Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

    Padmasham  
 
 

2- Con  Đường  Tỉnh Lặng

 
 
 

   

THÁNG 4

1/4.
Rất cần thiết giúp đở người khác không phải chỉ trong cầu nguyện . Mà cả trong sinh hoạt nơi đời sống thường nhật . Nếu không thể giúp người khác ít nhất chúng ta có thể chấm dứt hành động làm tổn thương người khác .

2/4.
Quan sát người thiện đau khổ và người ác tâm vẫn có sự lợi ích an vui , nếu công nhận như thế là thiển cận , v́ kết luận có thể quyết định trong tính cách vội vàng . Nếu phân tích  kỷ lưởng sẽ t́m những người  gây hấn chắc chắn không hạnh phúc . Tốt hơn nên cẩn trọng , có trách nhiệm và cư xử tốt đẹp trong hành vi dẫn đến đời sống tích cực .

3/4.
Tôi khám phá tŕnh độ cao nhất nội tại tỉnh lặng chỉ xảy khi phát triển , mở rộng ḷng tử tế nguyên thuỷ và yêu thương . Càng chú ư hạnh phúc những người khác trạng thái hạnh phúc chính bạn càng lớn dần .

Tu dưỡng trạng thái thân thiện và nồng ấm cho người khác tự nhiên tâm trí vận hành b́nh an . Đó là nguồn năng lượng tối hậu của sự thành công trong cuộc sống .

4/4.
Đối với tôi dường như khoa học miền viễn Tây và triết học miền viễn Đông có thể kết hợp dung ḥa để sáng tạo và h́nh thành nhân loại thực sự trọn vẹn và đầy đủ phẩm tính tốt .

Chỉ con đường nầy con người sẽ nổi bật , lộ sức mạnh từ những điều kiện riêng và trở thành toàn thể .  Sự việc ǵ làm cho tôi hứng thú , như vượt qua những vấn đề - những sự kiện thức tỉnh và cái ǵ đó thực sự quan trọng và sẽ h́nh thành giữa chúng ta và chúng ta là ǵ .

5/4.
Tôi hiểu nghĩa động từ “ mở ” như mở cửa ; nó có thể mở dễ dàng không trở ngại . “ Tự do ” cũng như thế . Chẳng hạn trong trạng thái tự do và mở rộng , bạn có thể nhận những điều mới lạ và muốn cho đi nhiều năng lượng . Con đường đó là giúp đở những người khác , nó thực rất hữu ích và rất cần thiết đặc biệt cho thời này .

6/4.
Tâm thức thô tùy thuộc những vật chất rất nhỏ bé , vụn vặt nhưng tính cách lại nặng nề . Tâm thức nhẹ nhàng độc lập không phụ thuộc vào quá nhiều vào bộ năo . Trong trạng thái Phật , tâm thức thô hoàn toàn tan biến không c̣n xuất hiện .

Sáng chói , phát quang , điều sắp xảy ra . . . ba trạng thái tâm thức  nhẹ nhàng . . . Tất cả đều hoà tan trong ánh sáng trong suốt , nằm ở tầng thâm sâu tận cùng trong tâm thức .

7/4.
Người toàn giác nói rằng : “ Tất cả những điều ông ta có thể làm là dạy chúng ta pháp ( Dharma ) con đường giải phóng đau khổ  , nó tuỳ thuộc vào chúng ta áp dụng pháp trong tu tập . . . Ông ta  không có trách nhiệm ! ” .

8/4.
Bồ tát là thuốc hồi sinh và ban sự sống đến chúng sanh ngay cả những người nghe đến những điều nầy . Khi bạn kết chặt trong sự cần thiết với những người khác . Sự cần thiết của bạn tự tràn đầy và phát sinh tự nhiên .

9/4.
Hăy thử thí nghiệm thân và tâm của bạn bám chặt vào nghiên cứu triệt để trên vận hành tâm thức và kiểm chứng một vài điều tích cực thay đổi bên trong .

10/4.
Tu tập Bồ tát hạnh tự nhiên đem đến sự b́nh an trong thời điểm cái chết xảy đến . Tâm thức mới vừa chết là thời điểm cực kỳ nguy ngập và nếu bạn có khả năng rời bỏ thân vật lư ngay lúc đó với tác động bền vững và tốt đẹp . 

Nó sẽ trở thành  nguồn năng lượng rất mạnh chuyển tiếp liên tục trải nghiệm tích cực trong đời kế tiếp .

11/4.
Nếu trong xă hội cạnh tranh bạn chân thực và thẳng thắn . Trong vài hoàn cảnh người ta học sự lợi ích nơi bạn . Nếu bạn để họ hành động tiêu cực , người ấy sẽ dính chặt  trong hành động không thích hợp và tích trử nghiệp xấu sẽ tổn hại người ấy trong tương lai .

Do đó , có thể chấp nhận được động cơ thúc đẩy với ḷng vị tha là không tán đồng hành động ,  cốt yếu ngăn ngừa những người đó phải  chịu đựng và trải qua kết quả xấu của hành vi bất thiện .

12/4.
Con người có ba phẩm tính : nhận thức Giáo lư ; mở rộng Tâm thức ; Trí thông minh . Có nghĩa có khả năng phân tích sự nhận thức rơ biết và sáng suốt để hiểu chân thực nghĩa qua kiểm chứng giáo lư đức Phật ; phấn khởi và hứa hẹn mang đầy đủ phẩm chất là ḷng nhiệt tâm .

13/4.
Trong quá khứ , cảm thức mạnh của phân chia đem lại cạnh tranh và cảnh cáo , nhưng bây giờ chúng ta phụ thuộc lẫn nhau . Do đó cần giao tiếp , liên lạc đối thoại và thỏa hiệp . Rất có thể tốt với đầu đạn thăm ḍ chạm ngay người nổi loạn và viên đạn ấy nằm ngay trong chính chúng ta .

