Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 

Tâm
Vượt Khỏi Tử Thần
Bản Anh Ngữ
Mind beyond death

Quyển sách này dâng tặng
Người cha thân yêu
;
Dhamchoe Yongdu .
Và người mẹ tử tế ;
Lekshey Drolma .
Cho sự ra đời cơ hội cao quư vô tận ;
Để khai mở trí huệ và ḷng bi .
Dzogchen Ponlop
Evam phỏng dịch
Karunasham hiệu đính

 
 
 

   
   

Mục lục

Lời tựa Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche.*

Lời tựa Venerable Allllllak Zenkar Rinpoche.
*

Lời ghi chú của nhà xuất bản .
*

Giới thiệu :
Tṛ chơi với tử thần .

1-
Sát na thực tại.
*

2-
Sự ảo huyễn trong suốt :
Bardo tự nhiên của cuộc đời .
*

3-
Tỉnh giấc người mộng :
Bardo giấc mộng .
*

4-
Chủ tâm thức :
Bardo thiền định
*

5-
Thực tại của cái chết :
Bardo đau đớn của sự chết.
*

6-
Bardo sáng ngời của Pháp thân
Dharmata .
*

7-
Bardo nghiệp lực của sự trở thành .
*


Lời tựa
Khenpo Tsultrim Gyamtso
Rinpoche


Nếu không có ǵ ở chặng giữa ;
Như vậy Bardo sẽ không hiện hữu .
Sinh và tử không có bản chất ,
Chặng giữa chỉ đơn thuần chưa sinh ,
Nên thoát khỏi sự giả mạo .
Ta và người không có bản chất ,
Như vậy chặng giữa chỉ đơn thuần chưa sinh ,
Nên hoàn toàn thoát khỏi sự mạo nhận .

Karma druubdey Gonpa , Bhutan ,
Tháng 10,9,2006.

Lời tựa
Venerable Alak Zenkar
Rinpoche


Trong cuộc sống ,
Ngài hướng dẫn chúng tôi với sức mạnh và giáo huấn .
Trong đời sống kế, ,
Ngài chỉ dẫn chúng tôi con đường giải thoát .
Trong Bardo ở chặng giửa ,
Ngài giải thoát chúng tôi thoát khỏi sự nhiễu loạn của sợ hăi .
Vị thầy vô song ,
Tôi phủ phục trước sự ban phước của ngài .

Bardo hay trạng thái trung gian . Trở thành nổi tiếng trong Phật giáo . Sự xuất hiện của đời sống này , chúng ta được kể lại những ǵ đă phôi phai nhạt dần . Trong suốt bốn mươi chin ngày trải nghiệm kinh hoàng và khiếp sợ khi trạng thái tâm rời khỏi thân . Đó là những ǵ bardo nhấn mạnh đến cho tất cả mọi người .

Tuy nhiên hăy để chúng ta nổ tung . V́ con đường khái niệm về Bardo sẽ mở ra viễn cảnh trong những áng văn chương Phật giáo . Kho tàng kinh điển Ấn độ dịch sang tiếng Tây tạng nnhư: Kho tàng Vasubhandu của Abbhidharma . H́nh thành sự giới thiệu Bardo không giới hạn .

Đó là những đẳng cấp của sự hiện hữu ;
Sự trải nghiệm giữa sống và chết .

Bản văn thảo luận ba tŕnh độ của hiện hữu :

1-
Hiện hửu cuả chết .

2-
Hiện hửu cuả sinh .

3-
Hiện hửu ở chặng giửa .

Nó là sự thảo luận ngắn gọn về tâm vật lư của trạng thái trung gian . Bản văn Ấn dịch sang Trung hoa là : “ Kho Tàng Vĩ Đại Của Sự Phô Bày ” . Tổng quát thảo luận về Bardo và hiến lộ toàn bộ hành tŕnh bốn mươi chin ngày . Tài liệu này viết ra sau khi đă tham khảo Mật điển về giáo lư Bardo của Tây tạng , bản văn phong phú với bốn ḍng truyền thừa chính của Phật giáo Tây tạng : Sakya - Geluk - Kagyu – Nyingma ; với những giải thích và lời chỉ dạy khác nhau . Bản văn này phân định nhiều dạng thức Bardo riêng biệt trong phong cách miêu tả sống động và phong phú .

Karma Lingpa , vị thầy vĩ đại của ḍng Nyingma khám phá bản văn thâm sâu : “ Trí Huệ Tự Giải Thoát Bằng Sự B́nh An Và Phẫn Nộ Của Các Hoá Thần ” . Bản văn này được giao phó đến ngài từ vị thầy cao cả Ấn đô Padmasammbhava . Đây cũng là bản văn nổi tiếng - “ Đại Giải Thoát Qua Sự Lắng Nghe Trong Bardo ” hay “ Tử Thư Tây Tạng ” . Đó là sự phơi bày sâu sắc và sâu rộng về sáu Bardo :

1-
Bardo của sự sinh .

