạo sư gốc . Những vị đă ban bố ḷng tốt của ḿnh và truyền trao giáo pháp Đại Toàn Thiện không hề mệt mỏi cho những ai cần đến .

Nhà Du già có tư tưởng phóng khoáng ,
Hồn nhiên như trẻ thơ .
Như con ong nếm mật trong vườn hoa ,
Như con mănh sư gầm thét giữa rừng già .
Và như cơn gió thoảng qua,
Tâm ngài được trao dồi cẩn trọng .
Hành vi của ngài sẽ vô cùng Thánh thiện ,
Nếu không có sự kiểm soát của tâm ḿnh -
Nhà Du già kia là một kẻ điên thần thánh .

Xin Cho Con Được Gợi Hứng Bởi Trí Huệ Này

SAMAYA .
ẤN NIÊM .
SARVA  MANGALAM .
****

Tác pháp sám hối quán
( Kinh sám hối những tội phạm giới )

- Kính lễ đấng Đạo Sư , Thế Tôn , Như Lai , chánh đẳng giác , đấng chiến thắng quang vinh , Thích Ca Mâu Ni .

- Kính lễ đức Như Lai Chiến thắng bằng tinh túy Kim Cang                                ( Vajramandapramardin - Kim Cang Bất Hoại Phật ).

- Kính lễ đức Như Lai Phát ra tia sáng quư báu ( Rarnarechi - Bảo Quang Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Vua của loài rồng mạnh ( Geyaraja - Long Tôn Vương Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Bộ Lạc những anh hùng  ( Vorasena – Tinh Tấn Quân Phật  )

- Kính lễ đức Như Lai của niềm Hỉ Lạc quang vinh ( Voranadin – Tinh Tấn Hỉ Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Ngọn Lửa quư báu ( Ratnàgni - Bảo Hỏa Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Ánh Trăng quư báu ( Ratnachadraprabha -Bảo Nguyệt Quang Phật)

- Kính lễ đức Như Lai Rất Ư nghĩa để chiêm ngưỡng ( Amoghadarshin - Kiến Vô Ngu Phật ?)
- Kính lễ đức Như Lai Như Mặt Trăng báu ( Ratnachandrapra - Bảo Nguyệt Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Bố Thí chói sáng ( Shridatta – Dơng Thí Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Không cấu nế ( Vimala – Vô Cấu Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Thanh Tịnh ( Brahmà – Thanh Tịnh Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Ban bố sự Thanh Tinh  ( Brahmàdatta – Thanh Tịnh Thí Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Chúa tể của nước ( Varuna - Thủy Thiên Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Cao quư sáng chói  (Shribhadra – Kiên Đức Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Như Chiên đàn sáng chói (Chandanashŕ – Chiên đàn công đức Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Ánh sáng vô lượng  ( Anantejas – Vô lượng cúc quang Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Ánh sáng quang vinh ( Prabhasashŕ – Quang đức Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Không sầu (Ashokashri – Vô ưu đức Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Người không chấp thủ ( Nàràyana – Na la diên Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Như hoa sáng chói ( Kusumashri – Công đức hoa Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Có thần thông hiển bằng ánh sáng thanh tịnh
( Brahmajyotirvikodhitàbhijna )

- Kính lễ đức Như Lai Có thần thông hiển bày ánh sáng như hoa sen
( Padmajyotirvincrodhitàbhijna – Liên hoa quang du hí thần thông Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Tài sản quang vinh ( Danashŕ – Tài quang Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Có niệm quang vinh ( Smrtishŕ - Đức niệm Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Nổi tiếng về sự thanh tịnh sáng chói
( Brohmàshŕsupariḱrti - Thiện danh xưng công đức Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Vua cờ chiến thắng bay trên cả đế thích  
( Indraketudhvajaraja - Hồng diệm đế tràng vương Phật )
- Kính lễ đức Như Lai Quang vinh của sự điều phục toàn vẹn nhất
( Suvikarantashŕ - Thiện du bộ Phật )

- Kính lê đức Như Lai Hoàn toàn chiến thắng trong cuộc chiến đấu
( Yuddhajaya - Đấu chiến thắng Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Quang vinh v́ đă đạt đến hoàn toàn tự chủ
( Vikràntagàmishŕ - Thiện du bộ công đức Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Khắp nơi đều có ánh sáng quang vinh (Samantàvabhasavyuhashŕ)

- Kính lễ đức Như Lai Hoàn toàn điều phục bắng hoa sen báu
( Ratnapadmavikràmin - Bảo hoa du bộ Phật )

- Kính lễ đức Như Lai Ứng cúng chánh đẳng giác, bậc quư báu ngồi hoa sen,  vua của các ngọn núi ( Shailendraràja - Bảo liên hoa thiện trụ ta la thọ vương Phật )

Chư Phật nầy và tất cả Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác khắp mười phương thế giới . Tất cả đức Thế tôn c̣n tại thế , xin rủ ḷng từ mẫn chú ư nghe con nói :
Trong đời tái sinh nầy và tất cả t́nh trạng tái sinh từ vô thủy kiếp đến nay trong ṿng luân hồi sinh tử , con đă vi phạm nhiều hành vi tội lỗi , hoặc khuyến khích kẻ khác làm , hoặc vui thích về viêc ác .
Con đă ăn trộm đồ cúng dâng cho tháp , Tăng chúng , Tăng chúng muời phương , con đă xúi dục kẻ khác làm và tán đồng hành vi ấy . Con đă phạm năm tội nghịch , xúi kẻ khác phạm , tán đồng kẻ khác trong những tội ấy . Con đă phạm đầy đủ mười điều bất thiện , xúi kẻ khác phạm ,tán đồng kẻ khác .
V́ bị che mờ bởi đủ thứ nghiệp chướng , con đă làm dân địa ngục con đă sinh vào loài súc sinh , vào loài quỷ đói , sinh vào những chốn xa xôi hẻo lánh làm kẻ mọi rợ , làm trời trường thọ , làm người không đủ các giác quan, làm người tà kiến , và làm những kẻ không biết vui mừng về sự xuất hiện của đức Như Lai .
Dù bất cứ nghiệp chướng nào , con cũng xin phát lồ nhận tất cả , trải bày tất cả , mở ra tất cả trước chư Phật Thế tôn , những đấng có trí huệ căn bản và con mắt Đại bi , có năng lực , có nhận thức đúng như thật và thấy tất cả với toàn trí .
Con nguyện chừa bỏ tất cả những hành vi ấy trong tương lai.
Kính xin chư Phật Thế tôn rủ ḷng từ mẩn chú ư nghe con nói :
Con có thể có những công đức do bồ thí trong đời nầy và các đời khác trong luân hồi sinh tử từ vô thủy – ngay cả công đức cho súc sinh một miếng nhỏ thức ăn . Con có thể có chút ít công đức do giữ giới , do tu phạm hạnh , con có thể có chút thiện căn do dạy dổ hữu t́nh , do phát tâm Bồ đề vô thượng .
Tất cả thiện căn con có , xin tập hợp và gom góp chúng lại để hồi hướng về quả vị Bồ Đề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác . Cũng như chư Phật Thế tôn trong quá khứ đă hồi hướng công đức và chư Phật Thế tôn trong đời vị lai sẽ hồi hướng công đức , và chư Phật Thế tôn trong hiện tại hồi hướng công đức của các Ngài .