14/4.
Bất cứ thời đại nào đạo Phật cũng cắm rễ trong vùng đất mới , nơi đó chắc chắn biến đổi phong cách hay đường lối cần tuân theo . Đức Phật chính Ngài giảng dạy hoàn toàn khác nhau tùy theo nơi chốn , nhu cầu và trường hợp người lắng nghe giáo lư . Vậy tất cả chúng ta phải có trách nhiệm lớn để nhận lấy tinh túy cốt lơi Phật giáo và áp dụng tu tập cho đời sống .

15/4.
Tánh không nên hiểu trong phạm vi phát sinh lệ thuộc và gợi lên cảm thức tṛn đầy hiện lượng sáng tạo bởi nhân và quả . Không nên nghĩ chính nó là điều ǵ sẵn có từ nguyên thủy rồi hủy bỏ thiền định . Thực vậy , nó là điều chưa bao giờ rời khỏi sự sống đầu tiên .

16/4.`

Môi trường thiên nhiên dung chứa đời sống toàn thể sinh linh trong vũ trụ . Cây trong câu chuyện đăn sinh là sự kiện có ư nghĩa quan trọng trong đời sống của đức Phật . Mẹ Ngài dựa vào cây chống đở , nương tựa để sanh ra Ngài  .

Ngài đạt sự giác ngộ khi ngồi dưới gốc cây bồ đề và cuối cùng nhập diệt như  cây Tala vững vàng .

17/4.
Bất cứ điều ǵ chúng ta nói , hăy nói rơ ràng và thẳng vào vấn đề , giọng nói nên b́nh tỉnh và nhẹ nhàng không bị ảnh hưởng bởi khống chế , bám chặt hay căm ghét . Hăy nh́n thiện ư những người khác suy nghĩ . Hăy cám ơn họ , v́ nhờ họ mà tôi sẽ đạt trạng thái Phật .

18/4.
Nếu kiên nhẫn với những sự việc b́nh thường tuy đau đớn sẽ không xấu chút nào  . Nhưng không có sức nhẫn nại , dù một việc nhỏ bé nhất cũng trở thành không thể chịu đựng được . Tất cả hầu như tùy thuộc vào thái độ chúng ta .

19/4.
Thiền định là một trong những điều dạy khi có chiều hướng xuống dốc  ,  cảm thức b́nh an sẵn sàng sống trong chúng ta . Tất cả chúng ta đều có khát vọng sâu lắng trong “ Nó ” mặc dù “ Nó ” thường ẩn núp , che đậy và bị ngăn trở . Nếu biết xem xét , kiểm chứng con người tự nhiên một cách  cẩn trọng .  “ Nó ” sẽ rất tốt , giúp đở trên khuynh hướng thiện .

Và  “ Nó ” dường như nói với tôi rằng : “ Thời nay sự linh thiêng hài ḥa đang tăng trưởng hơn , những khát vọng được sống b́nh an với nhau ngày càng  bền vững hơn , mạnh mẽ hơn và sự lan tỏa ngày càng rộng hơn ”  .

20/4.
Có thể , “ Nó ” làm bạn ngạc nhiên , nhưng tôi không hoàn toàn phản đối sự phô diễn của bạo động và tội phạm . Tất cả tùy thuộc vào những bài học mà  bạn vẽ vời ra từ nó .

21/4.
Trái tim thiện ư rất quan trọng và ảnh hưởng trong đời sống thường nhật . Nếu trong gia đ́nh  không có con trẻ , nhưng những thành viên có trái tim ấm áp  với nhau , không khí b́nh an được sáng tạo và h́nh thành . Tuy nhiên nếu chỉ cần một người có cảm giác sân hận , ngay lập tức bầu không khí trong gia đ́nh trở nên căn thẳng .

Mặc dù thức ăn ngon hay căn nhà được bày trí sang trong , bạn vẫn mất b́nh an và tỉnh lặng . Do đó , hiện lượng lệ thuộc rất nhiều vào tâm thức hơn là ngoại vật . Vấn đề quan trọng là : Chúng ta phải có Ḷng Tử Tế Nguyên Thủy và ban phát ḷng tử tế một cách chính xác . Trong thế kỷ nầy phải biết kết nối ,  hoà hợp bộ óc thiện lành với trái tim yêu thương .

22/4.
Tất cả vấn đề gặp trong đời sống hằng ngày . . . nạn đói kém , thất nghiệp , sự phạm pháp , t́nh trạng bấp bênh , không bảo đảm , rối loạn tâm lư , bệnh dịch , nghiện ngập , điên loạn , thất vọng , khủng bố . . . . Tất cả được dựng lên với khoảng cách giữa con người ngày càng rộng hơn .

Nói ra cũng bằng thừa , và quả thật là vô ích v́ ngay nơi đất nước giàu có đau khổ vẫn xảy ra . Trải nghiệm tổ tiên chúng tôi chứng thực “ sự kiện ngay bây giờ ” ; tất cả mọi sự việc nối chuyền với nhau không thể phân ly . Bởi vậy khoảng cách phải được giảm xuống và thu hẹp lại .

23/4.
Sự khác biệt về chũng tộc ( sắc thái , màu da , thành kiến , cái nh́n. . . . và  nền  văn hoá ) phân chia con người . Đối với tôi chỉ có sự hợp nhất không hơn kém . Hệ thống văn hóa khác nhau , lịch sử thế giới nh́n thấy vô lư và nguy hại . Họ điều hành không có ǵ nhưng ḍng máu không có lối thoát , một bế tắc .

Đặc biệt , thời nay khi  tất cả những h́nh ảnh trên trái đất xuất hiện , con đường chúng ta , sự thống nhất chặt chẻ dường như quá rơ ràng đối với tôi . Mỗi bộ phận phải nhận lấy điều nầy như là điểm khởi hành , như nền tảng chính nó .

24/4.
Nếu quảng cáo là nhân tố tốt đẹp và có giá trị  . Đức Phật đă quảng cáo giác ngộ hay Niết bàn . Nếu nó hợp lư và ích lợi , điều đó tốt ; nhưng nếu quảng cáo làm giàu , lường gạt , bốc lột hay lợi dụng hoặc  hướng dẫn sai lầm ; quảng cáo sẽ trở thành nguy hại .

