Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 


Trí Huệ Thẩm Thấu
Nguyện Vọng Của
SAMANTABHADRA

Dzogchen  Ponlop Rinpoche

Evam phỏng dịch
Karunasham hiệu đính

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nội Dung
Lời nhà xuất bản *.

Phần I :
Đức tin .
Lời nguyện cầu sự khao khát *.
Vị thầy Vajra . Nền tảng ḍng truyền thừa .
*
Sự liên hệ giửa thầy và tṛ .
*

Phần  II :
Dzogchen
Sự hoàn thiện vĩ đại .*
Năm khía cạnh .*
Nhận diện Rigpa .*

Phần III : 
Nền tảng cơ bản
Sự trong sáng cơ bản .*
Nền tảng và thành quả .
*

Phần IV : 
Sự giải thoát trải nghiệm
Ư thức bẩm sinh . *
Năm trí huệ .
*
Gia đ́nh  chư Phật .* Hoá thần bổn tôn .


Phần V : 
Nhận diện .
Vô minh .*
Năm độc tố .*  Nền tảng rối loạn .

Phần VI :
Nhị nguyên .
Sự bám chấp dục vọng .*
Thành quả cuả sự nắm bắt .
*
Thành quả cuả  sân hận .
* Tâm tự măn .
Sự đấu tranh tiếp diển .
* Tâm không lưu ư .

Phần 7 :
Kết luận .
Nguyện vọng .* Sự lợi ích.

 
 
 

Lời Nhà Xuất Bản  

Trí huệ thẫm thấu là những bài b́nh luận của Dozgchen Ponlop Rinpoche về bản văn : “ Nguyện vọng cuả Samantabhadra ” . Dozgchen Ponlop Rinpoche  là người người kế thừa tâm linh trực tiếp trực tiếp giáo lư này vào đời thứ bảy .

Ông nhận sự trao truyền bản văn này từ H.H  Dilgo Khyentse Rinpoche . Với uyên bác vĩ đại , Rinpoche hiểu trực tiếp  giáo lư và ông có khả năng truyền thông bằng ngôn ngữ và ư nghĩa với sự khao khát trong nguyện lực lớn lao . V́ vậy , giáo lư này là món quà cao quư của ḍng Dozgchen được trực tiếp đến với chúng ta .

Đó là đặc ân phi thường để được in ấn và phát hành  cuốn sách này , để hỗ trợ Rinpoche mang giáo lư lan rộng   đến nhiều người . Những bài b́nh luận được cung cấp trong hai buổi nói chuyện với các học tṛ ông tại Đức và Mỷ .

Những bài thảo luận được kết tập thành một bản văn có phẩm tính sống động . Với khả năng làm người đọc nhận ra được sự ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày .  Tuy Rinpoche xử dụng thiếng Anh thông thường , nhưng đă chuyễn ngữ chính xác cả hai ngôn ngữ Sanskrit và Tây Tạng . V́ thế ngài đă đưa ra sự hiểu biết sâu sắc và vô giá về ư nghĩa cuả bản văn .

Mỗi tiểu mục được bắt đầu bằng một khổ thơ trong bản văn gốc là một phần để căn cứ trong buổi thảo luận . Khi những ḍng riêng biệt của bản văn gốc được giới thiệu để b́nh luận . Từ ngữ thuộc Tây Tạng và Sanskrit được phát âm và diễn dịch trong buổi nói chuyện . Bài b́nh luận này , tiếng Tây Tạng được chọn làm nền tảng cơ bản để chuyển dịch . Nên chúng tôi chọn từ Tây Tạng ưu tiên để hoàn toàn được trong sáng và giử liên tục tính .

Phần chú thích bao gồm Anh ngữ , Sankrit và Tây Tạng . Từ Tây Tạng hiện diện trong bản văn gốc được chuyển ngữ nằm trong ngoặc đơn ( ), phần phát âm và dịch thuật bằng tiếng Anh nằm trong ngoặc kép “ ” . Trong trường hợp  Rinpoche không định nghĩa những từ trong bản thảo , sẽ được chú giải bằng những giải thích tổng quát . Ở đây chử “ Ng ” được lấy từ Mahamudra - Đại dương những ư nghĩa sáng tỏ của Gyalwang  Karmapa - Wangchuk Dorje . Những  định nghĩa này được dùng với sự chấp thuận nhiệt t́nh của Nitartha International .

Đây là nhiệm vụ dễ làm nản chí các xuất bản . Và chúng tôi nhận làm theo lời yêu cầu của Rinpoche .  Nếu có sự sai lầm hay thiếu sót nào , có thể là lỗi của nhà xuất bản . Thành quả đề án  không thể nào hoàn thành , nếu không có sự đóng góp đầy nỗ lực của những người học tṛ của Rinpoche về bản thảo và việc chuyển ngữ . Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các vị .