Con cũng xin hồi hướng công đức của con như thế .
Con xin phát lồ sám hối mọi tội lỗi .
Con xin tùy hỉ tất cả công đức
Con cầu khẩn với chư Phật cho con đạt trí giác vô thượng
Con chắp tay cầu xin tất cả khẩn với chư Phật hiện c̣n tại thế .
Đấng tối thượng trong nhân loại ,
Tất cả đấng chiến thắng trong quá khứ vị lai .
Xin các Ngài che chở cho con .

( Theo bản kinh Đại Thừa Tam Tịnh Tu )
***

LỜI  SÁM  TỔNG  QUÁT

Tất cả chư Phật thường ở trong mười phương như bậc Đạo Sư Kim Cang Tŕ ,  chư Bồ Tát và chư thánh chúng . Xin rũ ḷng bi mẫn nghe con nói :
Con tên là…………trong tất cả đời quá khứ từ vô thủy cho đến nay , v́ bị mănh lực vọng tưởng tham sân si , con đă tạo mười bất thiện bằng Thân , Lời và Ư .

Đă phạm năm tội nghịch và năm tội lỗi phụ . Con đă phá giới Biệt giải thoát , giới Bồ Tát , giới Mật Tông .
Con đă bất kính với cha mẹ , với thầy Bổn sư , thầy truyền giới và những người đồng phạm hạnh .
Con đă làm những hành vi có hại cho Tam bảo con đă từ bỏ nền diệu pháp , con đă phỉ bán Thánh chúng Tăng già , con đă làm hại hữu t́nh . Con đă làm một loạt điều bất thiện , xúi kẻ khác làm và tán đồng họ .
Nói tóm lại , có bao nhiêu tội lỗi trầm trọng mà con đă làm , bao nhiêu nguyên nhân ngăn con giải thoát hay tái sinh lên thượng giới . Khiến con tái sinh vào ṿng sinh tử hay các đọa xứ , tất cả đấy con xin phát lồ , nhận tội không dám che dấu .
Con xin trải bày trước tất cả chư Phật mười phương , như bậc đạo sư Kim Cang Tŕ và chư Bồ Tát . Con xin chừa tái phạm trong tương lai . V́ con đă phát lồ sám hối . Xin cho con đạt đến an lạc và trú trong đó , và điều nầy sẽ không xảy đến - nếu con chưa sám hố́ .

Nếu muốn làm lễ ngắn gọn th́ đọc bài sau :

Do năng lực của Tham - Sân – Si ,
Con đă phạm nhiều tội lỗi .
Với Thân - Lời và Ư .
Con xin sám hối tất cả tội lỗi nầy ,
Con xin tùy hỉ tất cả công đức .
Của chư Phật muời phương ,
Của Bồ Tát , Duyên giác .
Của Thanh văn hữu học , vô học ,
Và của tất cả hữu t́nh .
Hởi những ngọn đèn của thế gian trong mười phương ,
Những vị đă đạt đến sự không chấp thủ .
Và ngang hàng với những bậc giác ngộ ,
Con khẩn cầu các Ngài hăy chuyển bánh xe Pháp .
Đối với những vị Phật nào mà dưới con mắt phàm ,
Đang có ư muốn nhập Niết bàn .
Con xin chắp hai tay lại mà khẩn cầu :
Các Ngài hăy ở lại trong đời
Nhiều kiếp số như cát bụi
Để giúp đỡ hữu t́nh và đưa chúng đến an lạc .
Chút ít công đức con có được
Do kính lễ , cúng dường , sám hối ,
Tùy hỉ , thỉnh chuyển pháp luân , cầu Phật trụ thế,
Con xin hồi hướng tất cả để đạt Vô thượng Bồ đề .

Dâng Mandala - Cầu xin 3 mục tiêu lớn

Con xin quy y bậc thầy và ba ngôi báu
Xin hăy gia tŕ cho ḍng tâm thức con
Xin gia hộ để con và tất cả hữu t́nh ,
Những người đă từng làm mẹ của con ,sẽ chấm dứt những tà kiến .
Từ sự bất kính đối với bậc thầy cho đến hai thứ chấp ngă .
Xin gia hộ cho con dễ dàng phát sinh mọi tư duy chân chính .
Từ sự kính trọng các bậc Tôn sư …
Xin gia hộ cho chúng con và tịnh hóa tất cả nội chướng ngoại chướng nơi chúng con .

Nghi thứ sáu :
Khẩn cầu thêm sự chỉ giáo truyền khẩu ,
để đảm bảo ḍng tâm thức đă thấm nhuần phép quán
  .

Tác pháp đạo sư quán

Hởi Bổn sư tôn quư của con , xin hăy an vị ,
Trên ṭa sen và nguyệt luân trên đỉnh đầu con .
Xin thương xót con v́ long bi mẫn ,
Cho con những thành tựu về Thân , Lời , Ư .
Đấng Đạo sư, Thế tôn của chúng con ,
Bậc cứu thế vô song .
Di Lặc đấng vô địch ,
Và nhiếp chính của đấng chiến thắng .
Thánh Asanga
Phật đă tiên đoán sự ra đời
Con dâng lời khẩn cầu đến ba đức Phật và Bồ Tát ,
Vasulandhu
Trong các Triết gia Ấn độ ,
Thánh Vinuktisena
Người sáng lập trung đạo .
Vinuktisenagomin
Người vẫn c̣n được tin tưởng -
Con dâng lời khấn nguyện ,
Lên ba người bạn của hữu t́nh .
Paranasena
Người thành tựu trạng thái siêu phàm ,
Vinitasena
Người luyện tâm trong những đạo lộ sâu thẳm .
Vairochana –
Với hành động đầy quyền năng 
Con khẩn cầu ba vị đă mở con mắt thế gian .
Harilhatra
Người hoằng dương con đường Bát nhă ,
Kusali
Người nắm giữ tất cả giáo lư Phật .
Ratnasena
Người thương yêu săn sóc hữu t́nh ,
Con khẩn cầu ba vị thuyền trưởng của chúng sinh .
Suvarnavipi
Người có tâm Bồ đề kiên cố ,
Dipamkara Atisha
Nắm giữ truyền thống những bậc tiên phong .
Dromtoenpa
Người làm sáng tỏ thánh đạo ,
Con khẩn cầu ba cột sống của nền giáo lư .
Thích Ca Mâu Ni
Bậc giảng giải vô tỉ vô thượng cứu tinh ,
Đức Văn Thù -  
Người nắm giữ tất cả trí huệ chư Phật .
Đức Long Thọ -
Bậc thánh cao cả ,
Thấy được ư nghĩa sâu xa .