25/4.
Tu dưỡng tiểu kiết giới là tiến tŕnh đ̣i hỏi rất nhiều thời gian . Chờ đợi , mong mơi kết quả ngay lập tức là dấu hiệu không kiên nhẫn , không may mắn . Con người tân tiến muốn tốt nhất , hoàn hảo nhất , nhanh nhất , dễ nhất . Nếu có thể xảy ra như thế th́ đó là con đường vô giá trị , không ra ǵ .

26/4.
Con người gây hấn , mang chiến tranh đến nhân loại xuyên qua sân hận , căm ghét và cảm xúc . Dù họ chiến thắng , thực sự không phải là những dũng sĩ chân thực . Những ǵ họ hành động là sát nhân , là sự hung bạo . Bởi con người sanh ra cuộc sống rất ngắn ngủi , họ sẽ chết . Cho dù những kẻ thù không tử vong trên trận chiến , nhưng cũng phải qua đời ở tại một thời điểm nào đó . Vậy  thực tế , họ là những kẻ sát nhân chuẩn bị đi đến cái chết . Dũng sĩ chân chính là người ngự trị  được hận và thù .

27/4.
Luân hồi . . .  trạng thái sự sống tiếp diễn không ngừng , miên viễn theo chu kỳ khuynh hướng của thói quen . . . Niết bàn . . . tự do xác thực từ sự sống là không có ǵ cả nhưng có nhiều tầng lớp khác nhau thành một chuổi liên tục thiết yếu . Vậy chuổi tâm thức trong sáng liên tiếp luôn luôn hiện diện đó là ư nghĩa Mật điển hay sự liên tục diễn tŕnh Tâm Thức B́nh An .

28/4.
Nếu bệnh nhân là người tín ngưỡng ,  những cơn bệnh tạm thời có thể là bước nhỏ vững chắn cho sự trưởng thành tín ngưỡng . Nếu người ấy không có đức tin , những người bạn cần thể hiện thái độ mẫn cảm , chẳng bao lâu họ  có thể chia sẽ  vấn đề với người ấy .

29/4.
Quá tŕnh chết khởi đầu bằng sự phân hủy những nguyên tố trong thân . Có  tám  phạm vi hoạt động , bắt đầu là tan biến nguyên tố đất rồi nước , lửa , và gió . Đó là trải nghiệm tiến tŕnh tuần tự  trải qua 4 giai đoạn cái nh́n trong giới hạn màu sắc ; xuất hiện sự trông thấy màu trắng , tăng dần nguyên tố màu đỏ , đen gần sự đạt được và nguồn ánh sáng trong suốt của sự chết . Trong thiền định , hành giả có khả năng khám phá trải nghiệm tiến tŕnh tan ră .

30/4.
Hiện thời thế giới chạy theo chủ nghĩa vật chất và con người đi đến chiều hướng cực điểm phát triển bên ngoài , nổ lực săn đuổi những dục vọng tham lam quá độ cho quyền lực chiếm hữu  rộng lớn .

Có những nổ lực , phấn đấu phù phiếm cho sự hoàn chỉnh thế giới mọi nơi liên kết  với nhau . Thế là họ lang thang măi , ngày càng xa tâm thức b́nh an và hạnh phúc nội tại .

Chúng ta sinh ra để nh́n thấy đời sống như bệnh dịch bởi sự lo lắng không ngừng nghĩ trong  kỷ nguyên đầu rẫy những vũ khí . Tâm linh ngày càng trở nên cưỡng bách và khẩn thiết hơn : “ Đời sống tâm linh phải được thừa nhận như căn bản vững chắc thiết lập hạnh phúc và hoà b́nh ”

THÁNG NĂM

1/5.
 Mục đích tôn giáo là làm chủ chính bản thân ḿnh chứ không phải để phê phán hay chỉ trích  người khác . Tốt nhất là quan sát chính ḿnh bao nhiêu lần hành động sân hận , tham lam , tức giận , thù ghét,  kiêu ngạo và ganh tỵ ? . Những điều trên đây nên cẩn trọng và kiểm soát  hằng ngày trong đời sống .

 2/5. Hậu quả chiến tranh nguyên tử có thể  nói đó là h́nh thức tự sát , bởi làm cho không khí và đại dương ( môi trường ) ô nhiễm . Chỉ v́ muốn đạt được mục tiêu ích lợi tạm thời mà lại đưa đến nguyên nhân hủy diệt nền tảng sống c̣n
3/5.
 Hạnh phúc là điều tiên quyết của con người , và mỗi người đều có quyền b́nh đẳng trong mưu cầu hạnh phúc ; v́ không ai muốn ưu phiền .

Công chính và b́nh đẳng thuộc quyền ưu tiên con người , nhưng nó phải được t́m thấy từ nguồn gốc tu tập Ḷng Tử Tế Nguyên Thủy và không nên gặm nhắm từ sức mạnh và giàu có ; mà từ chuyển động vi tế của ḷng tử tế , công chính và b́nh đẳng cùng tồn tại . Cơ cấu h́nh thành đức hạnh vững bền cho môi trường xă hội là điều tiên quyết .

4/5.
Tư tưởng rất quan trọng trong đời sống . Không quan niệm bạn không thể chuyển động . . . Dù  hoàn thành đạt được điều bạn muốn hay không cũng chỉ là vụn vặt , không quan trọng . Con người cần phải cố gắng và gần gủi với tư tưởng của chính ḿnh .

5/5.
Đứa bé hư hỏng thường từ bỏ cha mẹ , đứa bé tốt bất ngờ bắt đầu hành động và thái độ tốt làm vui ḷng cha mẹ đến cuối cuộc đời . Tương tự , với sự tín nhiệm chính xác đặt trên vị thầy tâm linh ,  người có thể làm vui ḷng vị thầy và có thể tịnh hóa những tiêu cực nhanh chóng  .

 6/5.
Thẩm quyền tối cao nhất luôn luôn nghĩ ngơi , thư giản vượt qua cá nhân , riêng rẽ và sự phân tích hay chỉ trích . 

7/5 .
 Chúng ta sinh và tái sinh trong vô số hằng thế kỷ , và có thể mỗi chúng sanh đă từng là cha mẹ chúng ta một hay nhiều lần . Do đó , tất cả chúng sanh trong vũ trụ là sự kết nối để h́nh thành một gia đ́nh tổng thể .

