Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 

KHAI THỊ
THỰC HÀNH PHẬT PHÁP
THẾ NÀO CHO ĐÚNG

 
 
 

 

( Padmakara , đạo sư của Uddiyana, ngụ ở Samye sau khi được vua mời qua Tây Tạng .
Ngài ban nhiều lời dạy cho vua , các lănh chúa và các thiện nam , tín nữ nơi phần phía đông của chánh điện. V́ họ không hiểu chính xác , Ngài lập lại lời khuyên bảo nầy ).

Đạo sư Padma nói :

Dầu ta dạy nhiều bao nhiêu , dân Tây Tạng cũng không hiểu ; thay vào đó , họ chỉ dấn ḿnh vào các việc tồi tệ . Nếu , các ông  muốn thực hành pháp , từ trong cốt lỏi của ḷng ḿnh , hăy làm thế nầy :

1/.

- Là một cư sĩ Phật giáo , không có nghĩa là , chỉ ǵn giữ giới căn bản ; mà có nghĩa là , vất bơ các hành động xấu ác .

- Là một Sa di , không có nghĩa là , chỉ thừa nhận một bề ngoài trong sạch ; mà có nghĩa là , thực hành Đức Hạnh một cách đứng đắn .

- Là một Tỳ Kheo , không có nghĩa là , chỉ kiểm soát Thân , Ngữ , Ư  trong hoạt động thường nhật và bị cấm làm mọi thứ ; mà có nghĩa là, đem mọi nguồn gốc của Đức Hạnh vào con đường Đại Giác Ngộ .

2/.

- Giới đức , không đơn giản chỉ là mặc y vàng ; mà có nghĩa là , sợ sự chín thành của Nghiệp .

- Là một người bạn đạo , không có nghĩa là , có một thái độ , một phẩm  giá ; mà có nghĩa là , một người bảo bọc vinh quang cho bất kỳ ai .

- Là một thiền giả , không có nghĩa là , sống một cách chơn chất ; mà có nghĩa , ḥa tâm ḿnh với bản tánh của Pháp tánh .

3/.

- Là một Mantrika – Hành giả Kim Cang Thừa – không có nghĩa chỉ lẩm bẩm các thần chú ; mà có nghĩa , đạt đến giác ngộ một cách nhanh chóng , qua con đường hợp nhất của phương tiện và trí tuệ .

- Là một thiền giả , không có nghĩa chỉ sống trong một hang động ; mà có nghĩa , tu hành trong thật nghĩa ( của trạng thái bản nhiên ).

- Là một ẩn sỉ , không có nghĩa , sống trong rừng sâu ; mà có nghĩa , Tâm người ấy thoát khỏi các tạo tác nhị nguyên .

4/.

- Có học , không chỉ có nghĩa duy tŕ tám mối quan tâm thuộc thế gian ; mà có nghĩa phân biệt được đúng sai .

- Là một Bồ Tát , không có nghĩa giữ sự quan tâm bên trong đến chính ḿnh ; mà nổ lực trong những phương tiện , để giải thoát tất cả chúng sinh thoát ṿng sinh tử .

5/.

- Có đức tin , không có nghĩa là , rên rỉ , thút thít ; mà c̣n có nghĩa là , đi vào con đường chánh do không biết sợ chết và tái sinh .

- Chuyên cần , không có nghĩa là , dấn thân vào các hoạt động khác nhau không ngừng nghĩ ; mà có nghĩa , nổ lực trong các phương tiện để bơ sinh tử lại phía sau .

- Rộng lượng , không đơn giản nghĩa là , cho theo khuynh hướng và thiện lệch ; mà có nghĩa , giải thoát sâu xa khơi sự bám chấp vào bất cứ sự ǵ .

6/.

- Chỉ dạy bằng miệng , không có nghĩa là , nhiều cuốn sách được viết ; mà có nghĩa là , một vài lời đánh thẳng vào điểm yếu nghĩa trong tâm .

- Cái thấy , không có nghĩa là , quan điểm triết học ; mà có nghĩa , thoát khỏi mọi giới hạn do tâm thức tạo ra .

- Thiền định , không có nghĩa là , chú tâm vào cái ǵ đó với tư tưởng ; mà có nghĩa , tâm an định trong tánh giác bản nhiên , thoát khỏi mọi tập trung .

7/.

- Hành động tự nhiên , không phải là hành động buông thả điên cuồng ; mà có nghĩa , tự do khỏi sự trụ vào các tri giác huyễn hóa , mà cho là thật .

- Trí tuệ , không có nghĩa là trí thông minh sắc bén của tư tưởng ư thức sai lầm ; mà có nghĩa , hiểu được rằng mọi hiện tượng , đều vô sanh và ĺa tâm , ư , ư thức

8/.

- Học hỏi , không có nghĩa là , nhận lời dạy qua lổ tai ; mà có nghĩa , cắt đứt ư niệm phân biệt sai lầm và có được cái hiểu biết vượt khỏi tâm thức ư niệm .

- Tư duy không có nghĩa , chỉ là theo đuổi sự suy nghĩ theo danh tướng giả định ; mà có nghĩa , cắt đứt sự bám níu lầm lạc .

- Quả không có nghĩa là , các sắc thân được mời thỉnh từ Akanishtha ; mà có nghĩa , nhận ra bản Tánh của tâm và đạt đến sự an định trong đó .

9/.

- Chớ lầm lẩn những chữ , lời cho là ư nghĩa của các lời chỉ dạy .Hăy , ḥa lẩn sự thực hành với thân tâm của ḿnh , và đạt đến sự giải thoát khỏi sanh tử ngay bây giờ . 

SAMAYA
Ấn niêm
 

 

Trở về đầu trang

 
 

Webmaster@maytrang.org