Con khẩn cầu ba châu báu tuyệt đỉnh trong các Triết gia
Chandrakirti
Người làm sáng tỏ Thánh ư
Vidyakokila
Giỏi nhất trong hàng đệ tử của Chandrakirti
Và em Ngài
Một pháp vương tử chân chính
Con khẩn cầu hai nguồn tri thức dồi dào
Atisha
Người nhận chân được chiều sâu duyên khởi ;
và nắm giữ con đường của những bậc tiên phong . Và
Dromtoenpa
Người làm sáng tỏ thánh đạo .
Con khẩn cầu ba châu báu của đất Diêm Phù
Gampora
Bậc hành giả hùng vỉ nhiều năng lực
Neuzurpa
Nhất tâm tịnh chỉ sâu xa
Tagmapa –
Người hộ tŕ tất cả ngành luật tạng .
Con khẩn cầu ba ngọn đèn soi sáng những chốn xa xôi
Namkha Senger
Hành giả tinh tấn vỉ đại
Namkha Gyaelpo
Người được chư Thánh hộ tŕ
Senga Zampo
Người từ bỏ 8 bận tâm thế tục
Con khẩn cầu đức Gyaelsae Zangpo
Người với Bồ đề tâm
Xem tất cả chúng sinh như con ruột
Người được gia hộ và săn sóc
Bởi trời cuả các vị trời
Hướng đạo sư tối thượng cho hữu t́nh
Vào thời mạt pháp .
Con khẩn cầu Namkha Gyaeltsaen
Yeshe Potawa

Vị nhiếp chính của đấng chiến thắng
Sharawa
Người trí huệ không ai sánh bằng
Chaekawe
Người nắm giữ hệ phái Bồ đề tâm
Con khẩn cầu ba vị đáp ứng hy vọng của hữu t́nh

Chilbupa
Vị Bồ Tát ngự trị những truyền thừa và tục giác
Lhalung Wangchung
Học giả vỉ đại và uyên bác về kinh
Goenpo Rinpoche -
Người che chở chúng sinh trong ba cơi
Con khẩn cầu ba vị trưởng lăo vô song
Zangchenpa
Người có giới hạnh vô cấu
Tsonawa-
Người duy tŕ trăm ngh́n chương luật tạng
Moendrapa
Người hoàn tất những luận siêu h́nh lớn lao
Con khẩn cầu ba đại cứu tinh của hữu t́nh
Chúa tể của các pháp rộng và sâu
Đấng che chở tất cả hữu t́nh may mắn
Mà công việc cao quư là hoằng truyền chánh giáo
Con khẩn cầu một bậc tôn sư quang vinh
Tsultrimpar
Hoàng tử vĩ đại trong các học giả
Zhoenus Oe
Người đào luyện hướng đạo tâm linh của ḿnh
Gyergompa
Người luyện tâm trên đạo lộ thượng thừa .
Con khẩn cầu ba pháp tử của đấng chiến thắng
Sangyaeboen
Kho tàng những đức tính vô diệu
Namkha Gyaelpo
Được chư Thánh hộ tŕ
Sange Zangpo
Người từ bỏ tám bận tâm thế tục
Con khẩn cầu Gyaelsae Zangpo
Người với Bồ đề tâm xem chúng sinh như con ruột
Người được gia hộ và chăm sóc
Bởi trời của những vĩ trời
Hướng đạo sư tối thượng cho hữu t́nh vào thời mạt pháp :
Con khẩn cầu Namkha Gyaeltsaen
Đức Quán Tự Tại

Kho tàng lớn của từ bi thấy đúng
Đức Văn Thù  - Đấng toàn tri vô cấu
Đức Tsong khapa -
Bảo châu tối cao của những học giả xứ tuyết :
Con cầu khẩn đức Lozang Gragpa
Jampal Gyatso

Vị hoàng tử vĩ đại
Trong những học giả
Kaedrub Rinpoche
Mặt trời của những triết gia
Basoje
Người giữ kho chỉ giáo bí mật :
Con khẩn cầu ba bậc Đạo sư vô tỉ
Choekyi Dorje
Người đă đạt được sự hợp nhất
Gyaelwa Ensapa
Người thành tựu ba thân
SangyaeYeshe
Người ǵn giữ sự truyền thừa và tuệ giác :
Con khẩn cầu ba vị học giả Uyên thâm
Lozang Choekyi Gyaetsaen
Người cầm cờ pháp chiến thắng
Koenchog Gyaeltsaen
Đệ tử thân cận của Ngài
Lozang Yeshe
Người rọi ánh sáng trên thánh đạo
Con khẩn cầu ba vị Lama tối tôn
Nyawang Jampa
Người hoằng truyền giáo lư đức Thích Ca
Lozang Nyaendrag
Được xem là đệ tử thân cận nhất của Ngài
Yoentaen Tayae
Người có vô biên thiện đức :
Con khẩn cầu ba bậc thầy Từ bi
Taenpa Rabgyae
Người ḥang dương giáo lư của  Lozang Yeshe
Lodroe Zangpo

Nguời làm việc để giải thoát tất cả hữu t́nh
Lozang Gyatso
Người giảng dạy thiện xảo:
Con khẩn cầu ba bậc thầy vô song
Với đức Bổn sư Tối Thượng đầy từ bi của con
( Jinpa Gyatso )
Đấng vô tỉ , người nắm giữ vừa giáo lư vừa thực hành
Ǵn giữ sự truyền thừa và tuệ giác
Cho bốn hạng người may mắn
Có khả năng đón nhận
Con khẩn cầu với sự thành kính tột bực của Thân , Lời ,Ư
Bậc đa văn học nhiều , người mở rộng
Mandala của chỉ giáo khẩu truyền
Và mở bày những hành tŕ ẩn mật của hai giai đoạn
Con khẩn cầu Ngài Taenzin Kaedrub
Vị Thầy tu nhập thể tử tế nhất mà thân thể chứa đựng tất cả chổ nuơng tựa quá hiện vị lai
Lời Ngài có sự hùng biện của đức Văn Thù
Tâm Ngài như đại dương trí tuệ tự nhiên
Về ba môn học tăng thượng và về nhân quả
Con khẩn cầu Ngài Lozang Lhuendrub Gyatso
( Bậc thầy tôn quư của con , thiện xảo về mọi ngành )
Tâm Ngài phụng sự những bảo châu của bậc thánh đầy từ bi
Ngài mặc những tấm y thuộc bốn thiện sự rộng răi
Con khẩn cầu Jampa Taezin Trinlae
Lozang Yeshe Tanzin Gyatso
Nhập thể của trí tuệ căn bản
Của tất cả chư Phật
Hỡi bậc tiên phong trong nền giáo lư vô cấu
Hỡi đấng che chở người phóng ra
Một số lượng lớn Mandalas .
Con khẩn cầu bậc Tôn sư đầy từ bi
Ngài là con mắt thấy tường tận
Tất cả nền giáo lư
Ngài là cổng lớn đưa người may mắn đến giải thoát
Ngài được điều động bởi từ bi
Dùng phương tiện khéo
Con khẩn cầu chư vị Đạo sư
Những người cho ánh sáng

Đọc tiếp phần rút ra từ căn bản mọi thiện đức của Tsongkhapa :