8/5.
 Trong hệ thống y học Tây tạng , rối loạn thân có liên quan tới vô minh , rối loạn xương liên quan tới sân hận , và rối loạn máu liên quan tới tham lam .

9/5.
 Gươm có thể biến thành lưỡi cầy và điều này được nhấn mạnh trong thánh kinh . Đó là một h́nh ảnh đẹp , vũ khí biến thành dụng cụ phục vụ sự cần thiết sinh hoạt con người và nó miêu tả thái độ giảm bớt c̣n lại những ǵ cần thiết cho bên ngoài và bên trong .

10/5.
 Thường nói rằng bạn nên làm sự khảo sát kỷ lưởng như một vị thầy có khả năng , và đầy quyền lực cho dù phải cần đến mười hai năm .

11/5.
 Nền kinh tế hiện đại không giới hạn trong một đất nước . Khi nói về sinh thái hay tương quan giữa người , cây cỏ , động vật và môi trường . Nếu chỉ lưu ư đến tầng  khí ozone , một cá nhân , một xă hội , một đất nước . . . Chắc chắn là không thể giải quyết được vấn đề nầy . Mà cần phải làm việc với nhau , v́ nhân loại cần nhiều sự hợp tác chân thực . Nền móng phát triển mối liên hệ tốt đẹp với người khác là phải hành động với ḷng vị tha , tử tế và tha thứ .

12/5
Đôi khi chính tôi cũng khó chịu , khi giận dữ và xử dụng những lời khắc nghiệt với người khác . Sau đó , chỉ một vài phút cơn giận nguôi đi , tôi cảm thấy bối rối v́ lời không tốt đẹp đă thốt ra không thể lấy nào lấy lại được .

Mặc dù lời nói đă chấm dứt , âm thanh giọng nói không tồn tại nhưng họ bị tác động và sự va chạm vẫn c̣n lưu trử . Điều duy nhất là tôi đến và xin lỗi có đúng không ? .

13/5
Khi nghi ngờ là tôi tồn tại , tôi tự véo tôi , ngay khi hiểu biết về thế giới và về chính ḿnh chỉ là ảo giác mơ hồ . Một sự sống “ không sanh ” – “ không trở thành ” . Không có điều nầy chúng ta không  hiện hữu . Chúng ta tồn tại ngay bây giờ trong sự liên hệ ( hoạt động của tâm thức ) và điều kiện ( qua sự tồn tại của người khác ) .

14/5.
 Nếu chú ư quá tŕnh chủ nghĩa vật chất , sẽ nh́n thấy sự nghiên cứu khởi đầu từ một người luôn luôn  là chuỗi liên kết với người khác . Nhưng điều này không thể đối với tiến tŕnh tâm linh .

Thực tại chúng ta thảo luận trong Phật pháp là điều cần được hoàn tất bởi một cá nhân độc lập và không một ai có thể làm điều đó cho chúng ta .

15/5.
 Chứng nghiện rượu bắt nguồn từ sức mạnh tự buông ḿnh vào những sự việc . Sự nghiện rượu làm dừng kiểm soát ḷng ham muốn và ngày muốn nhiều và càng nhiều hơn nữa . Thay v́ chấm dứt lửa dục vọng , chúng ta lại bị chế ngự , thay v́ giảm bớt năng lượng ham muốn bên trong . . .

Điều duy nhất tin tưởng được chúng ta lại biến thành nhiều lănh vực xâm chiếm và quên đi sự kiểm soát . Cho dù khát vọng , đam mê được thỏa măn đầy đủ đi nửa , thực sự cũng chỉ là vấn đề  “ Chúng ta c̣n có quá nhiều ham muốn ” .

16/5.
 Chuyển động tốt là nhân tố cho hành động thiện . Hành vi đẹp là làm việc có phương pháp và trạng thái Phật là vẻ đẹp của kết quả . Nói chung , đẹp mang ư nghĩa đức hạnh .

Nhưng nếu bám chấp tính cách hướng ngoại và đặt vấn đề là hoàn toàn sai lầm , chỉ có thể hướng bạn đi đến sự hủy diệt và tàn lụi và tôi  hoàn toàn ngạc nhiên về định nghĩa  cái đẹp theo sự dung tục .

Bạn có thể lưu ư nghệ thuật sát sanh như “ Đẹp ” , đặc biệt như sự hũy diệt không đau đớn ? , hay nghệ thuật chiến tranh . . . Có một chút xíu phí tổn nhưng số tiền tàn phá lại khổng lồ ! . Có thể được xem như “ Đẹp” chăng  ? .

17/5.
 Thông qua lắng nghe tâm trí bạn sẽ đổi hướng trong đức tin và dâng hiến . Bạn có thể có khả năng trầm lắng ,  trao dồi tu dưỡng hạnh phúc trong tâm thức . Xuyên qua tiếp thu bạn có khả năng tu dưỡng trí huệ để xoá vô minh . Do đó giá trị kết chặt trong sự lắng nghe , thậm chí với cái giá là cả cuộc đời .

Lắng nghe giống như ngọn đuốc xua tan bóng tối vô minh . Và nếu bạn có khả năng tạo thành chuổi liên tục tâm linh phong phú xuyên qua lắng nghe , không ai có thể ăn cắp kho tàng vô giá nầy . Một kho châu báu vô cùng quư giá  .

18/5.
 Khi quyết định tu tập về phương diện cho đi , bạn nên làm trong niềm hạnh phúc to lớn và sự chiếu sáng rạng ngời trên khuôn mặt . Nên tu tập cho đi với nụ cười và tinh thần chính trực .

19/5.
 Ḷng bi có thể định nghĩa trong giới hạn trạng thái tâm thức không bạo động , không tổn thương , không gây hấn . Bởi những điều nầy rất nguy hiểm cho sự nhầm lẫn ḷng bi với tham luyến và bi lụy .

