Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 


LỜI NGUYỆN MANDALA
KIM CƯƠNG GIỚI

 
 
 

 

Namo Guru ! .

Vào ngày thứ mười tháng Thân năm Thân , Đạo sư của Uddiyana phát lên lời nguyện này nhân dịp mở Mandala Kim Cương giới trong pḥng trung ương phủ năm ngọc bích của chùa Samye . Sau đó nhà vua và các đệ tử dùng nó làm thời thực hành hằng ngày . Mọi thế hệ tương lai nên toàn tâm dùng nó như sự tu hành của họ .

1.
Các bậc Điều Ngự và các Phật tử trong mười phương bốn thời,
Các chúng Guru, Yidam, Dakini và Hộ pháp.
Xin tất cả các ngài đến đây, nhiều như bụi trong thế giới.
Và ngồi trên toà sen và nguyệt toà trong bầu trời trước mặt con.

2.
Với Thân , Khẩu và Tâm kính cẩn con lễ lạy .
Và dâng các Ngài đồ cúng bên ngoài , bên trong, bí mật và như như .

3.

Trong sự hiện diện của Như Lai đối tượng của ḷng kính ngưởng . Con cảm thấy xấu hổ cho các hành động xấu trong quá khứ . Và ăn năn sám hối các nghiệp bất thiện trong hiện tại . Con sẽ chừa bỏ và xa ĺa chúng trong tương lai.

Con tuỳ hỷ mọi công đức gom chứa và cầu thỉnh các bậc Điều Ngự không nhập Niết bàn mà vẫn chuyển bánh xe Pháp Ba Tạng và giáo lư không ǵ sánh.

Mọi tích luỹ công đức con hồi hướng đến tâm của chúng sanh . Để họ có thể đạt đến giải thoát vô thượng .

4.

Chư Phật và các tuỳ tùng thị giả của các ngài, xin hăy nghe con ! . Mong lời nguyện toàn hảo con phát ra này được tương ưng hoà hợp với Đức Phật Phổ Hiền và các con của Ngài và với trí huệ của Đức Văn Thù cao quư .

5.

Nguyện tất cả các đạo sư quư báu, ánh sáng rực rỡ của giáo pháp thấu đến mọi chốn mọi nơi như bầu trời .

Nguyện các ngài soi sáng trên mổi người như mặt trời , mặt trăng và nguyện cuộc đời các Ngài vững vàng như núi .

6.

Nguyện tăng Già quư báu nền tảng của giáo pháp được hoà hợp giữ các nguyện thanh tịnh và thịnh vượng trong tâm họ .

Nguyện các hành giả Mật Thừa tinh túy của giáo Pháp giữ các Samaya và hoàn thành các giai đoạn phát triển và thành tựu .

Nguyện bậc cai trị hộ tŕ Pháp người bảo trợ giáo Pháp mở rộng quyền cai trị và giúp đở cho Phật giáo .

Nguyện giới quư tộc và các trưởng bộ tộc những tôi tớ của giáo Pháp tăng trưởng trí thông minh và được thêm tháo vác .

7.

Nguyện mọi chủ gia đ́nh giàu có, những người tài trợ cho giáo Pháp được thịnh vượng , hoan hỉ và thoát khỏi tổn hại .

Nguyện mọi quốc gia với ḷng tin với giáo Pháp được hoà b́nh và hạnh phúc, thoát khỏi chướng ngại .

8.

Nguyện rằng tôi một thiền giả trên con đường có được Samaya không t́ vết và hoàn thành các ước nguyện .

Nguyện bất kỳ ai liên hệ đến tôi qua nghiệp tốt cũng như nghiệp xấu bây giờ cho đến cuối cùng đều được chư Phật thương tưởng .

Nguyện tất cả chúng sanh đi vào cửa của thừa Vô thượng và đạt đến vương quốc bao la của Đức Phổ Hiền .

Hăy nỗ lực trong lời nguyện này cả sáu thời . 

SAMAYA!
ẤN NIÊM
SARVA MANGALAM
Om ah Hum vajra Guru Padma Shiddhi Hum.
(Trích lời khai thị của Đức Liên Hoa Sanh, trên con đường Đại Toàn Thiện.)


 

Trở về đầu trang

 
 

Webmaster@maytrang.org