2-
Bardo trong mộng .

3-
Bardo thiền định .

4-
Bardo của cái chết .

5-
Bardo của Pháp thân .
( Dharmata- Thực tại ) .

6-
Bardo trở thành .

Vị thầy khác nổi tiếng chỉ dạy giáo lư Bardo là Tsele Natsok Rangdrol . Ngài giải thích về sáu Bardo cho rằng cũng có thể cô đọng c̣n bốn :

1-
Bardo tự nhiên của sự sinh .

2-
Bardo đau đớn của chết .

3-
Bardo sáng ngời của Dharmata .

4-
Bardo nghiệp lực của sự trở thành .

Bốn sự miêu tả như cắm phập vào tim chính là con đường dể hiểu nhất . Bài viết chính yếu của Tsele Natsok Ranggdrol về Bardo chuyển sang Anh ngữ với tựa đề : “ Sự giải thoát thông qua sự lắng nghe ” và phổ quát rộng lớn là nó được chuyển ngữ sang nhiều ngôn ngữ khác nhau .

Do đó , Dzogchen Ponlop Rinpoche . Vị thầy Tây tạng từng học và tiếp cận văn hóa Âu Mỷ cận đại , đă cho chúng ta giải thích mới lạ và trực tiếp về nền tảng Bardo . Trong quyển “ Tâm Thức Vượt Khỏi Tử Thần ” . Rinpoche yêu thương và quan tâm chúng sinh như chính ḿnh và tuyên bố :

“ Người với nghiệp xấu và chấp thủ một cách kiên cố vào những sự xuất hiện rối loạn trong đời sống . Nên ban ngày làm nô lệ cho tám sự quan tâm thế gian . Sau đó , trở thành xác chết trong giấc ngủ vô minh vào đêm . Có nghĩa đă lăng phí cuộc đời trong những hành vi tiêu cực ; và những chuyện phù phiếm vô nghĩa ” . Như thế , thế giới ánh sáng của Rinpoche là con đường dành cho chúng ta . Ngài đă ban tặng sự hướng dẫn trong đời sống này , đời sống kế và trong Bardo chặng giữa .

Với sự khảo sát tỉ mỉ về trạng thái Bardo . Rinpoche bắt đầu bằng những sự giải thích về Bardo của tái sinh . Trong đó ông khuyến khích độc giả đảo nghịch sự chấp thủ vào hiện tượng cuả đời sống và rút tỉa bản chất ư nghĩa tối hậu của đời sống con người . Với bardo này , Rinpoche đưa ra lời chỉ dạy những phương thức có thể khai mở niềm b́nh an và tâm vững chắc xuyên qua sự tu tập Shamatha .

Tiếp theo là Bardo của giấc mộng . Trong đó Rinpoche chỉ dạy độc giả thực hành thân giả ảo và Yoga giấc mộng . Từ đó , có thể nhận biết giấc mộng và chuyển hóa sự xuất hiện giấc mộng để chuyển thành giấc mộng mới . Rinpoche cũng giải thích quan điểm về Yoga ánh sáng chói lọi . Từ đó có thể nhận thức trạng thái giấc ngủ sâu như sự tỉnh giác chiếu ngời .

Đối với Bardo thiền định , Rinpoche hướng dẫn thiền định Vipasyana . Căn cứ vào Mahamudra và Dzogchen . Ngài giải thích rơ ràng các phương pháp dùng nhận diện trực tiếp nguồn gốc nguyên thủy của tâm . Thảo luận của Rinpoche về Bardo cái chết rất chi tiết về tiến tŕnh phân hủy nguyên tố thân thô . Cũng như sự phân hủy của tâm vi tế . Sau đó ngài kết luận với những lời chỉ dẫn về b́nh diện chuyển hóa tâm . Từ đó , chúng ta có thể dâng hiến sự khao khát giải thoát vào lúc chết . Nếu thất bại , cũng có thể gia tăng sự lóe sáng mănh liệt nhận thức về trạng thái nguyên thủy .

Trong tóm tắt Bardo Dharmata , Rinpoche cho chúng ta sự giải thích rơ ràng , kỷ lưỡng và rất chi tiết về hai giai đoạn hóa hiện của tâm ánh sáng : Dharmakaya như ánh sáng Mẹ và Sambhogakaya . Sambhogakaya xuất hiện như sự phô bày ánh sáng sinh động , âm thanh với những h́nh ảnh của một trăm Hóa thần b́nh an và phẫn nộ .