Hỡi bậc Thầy từ bi , căn bản của tất cả điều lành ,
Phụng sự bậc Thầy là căn bản của đạo lộ .
Xin Thầy gia hộ cho con thấy được điều nầy ,
Và tinh tấn nương tựa bậc Thầy với tâm cung kính .
Đời tái sinh lành mạnh tự do nầy - Chỉ có một lần ,
Con biết thân người khó được -
Và vô cùng lợi ích .
Xin Thầy gia hộ cho con có tư duy miên mật ,
Đêm ngày mong rút tỉa tinh túy của kiếp người .
Thân và mạng giống như bọt nổi trên nước ,
Chẳng bao lân nữa chúng sẽ hủy hoại .
Con thường nhớ chết ,
Và sau khi chết thân con như một cái bóng .
Con sẽ đi theo những hậu quả nghiệp lành dữ đă làm ,
Xin gia hộ cho con có được niềm tin chắc chắn .
Và từ bỏ vô số lỗi lầm .
Cả đến những lỗi lầm vi tế nhất ,
Để kiện toàn mọi đức tính và luôn luôn -
Cẩn thận đề pḥng .
Hăy phân tích để thấy ,
Đau khổ là cánh cửa đi vào sinh tử .
Vẽ huy hoàng của thế gian thật không đáng tin cậy ,
Xin gia hộ cho con hiểu được những tai hại .
Và phát sinh ḷng khao khát phúc lạc của sự thoát ly ,
Nhớ lại những ư tưởng trong lành nhất .
Chánh niệm , tinh tấn và thận trọng .
Xin gia hộ con thực hành cốt tủy của pháp tu ,
Căn bản của giáo lư - biệt giài thoát giới .
Cũng như con đă rơi vào những tư tưởng thế tục ,
Cũng vậy tất cả hữu t́nh , đă từng là mẹ của con .
Xin gia hộ cho con thấy điều nầy ,
Để luyện tâm Bồ đề Vô thượng .
Và gánh lấy trách nhiệm giải thoát hữu t́nh ,
Tuy nhiên chỉ phát tâm Bồ đề .
Mà không quán tưởng về ba loại giới ,
Th́ không thể đạt thành giác ngộ .
Xin gia hộ cho con thấy rỏ điều nầy ,
Và nổ lực tinh tấn trong Bồ Tát giới .
Xin cho tâm con an tịnh ,
Không bị phân tán vào đường tà .
Cho con dấn ḿnh một cách thích đáng vào việc chánh ,
Gia hộ cho con được điều phục và sớm phát sinh .
Tâm tịnh chỉ phối hợp với tuệ quán đặc biệt ,
Mong cho con tu tập theo đạo lộ chung của cả ba thừa ,
Và trở  thành một pháp khí thích ứng .
Gia hộ con có diễm phúc dễ dàng lănh thọ ,
Giới Kim Cang thừa , cửa ngơ vào cổ xe tối thượng .
Căn bản để đạt đến hai thứ thành công ,
Chính là tuân giữ giới đă thọ .
Xin gia tŕ cho con niềm xác tín ghi nhớ điều nầy ,
Để giữ giới như giữ sinh mạng của con .
Khi ấy con có thể nỗ lực chứng thành mọi điều ,
Về tinh túy của Mật điển là hai giai đoạn .
Xin gia hộ cho con đừng bao giờ lay chuyển ,
Tu tập bốn thời khóa Du già và hoàn tất thánh giáo .
Mong sao những bậc Thầy giảng dạy giáo lư nầy ,
Và những hành giả thánh thiện sẽ sống lâu .
Xin gia hộ cho các Ngài hoàn toàn tịnh hóa -
Nội ma , ngoại chướng .
Xin cho con trong tất cả đời kiếp ,
Sẽ không rời xa bậc Thầy thanh tịnh .
Cho con được hưởng những ánh sáng của diệu pháp ,
Những thiện đức của các giai đoạn và con đường .
Cho con sớm thành tựu trạng thái hợp nhất .

( Khi tụng đọc nên suy nghĩ về ư nghĩa  của những lời nầy ):

Phép giải tán ruộng phước

Hỡi bổn sư tôn quư của con xin hăy an vị ,
Trên ṭa sen và nguyệt luân trên đỉnh đầu con .
Xin thương xót con về ḷng bi mẫn ,
Cho con những thành tựu về Thân , Lời , Ư .

(Bậc Thầy dời lên đỉnh đầu và hành giả cầu nguyện ngắn 7 phần và dâng một Mandala )

Thân Ngài làm bằng ,
Mười triệu đức hạnh và thù thắng .
Lời Ngài làm thoả măn hy vọng ,
Của vô lượng hữu t́nh .
Ư Ngái thấy như thật tất cả pháp khả tri ,
Con kính lễ đấng chúa tể ḍng họ Sakya .
Bậc Thầy Vô thượng - Phật bảo ,
Chổ nương tựa Vô thượng - Pháp bảo .
Người cứu tinh Vô thượng - Tăng bảo ,
Con kính lễ Thầy , bao hàm tất cả ba ngôi .
Con xin dâng mọi thứ cúng dường ,
Có thật và tưởng tượng .
Con xin sám hối mọi tội phạm giới và vi việt ,
Mà con đă làm từ vô thủy trong quá khứ .
Con tùy hỉ công đức của tất cả Thánh Hiền ,
Xin thỉnh cầu chư Phật ở lại với chúng con .
Cho đến khi sinh tử cùng tận ,
Và chuyển bánh xe pháp cho hữu t́nh .
Con xin hồi hướng công đức của con và tất cả ,
Cho quả vị Vô thượng Bồ đề .
Con xin dâng lên bậc Tôn sư ,
Chư Thần bảo hộ ba ngôi báu .
Xin dâng bốn châu lục ,
Núi tu di , vầng nhật nguyệt .
Bảy thứ quư báu trong một Mandala -
Bằng châu ngọc .
Và một khối lượng tặng phẩm của đức Phổ Hiền ,
Xin đấng từ bi hoan hỉ ban phước cho con .

Khẩn cầu lời sau đây với một bậc thầy duy nhất

Bậc Thầy thánh thiện của con ,
Chúa tể của bốn thân .
Con khẩn cầu Thầy
Thích Ca Mâu Ni - Kim Cang Tŕ ,
Bậc Thầy thánh thiện của con ,
Chúa tể pháp thân vô ngại .
Con khẩn cầu Thầy
Thích Ca Mâu Ni - Kim Cang Tŕ .
Bậc Thầy thánh thiện của con ,
Chúa tể báo thân phúc lạc .
Con khẩn cầu Thầy 
Thích Ca Mâu Ni - Kim Cang Tŕ .
Bậc thầy thánh thiện của con ,
Chúa tể vô lượng ứng thân .
Con khẩn cầu Thầy
Thích Ca Mâu Ni - Kim Cang Tŕ
Bậc  thầy thánh thiện của con ,
Hiện thân của tất cả bậc thầy .
Con khẩn cầu Thầy Thích Ca Mâu Ni -
Kim Cang Tŕ .
Bậc thầy thánh thiện của con ,
Hiện thân của tất cả vị trời .
Con khẩn cầu Thầy Thích Ca Mâu Ni -
Kim Cang Tŕ .
Bậc thầy thánh thiện của con ,
Hiện thân của tất cả chư Phật .
Con khẩn cầu Thầy
Ca Mâu Ni - Kim Cang Tŕ .
Bậc thầy thánh thiện của con ,
Hiện thân của tất cả pháp .
Con khẩn cầu Thầy
Thích Ca Mâu Ni - Kim Cang Tŕ .
Bậc thầy thánh thiện của con ,
Hiện thân của Tăng già .
Con khẩn cầu Thầy
Thích Ca Mâu Ni - Kim Cang Tŕ .
Bậc thầy thánh thiện của con ,
Hiện thân của tất cả Nam thần .
Con khẩn cầu Thấy
Thích Ca Mâu Ni – Kim Cang Tŕ .
Bậc thầy thánh thiện của con ,
Hiện thân của mọi thần Hộ pháp .
Con khẩn cầu Thầy
Thích Ca Mâu Ni - Kim Cang Tŕ .
Bậc thầy thánh thiện của con ,
Hiện thân tất cả chổ quy y .
Con khẩn cầu Thầy Thích Ca Mâu Ni -
Kim Cang Tŕ .