20/5.
Chúng ta có t́nh bạn chân thực khi dựa trên cảm xúc hơn sự thực , cảm xúc gần gủi là  cảm giác của chia xẻ trong quan hệ rơ ràng . Tôi có thể gọi điều nầy là t́nh bạn chân chính v́ nó không bị ảnh hưởng tăng hay giảm bởi giàu có , địa vị  hay quyền lực cá nhân nào . Vấn đề là sự trợ giúp . T́nh bạn dù có hay không , cảm thức về ḷng yêu mến vẫn tồn tại trong t́nh thương .

21/5.
 Không quan tâm đến danh vọng hay những ǵ người khác nói về ḿnh cho dù tốt hay xấu . Bởi danh tiếng thực sự không thay đổi quan trọng đến đời sống . Do đó phải có chính nghĩa ưu tiên và t́m kiếm giá trị thực là ǵ ? - ư nghĩa thực sự là ǵ , không phải chỉ danh vọng , v́ cuối cùng chỉ là những âm thanh  trống rỗng .

Một vài cá nhân hy sinh quá nhiều cho chiếm hữu vật chất , giàu sang ngay trong cuộc đời để đạt đến sự nổi tiếng .  Đây là loại ám ảnh t́m kiếm danh vọng trong ấu trỉ và dại dột  .

22/5.
 Bạn nên nh́n tất cả những dơ bẩn bên ngoài và bụi chung quanh là cơ bản nhiều tầng lớp  sai lầm và nó là vết bẩn trong tâm thức . Mục tiêu quan trọng  nhất cần phải tịnh hóa , tẩy uế sự nhơ nhuốc và những điều sai lầm trong tâm thức . Do đó , giống như làm sạch môi trường chung quanh và trong sự suy nghĩ . Tức th́ bạn gột sạch tâm thức ḿnh .

23/5.
Nhiều người tư duy kiên nhẫn là chịu đựng những mất mát , thiệt tḥi đó là dấu hiệu của yếu đuối . Tôi nghĩ là sai lầm . Sân hận biểu hiện thiếu nghị lực , ngược lại kiên nhẫn là biểu tượng sức mạnh dũng cảm .

Thí dụ : Gợi hứng từ lắng nghe căn cứ âm thanh được lưu trữ . Chắc chắn trong khoảng khắc đó nụ cười đủ để minh chứng sức mạnh của ḷng dũng cảm . Phương diện khác , tuy nguồn gốc nguyên nhân âm thanh nhận lấy là vô âm .

Nhưng nghe trong sự biến đổi trong cảm xúc giận dữ , mất b́nh tỉnh và bắt đầu nói lên những điều vô nghĩa , không lư lẽ . Điều này minh chứng những ǵ ngược lại . Ít khi sân hận nếu tự tin trong hành động . Sân hận đến rất nhanh  và dễ dàng trong khoảnh khắc rối loạn và hoang mang .

24/5.
Trước đó tôi đă có nhận thức ; nếu chưa bao giờ có sự hiểu biết về trạng thái hũy diệt , tôi thực sự không  nghĩ ngơi . Một khi nhận biết trạng thái như vậy , chúng ta  có thể thư giản toàn diện và có những ngày nghĩ ngơi thực sự trong trực nhận chân thực  thế giới . Đến khi bạn đạt đến trạng thái nầy ; quả là điên khùng nếu măn nguyện . Khi nhận biết , đạt trạng thái hủy diệt ; chúng ta thực sự chạm đến  an toàn vững chắc trên mặt đất .

25/5.
 Tôi khám phá hai loại sợ hăi . Một là , những sự việc hoàn toàn mềm mơng , vi tế hay phê phán và chỉ trích . Cùng lúc tôi biết phải quyết định cho dù chưa biết phải hành động như thế nào .

Trước tiên , cố gắng tham khảo với những người bạn và phản chiếu tương ứng lên nó ; rồi quyết định hành động chẳng có một sự hối tiếc hay ân hận nào cả . Tối hậu là liên quan mật thiết  đến sự chuyển động . Nếu không có tính cách tiêu cực chuyển động sang ích kỷ mà sâu lắng thực sự không có cảm thức tội lổi .

Dạng thứ hai của sợ hăi tùy thuộc sự tưởng tượng xuyên qua những h́nh ảnh ; để vượt qua nó bạn cần b́nh tỉnh , trầm lắng để có thể quan sát sự sợ hăi và gần gủi nó hơn . Khi nh́n sợ hăi một cách xuyên suốt , rơ ràng và chi tiết , h́nh ảnh sợ hăi sẽ tan biến .

26/5.
 Nếu một người chưa bao giờ biết t́nh yêu đang hướng về ḿnh hay đối tượng  trong mười lăm phút , thật là điều đáng buồn . Nhưng nếu người ta gặp ngay một người thể hiện t́nh yêu không điều kiện . . . chỉ đơn giản là bằng ḷng và với ḷng bi mẫn .

Nếu biết rằng ông là đối tượng của t́nh thương và t́nh yêu ai đó ; tất nhiên đă bị giới hạn và chi phối bởi tác động trả lại . Bởi v́ hạt giống trong ông ta , nghệ thuật t́nh yêu sẽ  khởi động vào sự tan biến v́ hạt giống đă chín muồi và tàn lụi .

27/5.
 Tiếp cận gần gủi kinh điển là yếu tố căn bản đại thừa của bốn chủ yếu tin tưởng nương tựa :

1. Nương tựa vào pháp không phải vị thầy .
2. Nương tựa vào ư không phải lời diễn đạt giáo lư .
3. Nương tựa vào ư nghĩa trong sáng dứt khoát ,  không vào ư nghĩa tạm thời .
4. Nương tựa vào trí huệ siêu việt  trăi nghiệm sâu sắc , không vào tri thức .

28/5.
Trong cảm giác , có thể nói tự nó là ảo giác , là huyển mộng . . . trong bản thể trí huệ được t́m thấy từ nguồn gốc xuất phát ảo tưởng . . . là nền tảng trí huệ tiêu diệt ngay sự đánh lừa mọi ư tưởng ảo giác . . Tương tự , đó là sự trăi nghiệm an lạc tánh không ; nguyên nhân gây ra bởi tham muốn tính dục và tự tan biến năng lượng xung lực ái dục .