Ông khuyến khích chúng ta : Ngay lúc đó nên tu dưỡng sự tỉnh giác về trạng thái tự nhiên . Về những ảo ảnh và không thực của các h́nh ảnh Hóa thần . Bằng cách gia tăng sự xác tín : Tất cả những sự xuất hiện chỉ do tâm phóng chiếu . Và chúng ta có thể sống trong Bardo của thực tại và đạt được giải thoát nhớ vào Sambhogakaya . Trong giáo huấn của Rinpoche , trong giai đoạn này giống như một chiến sĩ dũng căm . Dẫn đường đưa chúng ta xuyên qua các nỗi sợ hăi kinh hoàng trong trạng thái Bardo .

Cuối cùng , Rinpoche hướng dẫn về Bardo trở thành . Rinpoche giải thích : Nếu thất bại trong sự nhận diện trạng thái tự nhiên trong Bardo của cái chết hay Bardo ánh sáng Dharmata . Những h́nh ảnh nhân lên gấp ba lần trong sự xuất hiện : Gia tăng và đạt được sẽ xảy ra trong tiến tŕnh ngược lại của sự sợ hăi dữ dội . V́ rất nhiều sự xuất hiện rối loạn trong Bardo . Nhưng những h́nh ảnh này xuất hiện trong ảo cảnh mơ hồ của quan niệm lầm lẫn .

Rinpoche vạch ra : Nó không ǵ khác hơn là sự phản chiếu của tâm nguyên sơ . Tuy nhiên , vẫn có sự lựa chọn dành cho chúng ta được vững vàng . Đối với hành giả cao cấp , có khả năng tái sinh trong cơi thuần tịnh Nirmanakaya - Thân hóa hiện . Hành giả trung b́nh , sẽ tái sinh trong cơi thuần tịnh A di đà - Amitabha ; và hành giả b́nh thường sẽ tái sinh trong hoàn cảnh thuận lợi thuộc thế gian .

Ở đây , Rinpoche giải thích mấu chốt của giai đoạn sáng tạo và hoàn thành . Người ta cần thực hành trong cuộc đời này và chỉ mang theo gia tài của sự đức hạnh . Không có bất cứ cảm thức nào về sự nghèo nàn chứa chất bên trong để đi đến đời sống kế tiếp . Giáo huấn của Rinpoche đă khám phá các phương cách thâm sâu về sự lợi ích của sự giải thoát . Như thế có nghĩa ḷng tử tế của ngài không thể bàn .

Lời chỉ dẫn về Bardo . Không thể có giá trị đối với những đôi mắt mờ đục v́ trí thông minh . Sau khi đón nhận rồi quẳng qua một bên . Đối với những ai đang đi trên hành tŕnh lầm lẫn . Nó là bản đồ chính xác để định hướng đi . Đối với những người có đức tin và trọn vẹn khao khát lời chỉ dạy này . Nó chính là thuyền trưởng và là phương tiện thiện xảo đưa họ ra khỏi nỗi kinh hoàng trong Bardo .

Đối với các thực tập sinh đang thực hành kỹ thuật : Nghe , thiền định và sáng tỏ . Đây là ch́a khóa dùng để mở kho tàng của chính ḿnh . Ch́a khóa này mở tung hằng trăm cánh cửa của sự hiểu biết . Đối với người học hỏi , nó là ánh trăng rằm chiếu sáng ngời làm đóa hoa đêm của sự sáng suốt măn khai . Đối với Yogi và Yoginis - Những người hoàn toàn đắm ḿnh sự thực hành . Nó là ánh sáng mặt trời nhận thức ; chiếu sáng bản thể nội tại của trạng thái nguyên thủy . Có nghĩa sống trong ba kayas và trải nghiệm tất cả tư tưởng xuất hiện như ánh sáng chói lọi . V́ đó là tất cả những ǵ mong cầu chân thành cho tất cả chúng sinh . Giáo huấn này rút tỉa sự lợi ích không kể siết cho đời sống tạm thời và lâu dài ; kinh qua : Nh́n thấy , nghe , nhớ hay chỉ đặt để bàn tay trên đó cho dù một lần .

Công đức xuất bản cao quư tương đương các bài giảng đạo cao quư . Sự to lớn này ví như các vi trần nhiều đến bao nhiêu cũng không ch́m ngập được đại dương . Sự xuất hiện tuyệt diệu loé sáng được mô tả là : Quả phát sinh từ sự tích lũy những đức hạnh thời quá khứ . V́ thế quyển sách này không những hàm chứa tất cả các lời chỉ dạy thâm sâu và mấu chốt của tám ḍng Tây tạng . Trong đó cũng tŕnh bày về những ǵ mới lạ nhất ; và chứa đựng sự quan tâm với tất cả tấm ḷng cao quư của các bậc giác ngộ Ấn độ . Cho nên , tác phẩm của Dzogchen Ponlop Rinpoche như viên ngọc quư không chút bợn nhơ .