Quán đức Thích Ca Mâu Ni trên đỉnh đầu và đọc

Kính lễ Thích Ca Mâu Ni , bậc Đạo sư ,
Đấng chiến thắng .
Con kính dâng Ngài đồ cúng ,
Con xin quay về nuơng tựa Ngài .

OM  MUNI  MUNI  MAHÀMUNI YE  SVÀHA

Đọc hồng danh và chú nhiều lần sau đó đọc lời hồi hướng công đức

Nhờ công đức nầy mong cho con ,
Sớm thành một bậc Thầy như Phật .
Mong cho con dẩn đạo mọi hữu t́nh ,
Cũng đến địa vị ấy .

Lời cầu nguyện theo LAMRIM .

Do hai thứ tích lũy mà con đă làm ,
Với nhiều nỗ lực trong thời gian dài .
Công đức rộng lớn như hư không ,
Mong con thành một đức Phật hùng lực .
Để hướng dẩn hữu t́nh , những người -
Tâm nhăn bị khép lại bởi vô minh .
Từ đây trở đi đời đời kiếp kiếp ,
Xin đức Văn Thù hăy săn sóc con ,
Xin cho con t́m được đạo lộ tối thượng trong giáo lư ,
Tu tập theo đó và làm chư Phật hài ḷng ,

Mong con sử dụng mọi điều đă chứng trên đạo lộ ,
Để xua tan bóng tối vô minh của chúng sanh .
Nhờ từ bi mănh liệt và phương tiện khéo ,
Mong con bảo tŕ giáo lư của đức Như Lai .
Bất cứ nơi nào nền giáo lư chưa lan đến ,
Hay đă bị suy tàn .
Xin cho con với Tâm Đại Bi thúc đẩy ,
Sẽ gieo rắc ánh sáng kho tàng giáo lư nầy .
Do thiện sự của chư Phật , Bồ Tát ,
Và pháp thù thắng từng giai đoạn đến giác ngộ .
Mong rằng :
Tâm những người cầu giải thoát sẽ được phong phú ,
Và công việc của chư Phật sẽ tiếp nối lâu dài .
Mong cho mọi sự đều hỗ trợ ,
Cho việc tu tập pháp lành .
Mong cho những ǵ làm chướng ngại pháp sẽ tan biến ,
Trong mọi đời kiếp , mong cho mọi người và loài phi nhân .
Không đoạn tuyệt con đường thanh tịnh mà chư Phật ngợi khen ,
Mỗi khi những nghi thức chuẩn bị tối thượng thừa -
Được làm đúng cách và nghiêm túc ,
Xin những bậc có oai thần hăy công bố điều ấy .
Và mong cho một biển điềm lành l
Lan khắp bốn phương .

Tụng đọc thành khẩn hồi hướng công đức
 bạn đă có để thỏa măn với ước nguyện bản thân và hữu t́nh
 

Jampael Lhendrub soạn theo giáo lư phái Kadampa

Mong sao những hệ phái tâm truyền của đức Văn Thù - đấng che chở hữu t́nh sẽ không biến mất mà sẽ trở thành một lá cờ chiến thắng cho pháp bảo .

QUY – Y

Tác Pháp quy-y quán

Trước bậc Thầy không khác Đức Phật và Đấng Kim Cang Tŕ
Con xin dập đầu kính lễ và quy y trong tất cả thời gian .
Xin Thầy v́ ḷng từ bi rộng lớn hăy che chở cho con

*Nghi thứ nhất :

Lau nhà , bày các biểu tượng thân khẩu ư giác ngộ .

*Nghi thứ hai :

Kiếm đồ cúng hợp pháp và bày biện đẹp mắt .

*Nghi thứ ba :

Ngồi theo thế có 8 sắc thái của Tỳ Lô Giá Na rồi quy y và phát Bồ Đề Tâm trong tâm trạng đặc biệt thành khẩn .

Quán đối tượng quy y :

Trong không gian trước mặt tôi là một Bảo ṭa rộng được nâng bằng 8 con sư tử khổng lồ . Trên ṭa ấy có một bồ đoàn làm bằng đóa sen nhiều màu , một Mandala nhật luân và nguyệt luân .

Trên ấy an tọa một h́nh ảnh mà bản chất là bổn sư của tôi dưới h́nh dạng Thích Ca Mâu Ni . Thân Ngài như bắng vàng ṛng , đỉnh đầu có tướng nhục kế nhô cao .

Ngài có một mặt hai tay , tay phải bắt ấn địa xúc , tay trái bắt ấn nhập định trong khi Ngài cầm một b́nh bát đựng đầy cam lồ bất tử . Ngài khoát y vàng , trang hoàng với đầy đủ các tướng hảo và tướng phụ : Ngài cùng bản chất với ánh sáng và ngồi giữa một vùng quang minh từ thân Ngài phát ra . Hai chân Ngài bắt chéo theo thế Kiết Già Hoa Sen .

Xung quanh Ngài là những bậc thầy của tôi và bậc thầy trong hệ phái , những thần hộ mạng , Chư Phật , Bồ Tát , nam Thần , nữ Thần và Hộ Pháp . Trước mổi vị nầy là những pháp mà họ khẩu truyền , bằng dạng những sách tờ rời có bản chất ánh sáng .

Những vẽ mặt của phước điền này chứng tỏ rất hài ḷng về tôi . Về phần tôi , tôi hết ḷng tin tưởng các Ngài khi nhớ lại những đức tính và ḷng từ bi của họ .

Từ vô thủy đến nay , con và tất cả hữu t́nh , đă từng là mẹ của con , đă bị trôi lăn trong sanh tử và trong một thời gian dài đă kinh quá vô lượng nổi khổ luân hồi nói chung và những thống khổ của đọa xứ nói riêng .

Ngay giờ đây cũng thật khó mà thấu hiểu cho hết tầm mức sâu và rộng của nổi khổ ấy .

Nhưng bây giờ , con đă đạt được một điều đặc biệt khó có và rất lợi lạc . Đó là thân người may mắn . Gặp được giáo lư Phật rất là khó khăn . Bây giờ con đă gặp được giáo lư ấy , nếu con không đạt thành quả Phật toàn giác – h́nh thức của sự giải thoát cao nhất khỏi mọi thống khổ sinh tử . Con sẽ lại phải trải qua toàn bộ nổi khổ sinh tử nói chung và quan trọng hơn nũa là những nổi khổ trong ba đọa xứ nói riêng .

Năng lực che chở con khỏi rơi vào đọa xứ là ở nơi bậc thầy và ba ngôi báu .

Bởi thế , v́ tất cả hữu t́nh , những bà mẹ của con về trước , con sẽ đạt thành Phật quả . Do vậy con xin quy y bậc thầy và ba ngôi báu .