Tuy nhiên ,  đầu tiên chúng tôi  hàm ơn đến Rinpoche  . Với ḷng từ và trong sáng đại diện trong những giáo lư này . Chúng tôi xin hồi hướng bất cứ công đức nào từ việc xuất bản quyển sách này cho sự sống trường thọ của Rinpoche ; và những hoạt động của ngài được lan rộng không hề gián đoạn . V́ chắc chắn không chút nghi ngờ nào việc nó sẽ lợi ích cho tất cả chúng sinh .

--------------------------------------------------------

 

 

Nguyện Vọng
Của
Samantabhadra

Ho

Tất cả  xuất hiện và tồn tại của luân hồi và niết bàn ,
Chỉ có một nền tảng , hai con đường và hai kết quả .
Nó là sự phô diễn của nhận thức và vô minh ,
Xuyên qua  niềm hân thưởng của
Samantabhadra .

Xin cho tất cả tỉnh thức trọn vẹn ,
Trong đại ẩn cuối cùng của
Dharmadhatu .
Nền tảng tất cả là không tạo tác ,
Không diễn đạt tự mở rộng và hiển lộ .

Không có danh tự luân hồi hay niết bàn ,
Nếu hiểu được sẽ, đạt đến trạng thái Phật .
Không  rơ biết ,
Chúng sinh lang thang trong lục đạo .
Xin cho tất cả chúng sinh trong ba cơi luân hồi ,
Nhận thức được nền tảng không thể diễn đạt.

Ta ,
Samantabhadra .
Một cách tự nhiên biết được nền tảng này ,
Không có nhân và điều kiện .
Ta  không có lỗi lầm ;
Của thêm và bỏ bên ngoài hay bên trong ,
Ta không ngăn ngại bởi bóng đêm cuả ngu si .

Do đó , 
Tự xuất hiện là vô ngại .
Nếu tự ư thức duy tŕ tại đó ,
Không có ǵ sợ hăi .
Cho dù ,
Gấp ba lần thế giới hủy diệt .

Không bám chấp năm dục vọng ,
Trong tự hiển lộ .
Sự ư thức ban sơ ,
Không có tướng rắn hay năm độc tố .

Tính minh bạch bất diệt của sự tỉnh giác ,
Là năm trí huệ của bản thể .
Thông qua sự trưởng thành của năm trí huệ ,
Năm gia đ́nh chư Phật của Phật nguyên thuỷ lộ diện .

Từ sự mở rộng vô tận của trí huệ ,
Bốn mươi hai chư Phật hiển lộ .
Như là sự phô diễn của năm Trí huệ ,
Sáu mươi kẻ uống máu sẽ hóa hiện .

 Do đó , 
Sự ư thức nền tảng chẳng bao giờ  hổn loạn .
Như ta là Phật nguyên thuỷ ,
Xuyên qua niềm hân thưởng của chính ta .
Xin cho tất cả chúng sinh ba cơi ;
Nhận thức sự tỉnh giác tự biểu lộ
Và mở rộng trí huệ phi thường .

Sự hóa hiện của ta  bất diệt ,
Ta hiển lộ vô số điều kỳ diệu  .
Sự phô diễn như thuần hóa tâm chúng sinh ,
Xuyên qua nguyện vọng bi mẫn của ta .
Xin cho tất cả chúng sinh trong ba cơi luân hồi ,
Giải thoát khỏi sáu cơi lục đạo .

Đầu tiên ,  
Chúng sinh hoang mang .
Sự ư thức không hiện lên từ nền tảng .
Đó là chướng ngại của không sáng suốt ,
Là nguyên nhân của vô minh bối rối .

Từ không rơ biết này ,
Nối kết nhận thức về ảo ảnh và kinh hoàng .
Ta và kẻ thù sinh ra từ đây ,
Công với thói quen mạnh mẽ nhiều đời .
Cổng nối tiếp vào
Samsara khai mở .

Cảm xúc năm độc tố phát triển ,
Hành động năm độc không tàn lụi .
Do đó , 
Nền tảng làm trạng thái rối loạn ;
Là sự vô minh không tỉnh giác .

Xuyên qua nguyện vọng của ta - Phật tính ,
Xin tất cả nhận thức sự tỉnh  giác .
Sự vô minh bẩm sinh ,
Nhận thức không chú tâm và nhiễu loạn .

Sự vô minh danh hiệu ,
Gh́ chặt ḿnh và người khác là hai .
Hai sự vô minh , bẫm sinh  và danh hiệu ,
Là cơ sở khủng hoảng của tất cả chúng sinh .

Xuyên qua niềm khao khát của ta - Phật tính ,
Xin cho các chướng ngại vô thức và dầy đặc .
Của tất cả chúng sinh đều tan biến .
Xin cho sự nhận thức nhị nguyên được sáng tỏ ,
Xin cho ư thức ban sơ được nhận diện .

Hệ thống nhị nguyên là  tâm nghi ,
Từ sự kết nối của chụp bắt vi tế .
Thói quen thô từ từ khai triển ,
Thực phẫm , giàu có ,quần áo , trú xứ , bạn bè .