Tôi kết thúc bằng đoạn trích dẫn đặc biệt trong bản văn của Tsele Natsok Rangdrol về Bardo . V́ hoàn toàn tin vào sự mô tả chính xác về phẩm tính của quyển sách này . Nó đại diên trọn vẹn cho 84 vạn pháp môn của đức Phật và là Đại hoàn thiện - Dzogchen . Và giúp cho chúng ta khám phá không ǵ có thể vượt khỏi ba thân ( Kayas ) . Nó cũng là Đại Thủ Ấn ( Mahamudra ) . Từ đó được chuyển thành tất những phạm trù khái niệm là : Sự hoàn thiện của tri thức ( Prajnaparamita ) .

Từ đó thoát khỏi những cực đoan . V́ nó là Trung đạo - Madhyamaka . Từ đó mang đến con đường về quả của hệ thống Lam rim ( Lam Dre ) . Từ đó , đưa đến sự b́nh an của các loại phiền năo thuộc tâm thức . Cho dù nó xuất hiện như thế nào . Nên được gọi là sự b́nh định ( Shijey ) . Từ đó , tổng họp về “ Một ” nên gọi là trạng thái Phật do đă hoà hợp sáu sự ḥa hợp Jor Druk . Từ đó , chuyển hóa toàn bộ vô minh phát sinh rối loạn . Nên gọi là chuyển hoá tâm ( Lojong ) . Tóm lại , không có giáo lư nào hơn tất cả những giáo lư đă nêu trên .

V́ thế , tôi đặt để tác phẩm của Dzochen - Ponlop Rinpoche như sự quy y tối hậu trên đỉnh đầu . Tôi Tudeng Nima , tuy là một học tṛ tồi tệ nhất trong các đệ tử của ngài . Nhưng tận đáy ḷng tôi dâng lên những lời này - Đoá hoa của đức tin và tung lên bầu trời những ǵ phát sinh từ cốt tủy của t́nh thương .

Lời Ngỏ
Trước Khi Xuất Bản

Tâm vượt khỏi tử thần căn cứ trên lời chỉ dạy vào năm 2002 - Kho tàng thực hành kiến thức ; ở Santonia , tiểu bang Texas . Dzogchen Ponlop Rinpoche đă cung cấp tài liệu mười bốn bài về đề tài sáu Bardo hay trạng thái trung tính của sự hiện hữu . Lúc ấy có rất nhiều người tham dự và đă hiểu về giáo lư Bardo . Kết hợp sự thực hành với phong cách riêng biệt và trực tiếp của Rinpoche trong khi truyền trao ; đă tác động sâu sắc vào tâm thức các học tṛ .

Môn học lập laị vài năm sau đó . Với sự thỉnh cầu những bản chép lại và những cuốn video ghi lại những giáo huấn ; để có thể vẫn tiếp tục thực hành . Nhiều nhóm tu tập được thành lập . Liên tục kích thích bằng các câu hỏi vượt khỏi tầm kiến thức về sự tŕnh bày nguyên gốc .

Cuối cùng , ngài chấp nhận đề nghị cho bản văn này được in ấn và bổ sung thêm những hướng dẫn và giải thích sâu rộng hơn . Sự mở rộng bản văn vẫn bảo tồn nguyên vẹn giáo lư gốc vào lúc chép lại và các bài thảo luận được riêng dành cho quyển sách này được cung cấp bởi chính Rinpoche .

Sự tŕnh bày về Bardo căn cứ theo bản văn của Tây tạng : “ Những lời chỉ dạy về sáu Bardo của Padmasambhava ” - Shitro Cycle khám phá từ Karma Lingpa ; “ Tấm Gương Của Sự Tỉnh Giác” từ Tsele Natsok Rangdrol ; và “ Đại Kho Tàng Hiểu Biết ” từ Jamgon Kongtrul. . Tất cả các bản văn căn cứ theo lời hướng dẫn của Rinpoche khởi phát từ từ vị thầy của ngài .

Tâm vượt khỏi tử thần được thể hiện theo cấu trúc căn bản của những bản văn cổ xưa được tín nhiệm . Định nghĩa về từng Bardo - Con đường trạng thái trải nghiệm của các bậc giác ngộ . Mô tả những kỹ thuật thực hành dành cho những người b́nh thường ; dùng để chuyển hóa sự rối loạn của tư tưởng . Từ đó có thể đi vào trạng thái trong sáng của trí huệ phô bày .

Sự sắp đặt giáo lư cho dễ hiểu nên những tài liệu bổ sung được đánh số trong dấu ngoặc kép . Thuật ngữ về kỹ thuật được giải thích riêng trong bảng chú giải . Nhất là những thuật ngữ Tây tạng được dùng từ tương đương khi có thể . Hai đồ thị mô tả tiến tŕnh chậm của cái chết.- Giai đoạn cuả sự phân hủy và chi tiết của sự xuất hiện biểu tượng Hóa thần hiển lộ sau trạng thái chết - Một trăm Hóa thần phẫn nộ và b́nh an .