- Con xin quy y về nương tựa Thầy
- Con xin quy y về nương tựa Phật
- Con xin quy y về nương tựa Pháp
- Con xin quy y về nương tựa Tăng

( Đọc 3 lần hoặc nhiều lần càng tốt )

Cho đến ngày giác ngộ , con xin nương tựa Phật , Pháp và hội chúng tối cao , với công đức có được nhờ bố thí vân vân . Mong con thành tựu Phật quả v́ tất cả hữu t́nh .

( Đọc 3 lần để phát Bồ Đề Tâm )

Tụng bài sau đây nhiều lần hoặc 3 lần , thiền quán về :

Tứ vô luợng tâm cho thấm nhuần ḍng tâm của hành giả .

Thật tốt biết bao nếu tất cả hữu t́nh trú tâm xa , thoát khỏi thân sơ yêu ghét . Mong sao họ đạt đến tâm trạng nầy . Tôi sẽ đưa họ đến tâm trạng nầy. Mong tôi được lực gia tŕ của các bậc Tôn sư và chư Thần để có năng lực làm việc ấy .

Thật tốt biết bao nếu tất cả hữu t́nh có hạnh phúc và nhân hạnh phúc . Mong sao họ có được . Tôi sẽ làm cho họ có được . Mong tôi được lực gia tŕ của các bậc Tôn sư và chư Thần để có năng lực làm việc ấy .

Thật tốt biết bao nếu tất cả hữu t́nh thoát được quả khổ đau và nhân của khổ đau . Mong sao họ thoát được . Tôi sẽ làm cho họ thoát được . Mong tôi được lực gia tŕ của các bậc Tôn sư và chư Thần để có năng lực làm việc ấy .

Thật tốt biết bao nếu tất cả hữu t́nh không bao giờ rời khỏi phúc lạc tái sinh cao và giải thoát . Mong sao họ đạt được điều nầy . Tôi sẽ làm cho họ đạt được điều nầy . Mong tôi được lực gia tŕ của các bậc Tôn sư và chư Thần để có năng lực làm việc ấy .

Với những lời sau đây ,
Hăy phát  sinh tâm Bồ Đề mănh liệt

V́ tất cả hữu t́nh , tất cả đều là Mẹ tôi, tôi sẽ làm bất cứ ǵ để nhanh chóng , nhanh chóng đạt được Vô thượng Bồ Đề . Bởi thế tôi sẽ nhập định về giáo lư dạy các giai đoạn của con đường đưa tới giác ngộ. Cánh cửa đi vào đạo lộ sâu xa của pháp Du già chư Thiên Đạo sư .

Xin cho mặt đất khắp nơi
Không c̣n sỏi đá gai góc
Bằng phẳng như ḷng bàn tay
Bản chất như ngọc lưu ly
Nhưng mà vẫn  mềm dịu
Mong sao những phẩm vật cúng dường
Của Nhân Thiên
Có thực và do tâm biến hóa
Những đụn mây đồ cúng , vô tỉ của Đức Phổ Hiền
Sẽ tràn ngập khắp cả hư không

OM NAMABHAGAVATE ,VAJRA  SARA  PRAMARDANE . TATHAGATAYA , ARHATE  SAMYAKSAM  BUDDHAYA .  TADYATHA ,  OM  VAJRE  VAJRE ,  MAHA  VAJRE ,  MAHA .  TEJRA  VAJRE ,  MAHA VIDYA  VAJRE ,  MAHA  BODHICHITTA  VAJRE ,  MAHA  BODHI  MANDOPA  SAMKRAMANA  VAJRE ,  SARVA  KARMA  ÀVARANA  VISHODHANA  VAJRE  SVÀHA .

( Ba lần )

Làm phép đồ cúng bằng các lời sau đây

Do năng lực của Tam Bảo , do oai thần của chư Phật và Bồ Tát gia tŕ , cùng với uy lực do hai thứ tích lũy của các Ngài , do năng lực của sự thanh tịnh bất khả tư ngh́ của pháp giới , tất cả hăy trở thành chân như .

Nghi Thứ tư :

CÚNG DƯỜNG
Nghi Thức Tư Quán Ruộng Phước
( Tác pháp cúng dường quán )
Phép quán phước điền

Trong không gian đại lộ mà chư Thần sử dụng,
Được thấy như là phối hợp của phúc lạc và Tánh không.
Giữa những đồ cúng dường của Phổ Hiền ,
Như những lớp mây trùng trùng điệp điệp .
Có cây ước trang hoàng giữa lá hoa và trái.
Trên đỉnh cây có một bảo ṭa rực rở năm màu,
Trên bảo ṭa một đóa sen to lớn.
Với những vần nhật nguyệt ,
Trên đó an tọa vi thầy gốc của tôi .
Người đă ba lấn tử tế với tôi ,
Ngài tự bản chất vốn là tất cả chư Phật .
Nhưng mang dáng vẽ một thầy tu áo vàng,
Với gương mặt hai bàn tay ,
Và nụ cười tỏa rạng .
Bàn tay của thầy bắt ấn thuyết pháp,
Tay trái bắt ấn nhập định .
Trong khi cầm một b́nh bát đựng đầy cam lồ ,
Ngài mặc ba thứ pháp y màu vàng chói.
Đầu đội mũ học giả hiền trí màu vàng,
Nơi tim Ngài là đức Thích Ca Mâu Ni và
Kim Cang Tŕ .
Dưới dạng một mặt hai tay,
Đang cầm chuông và kim cang chùy.
Ngài cùng ngồi với Dhatvoshvari,
Họ thưởng thức vừa đại lạc vừa không tánh.
Mang đồ trang sức quư báu và thiên y lụa là ,
Thầy tôi có những tướng quy và tướng phụ .
Tỏa ra hằng ngàn tia sáng,
Một áng cầu vồng ngủ sắc bao phủ Ngài .
Ngài ngồi thế hoa sen , năm uẩn thuần tịnh cùa Ngài,
Là năm vị Phật thiền .
Tứ đại của Ngài là bốn bà vợ ,
Giác quan , mạch máu , bắp thịt và khớp xương Ngài .
Thật sự là những vị Bồ Tá t,
Những lổ chân lông nơi Ngài .
Là hăm mốt ngàn La Hán ,
Chân tay Ngài , chư thần phẫn nộ .
Những tia sáng từ thân thể Ngài ,
Là thần bảo hộ các phương .
Đế thích , Phạm thiên và chư thiên khác ,
Đều lạy dài dưới chân Ngài .
Xung quanh Ngài an tọa ,
Những bậc thầy của tôi rất nhiều vị Thần hộ mạng ,
Mandala của họ. chư thiên tùy tùng thi giả .
Chư Phật và Bồ Tát ,
Nam thần Dakas và những thần Hộ Pháp .
Cả ba cửa thân , khẩu , ư các ngài ,
Đều có dấu ấn Kim Cương .
Những tia sáng h́nh lưỡi câu ,
Tỏa ra từ chữ HUM ,
Đem lại những thực thể trí huệ từ chổ ỏ tự nhiên .
Bổng ḥa tan vào nhau không thể phân biệt và cô động lại ,

TRIỆU THỈNH

Hỡi chư vị che chở mọi hữu t́nh ,
Hàng phục ma vương và quyến thuộc ma .
Người biết mọi sự và biết một cách toàn hảo ,
Hỡ chư Phật thế tôn và tùy tùng các Ngài .
Xin hăy đến đây :
Ja Hùm Bam Hoh
Các Ngài trở nên bất khả phân với những Bồ Tát

QUÁN NHÀ TĂM HIỆN RA 

Đây nhà tắm thơm tho ,
Nền bằng thủy tinh trong sáng .
Cột nhà sáng đẹp tuyệt trần ,
Làm bằng đủ thứ châu ngọc -
Trang trí với tàn lọng ngọc trai .
LỄ TẮM RỮA THÂN PHẬT 

Ngay sau khi Phật ra đời,
Chư Thiên tắm rữa thân Ngài.
Nay con cũng dùng nước chư Thiên,
Để tắm rửa thân các đấng Thiên thệ .