Giống như con mọt gổ bắt đầu chu kỳ cuộc sống khi  trứng được đặt trong thân cây ; lớn lên chúng ăn chính thân cây nơi sanh ra . Đó là biểu tượng con đường tối hậu đi đến giác ngộ được tŕnh bầy qua h́nh ảnh độc nhất của truyền thống Mật giáo .

29/5.
 Thỉnh thoảng tôi tự  hỏi sự nguyện cầu độc thân là ước nguyện và sự biết ơn . Điều ấy có đúng hay không và nó thực sự xăy ra có hay không ? .

Suffice nói : “ Sự tu tập nầy không đơn giản như vấn đề ức chế những khát vọng ái dục . Trái ngược lại rất cần thiết hoàn toàn quy thuận , chấp nhận sự sống của ham muốn và chuyển hoá năng lượng ái dục qua sức mạnh lư trí và suy gẫm . Khi thành công , kết quả tâm thức rất hữu ích và lợi lạc .

Chướng ngại khó khăn với những ham muốn ái dục là sự khát vọng mù loà và chỉ ban cho hạnh phúc tạm thời thoáng qua ” . Nagarjuna ( Long Thọ ) nói : “ Khi ngứa bạn gải . Nhưng không c̣n ngứa một chút nào cả vẫn tốt hơn bất cứ số lượng dù ít hay nhiều của ngứa ” .

30/5.
 Chạm trán với đau khổ sẽ đóng góp sự nâng cao phẩm giá tu tập tâm linh . Nó dâng tặng khả năng chuyển hóa bi quan và bất hạnh vào con đường tu tập .

31/5.
Giới luật , tiểu kiết giới là sự trang hoàng tối hạnh nhất , cho dù được trang sức bởi những người già , trẻ , trung niên . Giới luật ban sự tái sanh đi đến hạnh phúc . Giới luật là hương thơm tuyệt diệu par excellence không giống như hương tầm thường chỉ có thể bay theo chiều gió .

Hương thơm tinh khiết của giới luật tự nhiên lan tỏa khắp muôn phương . Loại thuốc mỡ tuyệt trần có một không hai điều trị làm giảm nhẹ đi những cơn lửa bốc cháy của dục vọng .

THÁNG SÁU

1/6
Khi có khả năng nhận định và tha thứ hành động vô minh của một người trong quá khứ , chúng ta đă tự tăng thêm sức mạnh chính bản thân và giải quyết những vấn đề hiện tại có tính cách xây dựng .

2/6 .
Rất cần thiết kết hợp lắng nghe , tư duy và thiền định . Khi bắt đầu thực tập , đừng mong mơi và chờ đợi vào kết quả . Chúng ta không thể sống như chu kỳ kết hợp vận hành máy tính và tự nhiên , có thể cảm nhận sự phát triển nội tại giống như sự việc nhấn nút điều khiển th́ mọi việc sẽ biến chuyển ! .

Không phải thế , triển khai nội tại không dễ dàng và đơn giản như chương tŕnh cài đặt ,  không dễ dàng tiếp cận mà cần rất nhiều thời gian và công phu .

3/6 .
Nguyên nhân chính của phiền muộn không phải do thiếu những vấn đề cần thiết , nhưng là sự tước đoạt  ḷng yêu thương của người khác .

4/6 .
Sân hận và thù ghét không đem đến sự ḥa hợp . Sức mạnh nhiệm vụ cao quư điều khiển sẽ giảm năng lực bởi đối chiếu , chạm trán và quy kết . Thái độ thù địch kích thích trạng thái giận dữ tăng thêm cường độ .

Dù ở bất cứ trường hợp nào , cảm thức chân thực tôn trọng sẽ giảm cường độ và làm chậm lại ; nếu ngược lại tất cả sẽ nổ tung và bùng vỡ . Chúng ta nên phát hiện mâu thuẫn giữa lợi ích tạm thời nhỏ nhoi và tổn thương lâu dài .

5/6 .
Phương thuốc bất động tâm thức , sự im lặng trong chín trạng thái tâm . Có trạng thái vùng vẫy , chống đối để được trở lại thói quen . Sự chú ư không nỗ lực cần thiết cho trạng thái vững chắc . Nó hoàn toàn bất động có nghĩa tâm trí bạn trở nên tỉnh lặng , yên lặng với phẩm tính tốt và nghị lực trọn vẹn .

Nếu tạo ra một nỗ lực hay cố gắng dù trong khoảng khắc ; nó sẽ làm khuấy động và rối loạn sự tỉnh lặng . V́ vậy cốt yếu để duy tŕ tỉnh lặng thuần khiết không một sự cố gắng nào được xử dụng đến .

6/6 .
Có dịp đến thăm bệnh viện tại Calcutta ở Ấn Độ , nơi đó họ xữ dụng quá nhiều máy móc ; nhưng máy móc lại chẩn bệnh sai lầm . Thầy thuốc Tây tạng không dùng bất cứ dụng cụ nào , chỉ chạm vào cổ tay bắt mạch , lắng nghe những nhịp đập , theo dơi người đó và biết được hoàn toàn chính xác sự rối loạn ǵ . Cả hệ thống thực sự là xuất sắc và đặc biệt
.

6/7.
Những người bị thiệt tḥi và khốn cùng có thể nghĩ rằng : “ Rất tuyệt vời khi có được một chiếc xe gắn máy hay ti vi ” và t́m cách làm sao để kiếm được , ngay giây phút đầu ông ta cảm thấy rất vui . Nếu hạnh phúc như thế là điều vĩnh hằng nó phải duy tŕ măi măi .

Nhưng trên thực tế th́ không , nó sẽ mất đi . Vài tháng sau ông ta muốn thay đổi mô h́nh mới , chiếc xe củ bây giờ không c̣n hấp dẫn và làm ông thỏa măn . Đây là sự tự nhiên của biến đổi không thường hằng

8/6.
Chúng ta học hỏi nguồn gốc lệ thuộc mọi việc và biến cố xăy ra không thể không có nguyên nhân .  Điều kiện đau khổ và bất măn là nhân tố ảo giác và  hành động ô nhiễm  gây ra .