Và sự khai triển nền tảng thực hành như Ngondro và lựa chọn những bài hát giác ngộ của các Yogis - Dohas chỉ dạy như pháp và thể hiện tinh thần tỉnh thức . Bài dịch Trí huệ về thời điểm của cái chết , chứa đựng nội dung những lời khuyên bồ tát lúc gần chết của đức Phật ; và hai bài thơ do Rinpoche sáng tác . Cuối cùng là một danh sách do Nalandabodhi trung tâm biên soạn - Những tài liệu liên quan về những bài giảng bởi Rinpoche ; dùng để phục vụ cho những ai mong cầu các thông tin cần thiết vè sự tu tập và học hỏi hay những hướng dẫn về thiền định .

Quyển sách này làm ra với chủ định dành cho những ai đă từng quen thuộc với triết lư Phật giáo và đă thực hành tốt . Sự đại diện của Rinpoche như khuôn khổ nền tảng của học giả cao quư . Nhưng nó không phải là kỹ thuật và lư thuyết dùng để đối trị . Trong trái tim , nó là những lời thầm th́ đang nghe từ ḍng của các bậc giác ngộ . V́ thế , những lời chỉ dẫn hoặc mô tả ở đây . Không phải là học thuyết thần bí hay tôn giáo . Chúng là khoa học của tâm thức được hướng dẫn rất rơ ràng ; để ứng dụng sự thông tuệ vào trải nghiệm . V́ thế , chúng ta phải kinh qua học hỏi và thực hành các giáo lư ; để có thể thẩm thấu vào tâm thức . Từ đó , có khả năng ứng dụng một cách tự nhiên vào sự rối loạn trong Bardo của cái chết .

Ngay vào lúc này , cần thực hành chuyển biến ngay kẻ hở giữa sống và chết đang h́nh thành sự phân đôi . Như thế mới có thể trải nghiệm hai mặt đối lập trong tiến tŕnh sinh tử ,và khám phá điều tối hậu trong sự tỉnh giác bất hoại .


Giới Thiệu
Tṛ Chơi Tử Thần

Quyển sách này kể lại câu chuyện cách đây một thế kỷ . Bởi nhóm đệ tử của ngài Padmasambhava - Vị thầy phi thường xuyên suốt và hoàn thành các hành tŕnh . Đạt đến sự hoàn thành siệu vượt tất cả . Tâm bất hoại và trong sáng của ngài đă tan biến tất cả ảo giác , huyễn mộng . Ngay cả ảo ảnh ghê sợ của cái chết . Họ kể lại rằng :

Ngài từ bỏ thế giới để đi vào Ánh Sáng Cầu Ṿng Lớn ; sau khi để lại sự hướng dẫn cao quư . Và mô tả hành tŕnh ngài sẽ chuyển hóa cho các đệ tử trong tương lai . Không ǵ có thể thay đổi trong câu chuyện này . Nhưng bất cứ ai nghe , thọ nhận . Họ có thể thay đổi câu chuyện bằng những h́nh thức khác nhau .

Như một câu chuyện cổ , nó sẽ đưa bạn đi vào hành tŕnh . Nhưng chỉ khi nào thấy ḿnh là nhân vật chính với sự thật xuất hiện trong bàn tay . Lúc ấy câu chuyện chúng ta có ở đây chính là cuôc đời của bạn . Một câu chuyện thuộc về thân và tâm . Cề cái chết và sự sống . Và sự thực này không thể chối bỏ được  , v́ chúng ta hiện hữu trong thân vật lư thuộc con người .

Khi đă nhận biết về vấn đề cuộc sống và chết là điều không thể tránh được . Đây là sự thực ít người dám đối diện . Nhưng khi dám nh́n nó th́ xung lực của chúng ta lại xua đuổi và t́m cách né tránh . Thường chúng ta không muốn đối diện với cái chết . Nếu chạy trốn sự thực cũng không giúp ích ǵ . V́ thực tế sẽ phủ chụp lên chúng ta ngay vào cuối đoạn đường .

Nếu măi làm ngơ cái chết suốt cuộc đời . Sau đó , khi cái chết xuất hiện như sự bất ngờ lớn . Vào lúc lâm chung , chúng ta không c̣n thời gian để học hỏi làm thế nào xử lư trong t́nh trạng này . Không kịp thời gian để khai mở trí huệ và ḷng bi ; để có thể đưa chúng ta xuyên qua những vùng kinh hoàng trong Bardo cái chết một cách thiện xảo . V́ thế cần phải trực diện bất cứ khi nào có thể . Và đó chính là tṛ chơi hoàn toàn chân thực về cái chết .