OM  SARVA  TATHÀGATA  ABHISHEKATA  SAMAYA  SHRIYE  ÀH  HÙM

Thân Ngài sinh ra từ mười triệu đức hạnh và thù thắng,
Lời Ngài làm thỏa măn hy vọng-
Của vô lượng hữu t́nh
Ư Ngài thấy mọi pháp khả tri đúng như thật ,
Con xin tắm rữa thân đức Thích Ca Kim Cang Tŕ .

OM  SARVA  TATHAGATA  ABHISHEKATA  SAMAYA  SHRIYE  ÀH  HÙM

Con tắm rửa những thân thể của hê phái Hành Động Quảng Đại,
Con tắm rữa thân thể của hệ phái Tri Kiến sâu xa.

Con tắm rữa thân thể của hệ phái Hành Động Dâng Hiến ,
Con tắm rửa thân thể những bậc thầy trong hệ phái con theo .

OM  SARVA  TATHAGATA  ABHISHEKATA  SAMAYA  SHRIYE  ÀH  HÙM

Con tắm rữa thân chư Phật ,
Những bậc đạo sư của chúng con.
Con tắm rữa thân của Thánh Pháp ,
Đấng che chở cho chúng con .
Con tắm rữa thân của Tăng ,
Những vị cứu tinh của chúng con .
Con tắm rữa thân của ba ngôi báu ,
Nơi nương tựa của chúng con .

OM  SARVA  TATHAGATA  ABHISHEKATA 
SAMAYA  SHRIYE  ÀH  HÙM

LAU KHÔ THÂN PHẬT

Con lau những thân thể của Ngài -
Với thứ vải vô song ,
Sạch sẽ và thấm nhuần hương chọn lọc .

OM  HÙM  TRÀM  HR̀H ÀH  KÀYA 
VISHODHANAYE  SVÀHA

XỨC DẦU THƠM 

Con xức dầu thân thể sáng chói của Mâu Ni
Sáng chói như vàng ṛng khéo luyện
Với những thứ hương hảo hạng
Mà hàng tỷ thế giới có được
Để hiến dâng

DÂNG  Y 

Do ḷng tin kiên cố của con ,
Con xin dâng thiên y - mềm , nhẹ .
Mỏng – cho Ngài , người đă thành tựu ,
Thân Kim cương bất hoại -
Xin cho con cũng được thân Kim cương .

DÂNG ĐỒ TRANG SỨC 

Tất cả chư Phật tự nhiên đă được trang sức ,
Bằng những tướng quư và đẹp.
Các Ngài không cần đồ trang sức khác ,
Nhưng con vẫn dâng lên ngọc ngà đẹp nhất .
Để tất cả hữu t́nh sẽ có được ,
Cái thân đủ tướng quư như Ngài.

THỈNH CHƯ PHẬT AN TỌA

V́ chư Phật thương xót ,
Tất cả hữu t́nh và con .
Nên con xin Ngài hăy lưu lại ,
Bằng thần lực của Ngài -
Bao lâu con c̣n dâng đồ cúng .

Nghi thứ năm :

Cầu Nguyện

Dâng lời cầu nguyện bảy phần và một Mandala vũ trụ ,
con đường chứa mọi điểm then chốt để tích lũy công đức
 và tịnh hóa bản thân
.

Thân Ngài sinh từ mười triệu thiện đức và thủ thắng ,
Lời Ngài làm thỏa măn niềm hy vọng của vô lượng hữu t́nh .
Ư Ngài thấy đúng như thật mọi cái khả thi ,
Con kính lễ bậc chúa tể ḍng họ Sakya .
Ḷng bi mẩn bao la của đấng Kim Cang Tŕ ,
Nhận thức tối thượng của Tilopa và Atisha .
Con kính lễ hệ phái của Hành động Dâng Hiến ,
Di Lạc , Vô Trước , Thế Thân , Vimuktisena .
Paranasena , Vinitasena , Pháp Xứng ,
Haribhadra , hai vị Kusalis và Suvarnadvipi ,
Con kính lễ hệ phái Hành động Quảng Đại .
Văn  Thù , vị Bồ Tát phá hủy hữu và phi hữu ,
Long Thọ , Nguyệt Xứng và Vidiakokila .
Cùng những pháp tử của Long Thọ ,
Những người theo đúng nghĩa Phật dạy .
Con kính lễ hệ phái Tri Kiến sâu xa ,
Atisha ,người nắm giử chỉ giáo tối thượng .
Về lư và hạnh -
Dromtoenpa , cha đẻ của giáo lư phái Kadampa .
Bốn hành giả khổ hạnh , ba anh em ,
Và những vị khác .
Con kính lễ những vị thầy Kadampas ,
Tsong khapa , phục hưng truyền thống tiên phong -
Trên xứ tuyết .
Gyaelsad je , nhà lư luận học lớn ,
Thần thông quảng đại .
Kaedrub je , chúa tể của Kinh giáo và Mật giáo ,
Kính lễ hệ phái của cha và con  .
Đấng Kim Cang Tŕ , nhập thể của ba chỗ quy y ,
Mang h́nh hài những bậc thầy hướng đạo .
Để điều phục các đệ tử ,
Người ban cho những thành tựu thế gian .
Và xuất thế .
Con kính lễ những bậc thầy từ bi ,
Ôi hởi những con mắt giúp con thấy suốt .
Kinh điển rộng lớn ,
Những cánh cửa tối thượng .
Đưa người may mắn đến giải thoát ,
Những người dùng phương tiện khéo .
Thương yêu che chở con ,
Con kính lễ những vị hướng đạo tâm linh .
Thần Guhyasamaja , Thần Heruka đầy phúc lạc ,
Thần Yamantara quang vinh và những vị khác .
Đấng che chở bốn bánh xe của vô số Mật điển ,
Con kính lễ chư Thần bảo hộ .
Biển công đức nhiệm mầu do nguyện lực cao sâu ,
Hành vi không bao giờ có ai sánh kịp .
Thực hiện trong thời kiếp may mắn ,
Con kính lễ ngàn đức Phật hiền kiếp .
Sunaman , Ratna , Suvarnabhadra , Ashoka ,
Pháp Xứng , Abhijna . Dược Sư Vương , Thích Ca Mâu Ni .
Những vị hoàn tất tinh túy ,
Của những lời nguyện lớn nhất .
Con kính lễ tám đấng thiện thệ ,
Trí Bát Nhă , bà mẹ của chư Phật .
Đă phá hủy những hạt giống ,
Của tất cả phiền năo đen tối .
Đă tẩy trừ tận gốc những khổ đau ,
Con kính lễ pháp của ba thừa .
Văn Thù , Kim Cang Thủ , Quán Thế Âm ,
Địa Tạng , Sarvanivaravishkambhi .
Hư Không Tạng , Di Lặc , Phổ Hiền ,
Con kính lễ tám vị Pháp Vương Tử Bồ Tát .
Những vị đă thiền quán về mười hai nhân duyên ,
Đă thân chứng trí tuệ của bậc Độc Giác .
Những vị nghe âm thanh thuyết pháp ,
Của đấng Thích Ca Mâu Ni .
Đă giương cao ngọn cờ chánh pháp ,
Angaja , Ajita , Vanavasin .
Kàlika , Vajriputra , Shibhadra ,
Kanakvatsa , Kanakbharadvàja .