9/6.
Mộng là tư tưởng tâm thức . Nơi đó không có đối tượng hữu h́nh và xác thực rơ ràng như những sự việc xuất hiện đơn độc . Tương tự , ta và người , luân hồi và niết bàn được định danh và h́nh thành tri thức về nó . Do đó , không có sự sống vĩnh hằng của bất cứ vật thể hay khách thể nào .

10/6.
Giác ngộ là trạng thái Phật tự do không c̣n ngăn ngại hay bị chướng ngại tri thức và sự ô nhiễm của rối loạn cảm xúc . Nó là trạng thái trong đó tâm trí gợi lên nhắc lại những kư ức tồn đọng
.

11/6.
Tội lỗi trong kinh nghiệm văn hóa miền viễn Tây liên hệ với thất vọng ,  chán năn và trong chiều hướng nuôi dưỡng quá khứ .  Tuy nhiên , sự hối hận chân thật nhất  là trạng thái  lành mạnh của Tâm . . . Đó là hướng về tương lai liên quan với hy vọng và nguyên nhân hành động , xử lư và chuyển hóa .

12/6.
Học hỏi những bản văn , chúng ta nên tin tưởng vào môi trường , hoàn cảnh , thời gian , xă hội và cộng đồng - nơi bản gốc giáo lư được viết hay vị thầy giảng dạy .

13/6.
Một vài người thắc mắc : “ Nếu mọi sự việc là ảo giác ,  cái ǵ được áp dụng để bước ra khỏi ảo ảnh đau khổ  , với phương thuốc nào giải độc ảo huyễn hay tự chính nó ?” . Câu trả lời là :
“ Sự đau khổ huyễn hoặc là kết quả của nhân và điều kiện nó là huyễn ” .

Ngay sự suy nghĩ đau khổ là ảo tưởng , chúng ta vẫn đau khổ trong nhân quả và chắc chắn không muốn nó nữa . Đơn điệu là  hạnh phúc chân thực cũng là ảo giác , nhưng lại là điều chúng ta muốn .

Do đó ,  giải trừ ảo giác được áp dụng tẩy sạch những đau khổ ảo tưởng , giống như nhà huyễn thuật làm ra những h́nh ảnh huyễn để làm mất tác dụng một cái khác .

14/6.
Sức chịu đựng là ǵ ? . Là t́m thấy hạnh phúc trong hành động những ǵ tốt đẹp . Để làm điều đó , cần thiết là dọn dẹp bất cứ diều ǵ phản kháng lại , đặc biệt là sự lười biếng . Liên hệ đến những điều nầy là thú vui  thái quá trong sự lười biếng hay nhàn vi và yên ngủ và trạng thái không quan tâm , lănh đạm đưa đến luân hồi như trạng thái đau khổ .

15/6.
Ḍng vô tính dễ dàng sinh sôi nẩy nở chính xác trong ngụ ư đặt để kết thúc quá tŕnh tiến hoá có thể xảy ra . Tuyên bố rằng chúng ta hoàn thiện và dừng tại đây . Trên mặt phản diện , nếu đạt được tính bất diệt như chứng cớ ngăn cản sinh sản và trái đất sẽ gánh nặng và chịu đựng những con người bất diệt ! .

16/6.
Có một điều chúng ta không thể nghi ngờ , đó là phẩm tính khả thi nội tại của và được gọi là ḍng sinh khí Prajna . Chúng ta có thể từ chối , phủ định ngoại trừ một điều có thể sinh ra tốt đẹp hơn . Đơn giản là sự phản chiếu trên đó .

17/6.
Ở động vật , từ những biểu hiện có thể nói điều ǵ đang trải  qua v́ nó phản ảnh lại .  Con người ngụy biện và phức tạp hơn nhiều . Với phạm vi mở rộng có thể cảm thức điều đó , thông thường họ lừa dối , đạo đức giả .

Thí dụ , đầu tiên tốt nhưng chuyển sang chiều hướng tiêu cực , ngược lại đầu tiên rất hung dữ nhưng chuyển sang tích cực và  đáng tin cậy .

18/6.
Khi đối diện một vài vấn đề và khi bị ai làm tổn thương , tức khắc chúng ta nuôi dưỡng cảm xúc sân hận . Sân hận đến như người trợ giúp hay phụ tá bởi giận dữ h́nh thành chúng ta sẽ liều lỉnh , can đảm và có thể trả thù hay đánh trả . Khi tham luyến bám chấp xảy đến , nó giống như người bạn thân thiết và gần gủi .

Vậy chúng nó là phần tử của tâm trí , một phần bẩm sinh và thông lệ nhận cảm xúc như là sự thừa kế và không làm phiền khi cảm xúc biểu lộ trong chúng ta . Từ khi cảm xúc xuất hiện như là người bạn hay người giúp đở , do đó , sân hận và bám luyến có thể lường gạt chúng ta .

19/6.
Đức tin xua tan nghi ngờ và do dự , đức tin giải phóng ra khỏỉ đau khổ và đem đến thành phố b́nh an . . . hạnh phúc . Đức tin có thể loại bỏ sự mờ đục tâm thức và h́nh thành một tâm thức trong sáng . Đức tin làm giảm sự kiêu ngạo và là nguốn gốc sùng kính .

Đức tin là hồ lớn có thể vượt qua dễ dàng từng cấp bực của con đường tâm linh đến một cấp bực cao hơn . Đức tin giống như bàn tay có thể gom góp , tích lũy tất cả công đức và phẩm tính đức hạnh .

20/6.
Đức Phật chưa bao giờ đề cập hay tuyên dương những vấn đề chúng ta chạm trán hay giải thích căn nhà này sai lầm hay khởi đầu kế hoạch hoặc làm việc vào thời điểm không đúng lúc .

Đức Phật luôn thảo luận về trải nghiệm tiêu cực như kết quả hành động  xấu và sai lầm . Vậy hành giả thiện lành là không có năm mới , không có ngày tốt hay xấu .