Tại sao phải đón nhận nó như là sự nguy cơ ? . Cho dù lưa chọn chuẩn bị hay không để đối diện giây phút không thoải mải nhất trong cuộc hay không . Tất cả sự việc vẫn xảy ra như nó phải xảy ra . Nếu biết lựa chọn nh́n thẳng vấn đề cái chết . Chắc chắn chúng ta có thể chuyển hóa ngay trong Bardo của cái chết bằng sự trải nghiệm sâu sắc . Nhờ vào đó , những sự lợi ích không thể nói hết trong tiến tŕnh . Nhưng nếu phủ định , khi chạm mặt tử thần . Chúng ta chỉ như đứa trẻ ngây ngô lao vào tṛ đánh bạc thâu đêm đến cháy túi . Như thế , những ǵ c̣n lại sẽ là sự giàu có phong phú và hạnh phúc vào sáng mai ? .

Dù có chuẩn bị hay không . Chúng ta cũng phải chạm mặt  tử thần . Nhưng ai là v́ vua tối cao có quyền lực làm chủ chúng ta ? . Trong các h́nh ảnh cổ xưa được sáng tạo từ những cảm hứng về sợ hăi vô thường : Nhân , quả hay nghiệp lực . Trong văn chương Á đông , “ Trời ”  được xem là cao nhất . Không ai có thể đánh bại ông trong tṛ chơi huyễn ảo . Ngoaị trừ người nắm giử trí huệ . Nó là trí huệ loại trừ kẻ sát nhân , và vét sạch và bỏ đi với chiến lợi phẩm to lớn .

Từ xưa cho đến nay , nhiều thể loại văn chương hay những câu chuyện nhân gian . Thường xuất hiện nhiều câu chuyên phong phú về vua của thần chết - Tử thần . Và có rất nhiều nguồn tài liệu phát xuất từ trí huệ cổ xưa ; đưa thẳng vấn đề : Làm thế nào để có thể trải nghiệm cái chết một cách có ư nghĩa . Nhất là có đủ đủ sức mạnh cắt đứt nguồn gốc sinh tử nối kết chặc trong bản thể nguyên thủy .

Trong những năm gần đây “ Tử thần và cái chết” trở thành một đề tài nóng bỏng . Nhất là tử thần tự chính nó trở thành câu đố chử . Điều đáng buồn là : Tuy có những người dường như chỉ muốn bàn luận rơ ràng về nó . Nhưng không một ai thực sự muốn đối diện hay đi đến môi trường cái chết thực sự đang xảy ra .

Như Woody Allen nói : “ Tôi không sợ chết , nhưng tôi không muốn ở vào lúc nó xuất hiện ” . Đây chính là sự phản ảnh của tâm thức rất nhiều người ở thế kỷ hai mươi mốt .. Trong thực tế , lúc nào chúng ta cố gắng né tránh cái chết . Nhất là sợ nghe nói hay nh́n thấy nó và gạt sang một bên . Chỉ v́ thường được nghe nói nhiều những h́nh ảnh tiêu cực và đáng sợ của cái chết . Nhất là tin chắc rằng : Chết là chấm dứt tất cả . Nhất là mất hết tất cả những ǵ ḿnh yêu thích nhất . Vâng , chính sự sợ hăi này đă ngăn chận chúng ta nhận biết câu chuyện về cá nhân chính ḿnh . Đây là câu chuyện cổ tối làm khơi dậy sự tự do và giải thoát .

Theo giáo lư Phật giáo : Sinh và tử đồng thời xảy ra trong liên tục tính . Sự hiểu biết này cũng được thấy trong Thiên chúa giáo như St Paul nói  : “ Tôi chết mỗi ngày ” . V́ thế , chúng ta cần thông hiểu cái chết chính là một phần trong quá tŕnh của sự sống . Sự thực cái chết này xảy ra trong từng mỗi một sát na . Không phải chờ đến đến cuối cuộc đời . Nhưng vấn đề là : Làm thế nào có thể nhận biết cảm thức về từng giây phút đang chết trong cuộc sống ? .

Chúng ta cần vượt khỏi khái niệm về cái chết dung tục thường quan niệm . Có nghĩa phải có cái nh́n sâu sắc đến tận đáy vực sâu thẩm của con tim và tâm thức . Hành tŕnh này đ̣i hỏi thường xuyên tư duy về cái chết . Và điều này có ư nghĩa ǵ riêng đối với chúng ta . Không chỉ đơn thuần với quan điểm về kỹ thuật hay tri thức y khoa hiện đại như : Chấm dứt sự hô hấp hay nhịp đập của tim . Cũng không phải viễn cảnh về tôn giáo hay truyền thống văn hóa .

Thay v́ thế , chúng ta tự hỏi ḿnh : “ Chết có ư nghĩa trong sự trải nghiệm cuộc sống của chính ḿnh ? ” ; “ Nền tảng cơ bản của nó là ǵ ? ” . Hay “ Cảm giác về cái chết như thế nào ? ” . Đây là câu hỏi tối quan trọng . V́ làm sao có thể định nghĩa được với những quan niệm thông thường trong cuộc đời ? . Câu hỏi này chỉ liên quan đến quyết định : Cần trải nghiệm riêng về cái chết như thế nào . Chính sự trải nghiệm này sẽ hướng dẫn chúng ta biết làm thế nào để đi đến sự chết b́nh an .