Năm sự dục vọng và quyến thuộc bi luỵ ,
Chúng sinh thống khổ v́ ham muốn các hoan lạc .
Đó là sự hổn loạn của thế gian ,
Không thể kết thúc qua hành động nhị nguyên .

Khi quả của bám chấp chín muồi ,
Sẽ sinh trong cơi ngạ quỷ v́ tham lam .
Sự đói khát của họ sẽ đau buồn như thế nào ,
Xuyên qua sự khao khát của ta - Chư Phật  .

Xin cho tất cả chúng sinh đang khát vọng ,
Không chịu chối bỏ nơi chốn dục vọng .
Hay không chấp thuận bám chấp vào ham muốn ,
Xuyên qua sự nhận thức nghĩ ngơi như nó là . . .
Xin cho sự tỉnh giác của họ được an nghỉ ,
Xin cho họ đạt được trí huệ của b́nh đẳng .

Xuyên qua sự nối kết của thức sợ hăi và vi tế ,
Những đối tượng bên ngoài xuất hiện .
Theo thói quen giận dữ phát triển ,
Đánh đập và giết chóc đă phát sinh .

Khi quả của giận dữ chín muồi ,
Cơi địa ngục trong nước sôi lửa bỏng .
Khi cháy phỏng sẽ đau đớn như thế nào ,
Qua nguyện vọng của ta - Chư Phật .
Khi sân hận nổi lên mănh liệt ,
Xin tất cả chúng sinh trong sáu cơi được nghỉ ngơi ;
Không có sự chấp nhận hay  loại trừ .
Trong sự ư thức của sự an nghỉ ,
Xin tất cả các chúng sinh đạt trí huệ sáng tỏ .

Tâm con người trở nên tự măn ,
Thái độ kiêu ngạo với người khác .
Sự kiêu hănh cực độ phát sinh ,
Người ta trải nghiệm  sự đau khổ của tranh luận .

Khi quả hành động chín muồi .
Người được sinh ra như cơi trời .
Và trải nghiệm cái chết ;
Đế tiếp tục rơi vào cơi thấp .
Xuyên qua nguyện vọng của ta - Chư Phật ,
Xin cho chúng sinh với tâm tự măn .
Nhận thức được sự thư giản như nó là . . .
Sự ư thức được ổn định ,
Xin cho họ nhận thức sự b́nh đẳng .

Với thói quen nhị nguyên phát triển ,
Từ sự cao mạn cực độ để phỉ báng người khác .
Sự tranh chấp bắt đầu khai mở ,
Sẽ sinh ra như Asura bị giết hậu và tàn tật ;
Và rơi xuống cơi thấp theo nghiệp quả .
Qua  nguyện vọng của ta - Chư phật ,
Xin cho tất cả tranh luận trong những sự tranh đấu .
Biết thư giản với kẻ thù với ư thức ban sơ của sự nghỉ ngơi ,
Xin cho đạt đến trí huệ của hoạt động thành tựu .
Với sự gián đoạn cuả tâm hờ hửng ,
Trong trạng thái mê mờ , chướng ngại và quên lăng .
Người ta lang thang trong cơi súc sinh theo nghiệp quả ,
Xuyên qua nguyện vọng của ta - Chư Phật ;
Xin cho ánh sáng của tâm mê mờ được hiển lộ .
Trong sự ngăn ngại hoang mang của mê mờ ,
Xin cho trí huệ bất nhị đạt được ;
Cho tất cả chúng sinh của ba cơi .
B́nh đẵng với chư Phật trong nền tảng trùm phủ ,
Và biến thành cơ sở của sự rối loạn được quên lăng .

Hiện giờ , 
Họ đang kết nối trong hành động không ư thức ;
Sáu hoạt động giống như giấc mộng kinh hoàng .
Ta –
Phật nguyên thủy .
Thuần hóa sáu dạng thức chúng sinh qua sự hóa hiện ;
Xuyên qua nguyện vọng của ta - Chư Phật .
Xin cho tất cả chúng sinh không một ai chừa sót ,
Được thức tỉnh trong Dharmadhatu .

A ho

Từ bây giờ ;
Bất cứ sức mạnh nào của Yogin .
Trong sự tỉnh giác không mê muội ,
Sẽ h́nh thành nguyện vọng mănh liệt .
Tất cả chúng sinh nào nghe đến ,
Sẽ thức tỉnh trọn vẹn nội trong ba đời .

Khi mặt trời và mặt trăng ôm gh́ Rahu ,
Khi có tiếng la thét hay như động đất .
Ngay tại thời điểm hay công lịch biến đổi ,
Nếu biết tự phát sinh như Samantabhadra .
Thuật lại điều này trong sự lắng nghe ,
Tất cả chúng sinh trong ba cơi .
Sẽ được giải thoát khỏi đau khổ ,
Cuối cùng đạt đến Phật tánh ;
Xuyên qua sự khao khát của các Yogin .
-----------------------------------------------------

Trở về đầu trang

 

Lời nguyện cầu sự khao khát *

 
 

Webmaster@maytrang.org