21/6.
Duy tŕ sự yếu đuối không phải con đường nhân loại , chúng ta không là chim và động vật . Vậy không nên rên rĩ , than van và oán trách mà nên xử dụng sự thông minh và sức làm việc cần mẫn và bền bỉ .

22/6.
Khía cạnh của ḷng bi là tôn trọng nhân quyền và tôn trọng quan niệm người khác , đó là căn bản ḥa giải . Sự hoà hợp linh thiêng của con người tùy thuộc vào ḷng bi và sự vận hành sâu lắng , cho dù thực sự nhận biết hay không .

Bản thể gốc con người nhẹ nhàng , dịu dàng ; do đó không thành vấn đề khi trải qua bạo động và những điều sai lầm hay xấu xa . Tối hậu là phương pháp đúng , chính xác dẫn con người quay trở về cảm thức và t́nh thương .

Ḷng tử tế hay ḷng bi không phải vấn đề độc quyền của tôn giáo , trong sinh hoạt hằng ngày của con người t́nh thương ấy hoàn toàn không thiếu vắng .

23/6.
Cho đến khi sự cần thiết cá nhân c̣n quan tâm đến tư tưởng , cho dù chỉ chút ít liên lụy , chút ít nhiệm vụ , một chút ít ḷng biết ơn và một ít công việc . Tuy nhiên , chẳng bao lâu ích lợi cộng đồng rộng lớn được quan tâm đến . Bạn có nhiều vấn đề liên quan và nhiều hoạt động có thể xảy ra .

24/6.
Tự ngă , cá nhân đơn độc ; t́m thấy rất nhiều mâu thuẫn và bất đồng ư kiến . Thỉnh thoảng sự không b́nh đẳng , khác biệt , không tương ứng giữa hai tư tưởng sớm và muộn trong một ngày con người đă dùng hết nghị lực và năng lượng để kiếm cách giải quyết như thế nào . Điều nầy dẫn đến chứng đau đầu .

Điều tự nhiên giữa hai người , cha mẹ và con cái , anh và chị là khác biệt . Mâu thuẫn , bất đồng quan điểm và không thỏa thuận xảy ra . Nếu thế , làm sao thỏa thuận với nhau ? . Nếu tin tưởng và tín nhiệm khả năng hoà giải và nhất trí , chúng ta nên làm việc hay nên hợp tác như thế .

25/6.
Khi thảo luận về sáu sự toàn thiện : “ Rộng lượng - Tŕ giới - Nhẫn nhục - Kiên tŕ - Thiền định và Trí huệ ” . Những đức tính này cũng thể t́m thấy nơi người khác . Những hành giả không có Bồ đề tâm làm việc chỉ hướng về sự giải phóng cho chính họ . Để h́nh thành tu tập sáu tự hoàn thiện nầy là chuyển động tham dự .

Mục đích cho hành giả là tu tập hoàn thiện nhẫn nhục . . . và sự chuyển động được xem như Bồ đề tâm . Nếu sự tu tập hành giả được chuyển động bởi Bồ đề tâm như nguyện lực khao khát đạt giác ngộ v́ sự lợi ích cho tất cả chúng sanh , hành giả thực sự hoàn thiện .

26/6.
Thời gian không chờ đợi cứ trôi măi không ngừng nghĩ . Không phải chỉ thời gian trôi chảy không ngăn ngại , tương ứng với đời sống luôn luôn chuyển động để tiến về phía trước . Chúng ta không thể quay trở lại và cố gắng giử lại những ǵ đă trôi qua . Cảm nhận này không có cơ hội cho lần thứ hai .

27/6.
Một lời nói , hay những diễn đạt trong Mật điển đều có 4 ư nghĩa khác nhau tương ứng với bốn tŕnh độ sáng tỏ , được biết như là bốn mô h́nh nhận thức :
1. Ư nghĩa bên ngoài .
2. Ư nghĩa bên trong .
3. Ư nghĩa bí mật .
4. Ư nghĩa rất bí mật .

28/6.
Tôi không có trải nghiệm nào trong ứng dụng tâm lư liệu pháp miền viễn Tây đối với con đường Phật giáo . Tôi không biết , tuy vẫn riêng biệt nhưng sự thân mật cần thiết cho tu tập tâm linh đặc biệt ; nếu một cá nhân cố gắng vượt qua vấn đề tâm thần chính họ .

Khi bạn hoàn toàn bung rộng chính ḿnh theo cách tâm lư học , chỉ có thể độc nhất với một người bạn tin tưởng từ trái tim , một người bạn cảm thấy gần gủi và thân mật . Để mở rộng chính ḿnh trong đường lối nầy là một bước quan trọng để vượt qua bệnh tâm thần .

29/6.
Đất là mẹ chúng ta , một khoảng rộng bao la vững chắc . Người mẹ rất nhân từ v́ bất cứ điều ǵ chúng ta làm bà hoàn toàn tha thứ và rộng lượng . Nhưng bây giờ , thời gian xảy đến khi sức mạnh hũy diệt của chúng ta đi đến cực đoan với những ǵ mẹ trái đất thuyết phục và dạy bảo nên cẩn trọng . Sự bùng nổ dân số và có rất nhiều người đưa ra những vấn đề rơ ràng . Có phải vậy không ? , nguồn tự nhiên đều có sự giới hạn riêng chính nó .

30/6.
Điềm tỉnh và tỉnh lặng làm nổi bật trạng thái ư thức chiếm hữu là điểm độc nhất trong bản thể , song hành khả năng tâm thức mềm mỏng và thân vật lư . Thân và tâm các bạn trở nên thích ứng , dễ tiếp thu và có khả năng giúp đở .

Sự hiểu biết sâu sắc đặc biệt thể hiện trạng thái tỉnh thức đi cùng mềm mơng tâm thức và thân vật lư , khả năng phân tích của bạn là sự tiến bộ vô cùng . Do đó ,  tôn trọng tỉnh lặng là khả năng thu hút của trạng thái nguyên thủy , sự trong sáng đặc biệt được phân tích trong  trạng thái nguyên thủy .

Chương Kế Tiếp ( Tháng 7-9)


 
 

  Trở về đầu trang

   

Webmaster@maytrang.org