Căn cứ theo hệ thống tâm linh của Phật giáo : Đi đến cái chết b́nh an . Hay “ Nếu biết sống tử tế sẽ được chết trong sự b́nh an ” . Điều này có thể hoàn thành khi khi sống có đức hạnh . Hoàn toàn có thể . Nhưng chỉ v́ chúng ta không biết sống trọn vẹn hay sống v́ lợi ích cho người khác . Nhất là chúng ta sợ chết.! .

V́ thế , mục tiêu của giáo hấn là : Chuyển hóa sự sợ hăi cuả cái chết và vượt qua khỏi chuyện sinh tử . Thế nên , cần phải trực tiếp đối diện với cái chết thay v́ chạy trốn . Chúng ta cần thường xuyên nối kết với cái chết qua sự phản chiếu chân thực . Thường xuyên suy gẫm về cái chết trong tâm thức qua các bản văn để đi đến sự an lạc . Nhưng không phải những h́nh ảnh phái sinh do trí tư tưởng sáng tạo từ sự mê tín và những lời đồn nhăm .

Phải nh́n thẳng vào sự thực . Cảm nhận và trải nghiệm trạng thái trần trụi con đường đi đến cái chết một cách trọn vẹn . Đó là cái chết trong từng ngày , chết trong từng mỗi sát na . Chết tất cả mọi thứ . Kể cả tư tưởng , cảm xúc , quyến thuộc . Ngay cả niềm vui cũng phải chết . Có nghĩa : Chúng ta không thể gặp gở cái chết nếu không biết chết trong mỗi ngày .

Theo quan điểm Phật giáo : Chết không có nghĩa là kết thúc mà là sự khởi đầu . Chết là tiến tŕnh chuyển đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác . Sự tự kết thúc không phải là cái ǵ được gọi là tích cực hay tiêu cực . Nó là cái chết ngay trong thực tại . Chết là một phần quan hệ khi chấp nhận tư tưởng sinh khởi . V́ thế , muốn mở được cánh cửa đi vào thế giới này . Chúng ta cần phải hủy bỏ tất cả những ǵ kư kết với tư tưởng .

Như vậy , nỗi buồn không c̣n tồn tại vào giây phút cuối . V́ mỗi một sát na đều đi đến chấm dứt . Mỗi một câu chuyện đều có đoạn cuối . Không cần quan tâm đoạn cuối vui hay buồn . Sự thực , trong giây phút cuối . Chúng ta không thể nào bàn luận về nó . Không có cách ǵ để thương lượng . V́ thế , nhận thức thực tại chính là con đường phải chạm đến cái chết mỗi ngày .

Cuối cùng , những ǵ thường gọi là : “ Cuộc đời ” chỉ là ảo giác liên tục trong từng thời khắc . Ảo giác này h́nh thành từ : Tư tưởng , cảm xúc , kư ức . . . và tất cả sự phát sinh đều do tâm sở hữu h́nh thành . Tuy nhiên , những ǵ thuộc tư tưởng không thể tồn tại dài lâu . Nó chỉ tồn tại trong một sát na xuất hiện để biến mất . Những ǵ liên tục tiếp diễn theo sự phát sinh của tâm sở hữu như những làn sóng đại dương .

Như vậy có nghĩa : “ Cái tôi ” xuất hiện và tan biến trong mỗi một sát na . Nó không thể tồn tại liên tục từ giây phút này đến giây phút kế cận . “ Cái tôi ” của giây phút này mất . “ Cái tôi ” của giây phút kế tiếp xuất hiện trong h́nh dạng mới  . Không thể nói giống hay khác nhau - Chúng không phải là một cũng chẳng phải là hai . Chỉ có thể nhận diện qua phạm trù tư tưởng là : “ Bản ngă ” độc nhất đang phô diễn - “ Vâng , chính tôi . . . ” . Như vậy bản ngă là kẻ đă thống trị ta từ bao nhiêu đời kiếp tái sinh .

Trong sự liên tục chuyển đổi . Chúng ta nh́n thấy rơ ràng tiến tŕnh của cái chết - Sự tan biến của tư tưởng trong thoáng chốc . Sự mờ nhạt dần của cảm xúc rung động . Sự xen kẻ xuất hiện rồi tan biến thoáng nhanh của nhận thức về âm thanh - xúc chạm . Có nghĩa , trải nghiệm sự chấm dứt trong từng thời khắc . Chúng ta trải nghiệm tiến tŕnh sự sống - Một thế giới chào đời như tư tưởng trong sáng , cảm xúc muôn màu hiện lên đáp ứng đến sự chuyển di . Do đó , cuối mỗi thời khắc đều là tái sinh . Cũng như khi cái chết xuất hiện . Chính  là lúc điều mới lạ xuất hiện .