Thánh Bạc Câu La , La Hầu La ,
Chu Lợi Bàn Đà , Tân Đầu Lô Phả La Đọa .
( Chùdapanthaka , Pindolabhravàja ) ,
Bàn Đà Dà , Nàgasena , Gopaka , và Abheda .
Con kính lễ các bậc trưởng lăo ,
Và quyến thuộc Thanh Văn .
Những vị đang nh́n xuống từ đất thiêng Kechari ,
Những vị có thiên nhăn -
Và thường làm các thần thông ,
Săn sóc các hành giả ,
Như mẹ săn sóc con một .
Con kính lễ ba bộ loại nữ thần Dakinis ,
Từ quá khứ xa xăm , khi đức Thế tôn c̣n ở đời .
Các Ngái đă theo hộ vệ và
Như bà mẹ đối với con yêu ,
Các Ngài mỉm cười hoan hỉ .
Về những người hành tŕ đúng pháp ,
Con kính lễ chư thần Hộ pháp và bảo vệ .
Dhrtaràshtra , Virùdhana ,
Virùpàksha , và Vaishravaka .
Các Ngài thống lĩnh quyến thuộc và giử bốn cổng ,
Con kính lễ bốn vị Đại Thiên Vương .
Với tất cả những bậc đáng đảnh lể ,
Con lạy dài với niềm tin tuyệt đối .
Với bao nhiêu thân thể ,
Nhiều như số cát bụi trong thế gian .
Kính lễ đấng Thánh Manjushŕ trẻ tuổi ,
Kính lễ tất cả đức Như Lai trong ba thời gian .
Những đấng Sư tử trong nhân loại ,
Được t́m thấy trong mười phương thế giới .
Với Thân , Lời ,  Ư Thanh Tịnh ,
Con kính lễ từng vị một trong các Ngài .
Với lời nguyện mănh liệt những hành vi cao cả ,
Con lạy dài trước tất cả chư Phật .
Con quán tưởng con có nhiều thân ,
Như vi trần trong thế giới .
Trên mỗi vi trần có vô số Phật ,
Nhiều bằng số vi trần trên vũ trụ .
Và chư Phật ấy ngồi giữa chúng hội Bồ Tát ,

Cũng thế con tin tưởng -
Tất cả chư Phật ở đầy khắp hư không pháp giới .
Con ca tụng diệu đức của tất cả chư Như Lai ,
Dùng một biển vô tận những lời tán dương .
Với một biển lớn âm thanh tuyệt diệu ,
Để xưng tán tất cả các đấng Thiện thệ .
Con kính dâng lên chư Như Lai ,
Những hoa thơm và tràng hoa chọn lọc .
Những tiếng nhạc của xập xoă đánh vào nhau ,
Nước thơm hảo hạng và lọng báu .
Đèn dầu và hương chiên đàn ,
Con dâng lên chư Như Lai .
Những  y phục lụa là , hương quư nhất ,
Những núi hương bột , cao bằng Tu di sơn .
Và một trưng bày tuyệt diệu toàn những thứ vô tỉ ,
Tất cả đồ cúng nhiều và vô song ấy .
Con quán tưởng để dâng cúng chư Như Lai ,
Trước tất cả chư Như Lai con dập đầu kính lễ .
Để cúng dường bằng năng lực ,
Của niềm tin nơi con vào các hành vi cao cả .

DÂNG MANDALA VÀ ĐỌC

OM  VAJRA  BHÙMI  ÀH  HÙM  -
B́nh báu bằng vàng ,

OM VAJRA REKHE ÀH HÙM  -
Một dăy núi sắt vây quanh .

Ở giữa là Tu di sơn vua các ngọn núi
Phương Đông là lục địa Đông thắng thần châu
Phương Nam là Diêm phù đề
Phương Tây là Tây ngưu hóa châu
Phương Bắc là xứ Kuru ( Bắc cu lô châu )
Rồi ở phương Đông , các tiểu lục địa Dehi và Videha
Nam , Chàmara và  Aparachàmara
Tây , Shàthà và Uttaramantrina
Bắc , Kuru và Kaurava

Những núi châu báu , cây ước , ḅ ước , mùa màng không cần cày cấy. Bánh xe báu , ngọc báu , nữ báu , voi báu , ngựa báu , đại tướng báu . B́nh báu lớn chứa châu ngọc . Những nữ thần của sắc đẹp , tràng hoa  , nhạc , vũ , hương trầm , ánh sáng , hương hoa . Nhật nguyệt , lọng báu , tràng phan của chiến thắng tuyệt đối . Trung ương là cả tài sản mỹ lệ của chư thiên và nhân loại.

Tất cả các thứ nầy con xin dâng hiến vị Bổn sư đầy từ mẩn của con trong hệ phái , cùng vị Lama vỉ đại Lozang Tubwang Dorje Chang , chư thiên và quyến thuộc . V́ tất cả hữu t́nh , xin Ngài từ bi nạp thọ những thứ nầy  . Xin nhận lấy và gia hộ cho con .

Xin dâng b́nh nầy , xức đầy hương,
Rắc đầy hoa , trang hoàng bằng núi Tu di .
Các châu lục , trời trăng ,
Tất cả đều được quán thành cỏi Phật .
Mong cho tất cả hữu t́nh thưởng thức đất tịnh nầy ,
Con hiến dâng tất cả thân lời ư của con .
Cùng tất cả hữu t́nh ,
Những lạc thú của chúng con .
Những công đức cả ba thời ,
Con dâng cúng trong tâm một Mandala quư báu .
Và khối lượng đồ cúng của đức Phổ Hiền ,
Dâng hết cho các bậc Tôn sư .
Chư Thần và ba ngôi báu ,
Xin v́ ḷng đại bi mà nhận lấy và gia hộ cho con .

I DAM  GURU  RATNA  MANDALAKAM  NIRYÀTAYAMI

( Nếu muốn ghi chi tiết hơn ,
có thể đọc bài kinh sám hối những tội phạm giới )

(  THẦN CHÚ ĐỂ TĂNG CÔNG ĐỨC  )

OM  SAMBHARA  SAMBHARA VIMANASRA  MAHẢ VAJRA  HÙM

OM  SMARASMARA  VIMANASKARA  MAHÀ  VAJRA  HÙM

Chương Tiếp


   
 

Trở về đầu trang

   

Webmaster@maytrang.org