Hiển nhiên , cái chết có sức mạnh tái tạo tự chính nó . Đó là sự vĩnh hằng . Trong khi những ǵ đang tiếp diển thực sự không có sức mạnh sáng tạo . Không có tṛ chơi sống và chết . Đó chỉ là thế giới tồn đọng như nước đọng ao tù. . Cuộc đời chúng ta quá cứng ngắt và vô nghĩa . Ngược lại , tuyệt vời và tươi tỉnh biết bao . V́ nó là ḍng chuyển biến liên tục đầy tươi mát . Có thể nói : Như sự ban phước từ vô thường.! .

Nếu măi tiếp tục và không thấu đáo sự chuyển đổi và cố bỏ công sức t́m kiếm điều ǵ đó bên ngoài . Những sự kiếm t́m này thực sự vô hiệu quả . Chúng ta có thể gọi bằng bất cứ tên ǵ : Chân lư , sự sáng tạo hay bằng danh từ nào sáng chói nhất .- Thiên đàng chẳng hạn . Nhưng điều đau đớn nhất : Chẳng bao giờ t́m thấy nó . Và những ǵ chúng ta có thể t́m thấy lại là : Sự phóng chiếu của tâm thức bám chấp .

Nếu biết chết từng ngày mới có thể có cuộc sống thật sự . Nếu măi chạy theo những ư nghĩ : Chúng ta có thể t́m được ư nghĩa về sự liên hệ giữa sống và chết . Trong khi vẫn c̣n tin cuộc đời này có thực và sẽ xuất hiện những ǵ kế tiếp nhưng ḿnh hiểu biết . Có nghĩa : Chúng ta vẫn tồn tại trong thế giới hư cấu do sự sáng tạo của tâm thức .

Sự ảo hóa đến và đi liên tục đến và đi . Đó là sự giải thích ngắn gọn nhất . Nhưng về thực tại sâu sắc vẫn đang lóe sáng trong chúng ta . Đây là chân lư ; là tính nguyên thủy và cũng là tổng thể bất phân ly sự rơ biết của Padma . Nó là sự tỉnh giác nguyên sơ - Trí huệ sáng ngời . Tất cả các hiện tượng đồng thời hiện hóa ngay chính nó . Trí huệ này không thể nhận thức bằng tri giác . V́ nó vượt khỏi khái niệm ; và vượt khỏi thời gian . Nên c̣n được gọi là : Vô sinh vô diệt . Nếu trải nghiệm được trạng thái này quá khứ và tương lai lập tức được chuyển hóa . Như thế có nghĩa : Thực sự tỉnh dậy trong thế giới bao la đầy ánh sáng .

Khi đă nhận biết tất cả . Mọi việc tự chấm dứt trong sự tái tạo . Có nghĩa : Bắt đầu đi vào sự thư giản toàn diện trong tâm khoáng đạt , rộng mở - Tiến tŕnh của sự chuyển hóa thuần khiết . Lúc ấy mặc dù , vẫn sờ chạm vào thực tại . Nhưng không c̣n sợ hăi cái chết . Chúng ta duy chỉ sống có ích lợi , tốt đẹp và trọn vẹn ngay cái bây giờ.trong sự rơ biết : Sự chết chưa hề phân chia sự sống .

Theo quan điêm Phật giáo . Chúng ta có sự lựa chọn : Trực tiếp sống trong câu chuyện sinh tử của chúng ta ngay từ bây giờ hay chờ đợi , khép kín và khước từ thông điệp về tính vô thường . Và cứ để cái chết mở cửa cho chúng ta lẩn quẩn trong luân hồi . Vấn đề cần suy nghĩ là : Khi rơ biết giá trị của cuống sống hạnh phúc và b́nh an . Tại sao chúng ta lại thả ḿnh vào bàn tay tử thần ? .

Giờ đây , Trí huệ cổ truyền ban tặng cho thế giới văn minh chủ đề : “ Tử thư ” . Thế nên trong cuốn sách này . Tôi làm hết khả năng để triển khai : Làm thế nào chúng ta có thể hiểu và ứng dụng giáo lư trong đời sống hằng ngày . Theo truyền thống Phật giáo Kim cang thừa .

Xin Trí huệ thâm sâu và ḷng bi chân thành hóa hiện trong bản văn này . Nhanh chóng xóa tan tất cả trạng thái huyển mộng . Giải thoát nổi sợ hăi tột cùng trong căn để của tât cả con người . Xin cho Phật tánh bên trong hướng dẫn chúng ta trên con đường sống chết một cách tốt đẹp .

Dzogchen Ponlop Rinpoche
Nalnda West
Seattle ,Washingon
7 tháng 10,2006

Trở về đầu trang


Chương Kế : 1- Sát na thực tại.*

   
 

Muc Lục Tâm Vượt Khỏi Tử Thần

   

Webmaster@maytrang.org